Jakiego artykułu szukasz?

Budownictwo w Krakowie

Absolwenci Budownictwa są cenionymi specjalistami w prężnie rozwijającej się branży. Budownictwo, to jedna z kluczowych gałęzi gospodarki. Ukończenie studiów w tej dziedzinie jest szansą na doskonałe perspektywy zawodowe, dobrze płatne zatrudnienie.

Budownictwo w Krakowie

Studenci uczą się projektowania obiektów budowanych i konstrukcji inżynierskich, współtworzenia procesów technologicznych, wykorzystywania systemów informatycznych mających zastosowanie w budownictwie. Poznają zasady organizacji przemysłu budowlanego, realizacji obiektów budowlanych, a także przepisy budowlane. Istotnym elementem kształcenia jest zapoznanie ze współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich.

Jakie uczelnie oferują studia związane z budownictwem? Jak wygląda rekrutacja? Gdzie pracują absolwenci – o tym przeczytacie w tym artykule.

Budownictwo w Krakowie - studia

W tym ośrodku akademickim do wyboru macie kierunki i specjalności:

Budownictwo, specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • budowle – informacja i modelowanie (BIM)
 • budownictwo hydrotechniczne i geotechnika
 • infrastruktura drogowa i kolejowa
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • mechanika konstrukcji inżynierskich
 • mosty i budowle podziemne
 • technologia i organizacja budownictwa

Budownictwo w języku angielskim

Aktualną ofertę studiów sprawdzaj na: https://opinieouczelniach.pl/studia-krakow/.

Budownictwo w Krakowie – uczelnie i rekrutacja

Studia z tego zakresu oferują:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rekrutacja na Politechnikę Krakowską odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z jednego przedmiotu wybranego spośród: matematyka, fizyka, informatyka albo chemia. Osoby wybierające studia w języku angielskim muszą udokumentować znajomość tego języka odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem.

Kandydaci na AGH przyjmowani są na podstawie dwóch przedmiotów zdawanych na maturze spośród: język obcy, matematyka, fizyka, chemia, informatyka.

Budownictwo w Krakowie – praca

Absolwenci Budownictwa posiadają wiedzę, stanowiącą podstawę do ubiegania się o uprawnienia w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej.

Pracują przykładowo w:

 • nadzorze budowlanym
 • przemyśle materiałów budowlanych
 • administracji
 • biurach konstrukcyjno-projektowych
 • instytutach naukowo badawczych.

Powiązane treści

Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni