Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologia szkła i ceramiki

Studia na kierunku Technologia szkła i ceramiki mają wykształcić wysokiej klasy specjalistów z gruntowną wiedzą z zakresu nauk chemicznych i fizycznych, rozumiejących zjawiska stanowiące podstawę przemysłowych procesów technologicznych.

W programie nauczania przewidziano dużą ilość zajęć laboratoryjnych oraz zajęcia praktyczne w zakładach przemysłowych umożliwiające zdobycie wiedzy z zakresu podstaw technologii szkła (produkcja, przetwórstwo, powłoki funkcjonalne) i materiałów ceramicznych (ceramika specjalna, szlachetna, ogniotrwała, budowlana, sanitarna, materiały wiążące) oraz zapewniające umiejętności badania materiałów w zakresie składu chemicznego, fazowego, struktury i właściwości.

Gdzie i jaka praca po kierunku Technologia szkła i ceramiki?

Absolwenci po ukończonych studiach I stopnia będą mogli znaleźć zatrudnienie w przemyśle szklarskim (huty szkła oraz zakłady zajmujące się przetwórstwem szkła) oraz szeroko rozumianym przemyśle ceramicznym (zakłady ceramiki ogniotrwałej, stołowej, sanitarnej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, w tym: cegielnie, cementownie, zakłady wapiennicze, gipsowe, zakłady produkujące betony, kruszywa, wyroby silikatowe, materiały izolacyjne).

Mogą podjąć pracę w przemyśle materiałów zaawansowanych, takich jak: kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, ochrony przed korozją i ochrony środowiska.

Sprawdzą się także w laboratoriach, w działach kontroli jakości oraz firmach consultingowych.

Dla kogo studia na kierunku technologia szkła i ceramiki
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku technologia szkła i ceramiki
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologia szkła i ceramiki
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku technologia szkła i ceramiki
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku technologia szkła i ceramiki
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku technologia szkła i ceramiki
Jakie uczelnie oferują kierunek technologia szkła i ceramiki
W których miastach można studiować kierunek technologia szkła i ceramiki
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu