Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

uczelnia publiczna, 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, (+41) 342 44 44, media@tu.kielce.pl

Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Harmonogram rekrutacji na studia

STUDIA STACJONARNE

I stopnia

rekrutacja podstawowa

od: 23.05.2022 do: 12.05.2022

architektura – rejestracja internetowa 23.05.2022 – 8.07.2022 /egzamin z rysunku 12.07.2022 w dwóch turach/

rekrutacja uzupełniająca

od: 16.07.2022 do: 24.07.2022

rekrutacja dodatkowa

od: 1.08.2022 do: 18.09.2022

architektura – rejestracja internetowa dodatkowa 1.08.2022 –14.09.2022 /egzamin z rysunku 16.09.2022 w dwóch turach/

II stopnia

od: 23.05.2022 do: 29.07.2022

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopnia

rekrutacja podstawowa

od: 23.05.2022 do: 12.05.2022

rekrutacja uzupełniająca

od: 16.07.2022 do: 24.07.2022

rekrutacja dodatkowa

od: 1.08.2022 do: 18.09.2022

II stopnia

od: 23.05.2022 do: 29.07.2022

Wydziały Politechniki Świętokrzyskiej

Wydział Budownictwa i Architektury - https://wbia.tu.kielce.pl

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki - https://weaii.tu.kielce.pl

Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej - https://wisgie.tu.kielce.pl

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn - https://wmibm.tu.kielce.pl

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego - https://wzimk.tu.kielce.pl

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu