Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

Studia na kierunku Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne mają charakter praktyczny. Ich celem jest wykształcenie specjalistów, posiadających wiedzę z obszaru eksploatacji systemów łączności i informatyki.

Program zajęć kładzie szczególny naciski na treści związane wykorzystaniem nowoczesnych radiostacji wielofunkcyjnych wchodzących na wyposażenie Wojska Polskiego, łączności satelitarnej, wojskowych sieci telekomunikacyjnych i systemów łączności radiowej, walki radioelektronicznej oraz węzłów teleinformatycznych w systemach wsparcia dowodzenia. Dodatkowo w ramach planu studiów uwzględniono 6-miesięczne praktyki zawodowe w jednostkach wojskowych, w skład których wchodzą zarówno praktyki dowódcze, jak i praktyki specjalistyczne obejmujące udział w ćwiczeniach z komponentami sił sojuszniczych państw NATO.

Kształcenie trwa 5 lat, obejmuje 10 semestrów. Studia są przeznaczone dla kandydatów na oficerów, kierowanych do objęcia stanowisk służbowych wymagających umiejętności praktycznych i kompetencji właściwych zawodowej służbie wojskowej w zakresie eksploatacji systemów łączności i informatyki, znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Po ukończeniu absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.


Dla kogo studia na kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

Jeżeli masz umysł ścisły, techniczny i interesujesz się zagadnieniami z zakresu informatyki oraz łączności, te studia mogą Cię zainteresować.

Program kształcenia na kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

Dzięki praktycznemu profilowi studiów, już w trakcie ich trwania podchorążowie będą odbywać praktyki w centrach wojskowych zajmujących się organizacją i utrzymaniem stacjonarnych i mobilnych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do wsparcia operacji i misji wojskowych oraz w centrach monitorowania, wykrywania i zapobiegania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Będą mogli również uczestniczyć w ćwiczeniach wojskowych z komponentami sił sojuszniczych państw NATO podczas rozwijania i utrzymania systemów teleinformatycznych oraz systemów łączności przewodowej, radiowej, radioliniowej i satelitarnej.

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • radiostacje wielofunkcyjne
 • sieci IP w zastosowaniach wojskowych
 • węzły teleinformatyczne w systemach wsparcia dowodzenia
 • cyberbezpieczeństwo
 • łączność satelitarna
 • zarządzanie wojskowymi systemami łączności

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

Zasady przyjęcia na studia należy sprawdzać na stronie internetowej Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do objęcia stanowiska służbowego w jednostkach wojskowych.

Posiada kompetencje w zakresie planowania, konfigurowania i wykorzystania sieci radiowych i satelitarnych, rozwijania komponentów lokalnych systemów teleinformatycznych oraz praktycznej obsługi wozów dowodzenia, aparatowni transmisyjnych i terminali satelitarnych. Studia kończy obrona pracy dyplomowej, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera i są awansowani na stopień podporucznika Wojska Polskiego.

Absolwenci kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne będą przygotowani do obsługi systemów teleinformatycznych instalowanych w nowych typach uzbrojenia, w tym w czołgach K2 i Abrams, radiostacji programowalnych oraz systemów łączności satelitarnej. Będą zajmować się również sieciocentrycznymi rozwiązaniami teleinformatycznymi dla systemów wsparcia dowodzenia, kierowania środkami walki i rozpoznania oraz monitorowaniem i zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Opinie o kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

„Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne są odpowiedzią na rosnące potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakresie pozyskiwania oficerów z praktycznymi kompetencjami inżynierskimi niezbędnymi do wdrażania nowoczesnych wojskowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, które wchodzą na wyposażenie dynamicznie rozwijającego się i modernizowanego Wojska Polskiego” – dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT, prodziekan ds. kształcenia i rozwoju Wydziału Elektroniki. Program studiów został tak skonstruowany, aby młodzi ludzie mogli połączyć ogólną wiedzę politechniczną z praktycznymi umiejętnościami inżynierskimi nabytymi w pracowniach i laboratoriach wyposażonych w nowoczesny specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. „Studenci będą realizować takie przedmioty jak: radiostacje wielofunkcyjne, sieci IP w zastosowaniach wojskowych, węzły teleinformatyczne w systemach wsparcia dowodzenia, cyberbezpieczeństwo, łączność satelitarna czy zarządzanie wojskowymi systemami łączności”.

Kierunki pokrewne do kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

Jakie uczelnie oferują kierunek technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

W których miastach można studiować kierunek technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni