Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ceramika

Na studiach z zakresu ceramiki student zdobywa wiedzę specjalistyczną, dotyczącą bardzo istotnej gałęzi przemysłu, jaką jest produkcja ceramiczna.

Materiały ceramiczne są szczególnie cenione ze względu na swoją różnorodność i trwałość. Jest to kierunek o tyle odrębny od inżynierii materiałowej czy technologii chemicznej, że ceramika wytwarzana jest w wyniku procesów, które nie są charakterystyczne jednocześnie dla produkcji masowej.

Ceramika to także kierunek interdyscyplinarny dający wykształcenie techniczne (łączący w sobie wiedzę z zakresu technologii chemicznej i inżynierii materiałowej), a także po części artystyczne artystyczne.

Wśród przedmiotów nauczania na kierunku ceramika znajdują się: przetwórstwo szkła (szyby zespolone, hartowane, samochodowe), technologia ceramiki ogniotrwałej (wyłożenia, izolacje i elementy urządzeń grzewczych w przemyśle hutniczym i ceramicznym), materiały dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, komunalnego i specjalistycznego, elementy wzornictwa i modelowania z wykorzystaniem metod komputerowych, podstawy technologii materiałów ceramicznych.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • technologie ceramiki przemysłowej
 • technologie ceramiki specjalnej
 • wzornictwo i ceramika artystyczna

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku ceramika

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera technologa materiałów ceramicznych. Uzyskana wiedza z zakresu fizykochemii ciała stałego oraz nauki o materiałach ceramicznych i procesach technologicznych służy zrozumieniu podstaw technologii materiałów ceramicznych. Wybrane przedmioty z kierunku technologia chemiczna prowadzą do zrozumienia procesów technologicznych otrzymywania i przetwarzania materiałów ceramicznych. Przedmioty z zakresu inżynierii materiałowej służą zrozumieniu relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów oraz wykorzystaniu metod komputerowych w projektowaniu materiałów. Absolwent będzie znał elementy ekonomii, zarządzania produkcją i prawa gospodarczego.

Inżynier ceramiki może podjąć pracę zawodową w pracowniach artystycznych, działach technologicznych zakładów przemysłu ceramicznego i szklarskiego. Środowiskiem pracy inżyniera są te miejsca, gdzie przebiega proces produkcyjny, a więc hale fabryczne, magazyny, place zakładowe, a także biura, w których wykonuje się prace administracyjne.

Dla kogo studia na kierunku ceramika
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku ceramika
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ceramika
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku ceramika
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku ceramika
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku ceramika
Jakie uczelnie oferują kierunek ceramika
W których miastach można studiować kierunek ceramika
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie