Jakiego kierunku studiów szukasz?

Teleinformatyka

Teleinformatyka to dział telekomunikacji i informatyki, zajmujący się technologią przesyłu informacji. Jest obecnie uznawana za jedną z najważniejszych gałęzi IT.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi o zróżnicowanej strukturze i przepływności danych.

Poznają techniki dostępu do usług szerokopasmowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych (e-business i m-business). Kierunek teleinformatyka przygotowuje z zakresu telekomunikacji, podstaw techniki cyfrowej i przetwarzania sygnałów, mediów transmisyjnych, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także zarządzania i monitorowania tych sieci.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • projektowanie sieci teleinformatycznych
 • utrzymanie sieci teleinformatycznych
 • systemy informatyczne
 • bazy danych
 • oprogramowania
 • sieci komputerowe
 • technologie informacyjne w biznesie i administracji
 • technologie internetowe i multimedialne.


Dla kogo studia na kierunku teleinformatyka

Czym powinni wyróżniać się kandydaci na teleinformatykę?

Kluczowe predyspozycje to:

 • ścisły umysł
 • zainteresowania współczesną informatyką i telekomunikacją
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność.
Program kształcenia na kierunku teleinformatyka

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

 • technologie informacyjne
 • analiza matematyczna
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • matematyka dyskretna
 • fizyka
 • miernictwo
 • podstawy programowania
 • teoria systemów
 • teoria obwodów
 • kodowanie
 • podstawy przetwarzania sygnałów
 • programowanie obiektowe
 • elektryczność i magnetyzm
 • kryptografia
 • lokalne sieci komputerowe.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku teleinformatyka

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są przede wszystkim takie przedmioty, jak:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka.

Punktowane są także wyniki z języka polskiego i języka obcego.

Uczelnie dopuszczają rekrutację w oparciu o przedmioty wybrane przez kandydata spośród: biologia, chemia, geografia.

Perspektywy pracy po kierunku teleinformatyka

Po ukończeniu teleinformatyki absolwenci mogą znaleźć pracę:

 • w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej
 • u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych
 • w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów
 • u dostawców usług internetowych
 • w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
 • w placówkach naukowo-badawczych
 • w firmach doradztwa technicznego
 • firmach zajmujących się marketingiem internetowym.
Opinie o kierunku teleinformatyka

Absolwenci kierunku teleinformatyka posiadają praktyczną wiedzę, znajdującą zastosowanie w wielu obszarach IT.

To perspektywiczne studia, gwarantujące solidne wykształcenie, satysfakcjonujące zarobki.

Kierunek do najłatwiejszych nie należy, ale też przypadkowe osoby nie trafiają na takie studia.

Dowiedzcie się więcej o teleinformatyce na jednej z uczelni:


Kierunki pokrewne do kierunku teleinformatyka
Jakie uczelnie oferują kierunek teleinformatyka
W których miastach można studiować kierunek teleinformatyka
Komentarze ()
Domi
Ktoś może się podzielić opinią o tym kierunku? Czy jest trudno. Jak faktycznie z pracą?
30.03.2020
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu