Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

uczelnia publiczna, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, (+) 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, rekrutacja@wat.edu.pl

Stypendia - Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Szczegółowe informacje na temat dostępnych stypendiów, warunków przyznawania świadczeń oraz terminów składania wniosków dostępne są na stronie Wojskowej Akademii Technicznej.

W ramach środków z funduszu stypendialnego student Wojskowej Akademii Technicznej może ubiegać się o następujące formy świadczeń pomocy materialnej:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium rektora,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga.

Stypendia przyznawane są na semestr od października do czerwca (w semestrze zimowym na 5 miesięcy, w semestrze letnim na 4 miesiące).

Stypendia - informacje ogólne

Stypendium to wsparcie pieniężne, które może uzyskać student po spełnieniu określonych kryteriów.

Na uczelniach funkcjonuje kilka form pomocy finansowej, które w konkretnych sytuacjach mogą znacząco podreperować budżet studencki, poprawić komfort i jakość kształcenia.

Mowa tu o wsparciu pieniężnym, jakim jest: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendium ministra, zapomoga.

Co warto wiedzieć o stypendiach?

Ze stypendiów i zapomogi mogą skorzystać studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Stypendia przyznawane są zawsze na wniosek. To osoba potrzebująca/zainteresowana musi zgłosić potrzebę, zadbać o zgromadzenie wymaganej dokumentacji, dostarczyć w wymaganym terminie odpowiedni wniosek.

Jeśli osoba spełnia kryteria przewidziane dla każdej formy wsparcia finansowego, może być jednocześnie beneficjentem kilku stypendiów.

Niektóre formy pomocy są jednorazowe, inne przyznawane są np. na jeden semestr lub rok i wymagają ponownego wnioskowania o kontynuację świadczenia.

Stypendia i zapomogi nie są opodatkowane.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu stypendialnego na konkretnej uczelni należy sprawdzać w internetowych serwisach studenckich

Typy studiów w Polsce

 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Tarnowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Zamojska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Rzeszowski