Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

Studia na kierunku Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii dają absolwentom wiedzę i umiejętności pozwalające planować własny rozwój, tworzyć hierarchie priorytetów życiowych i wartości oraz przygotowują do tego, by lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych, wymagających szybkiego pozyskiwania i przetwarzania informacji, kreatywności oraz planowego i skutecznego działania, uwzględniającego czynnik ludzki i kontekst społeczno-kulturowy.

Stanowią doskonałe wprowadzenie i przygotowanie do pracy w zawodzie doradcy filozoficznego czy dalszej edukacji na przykład w zawodzie terapeuty, psychologa czy na innym polu, w którym pierwszorzędną rolę odgrywa wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, osobista dojrzałość, wysoki poziom świadomości świata i znajomość reguł nim rządzących.

Absolwent kierunku Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii nabywa szeregu kluczowych na współczesnym rynku pracy kompetencji miękkich. Rozwija zdolności krytycznego i kreatywnego myślenia, analizy wiarygodności i rzetelności przedstawionych informacji, oceny przedstawionej argumentacji oraz formułowania i uzasadniania własnego stanowiska. Cechuje go/ją wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych, otwartość na innowacje i wysokie zdolności heurystyczne. Studia te stanowią gruntowne przygotowanie do kompetentnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym, tworzenia i komunikowania wartościowych treści, czy udziału w debacie publicznej.

Absolwenci odznaczają się wysoką świadomością własnych emocji, potrafią wskazywać i analizować swoje mocne i słabe strony, są bardziej otwarci na zmiany i łatwiej sobie z nimi radzą, co ostatecznie sprzyja szeroko pojętej samorealizacji.

Dla kogo studia na kierunku filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

Interesuje Cię samorozwój? Chcesz dobrze radzić sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych? A może widzisz siebie w roli coacha, terapeuty, doradcy? Prezentowane studia mogą Cię zainteresować.

Program kształcenia na kierunku filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

Wybrane przedmioty na studiach:

 • filozoficzne koncepcje szczęścia
 • wprowadzenie do kognitywistyki
 • ontologia
 • psychologia osobowości
 • socjologia tożsamości
 • epistemologia
 • etyka
 • psychologia emocji i motywacji
 • myślenie krytyczne
 • psychopatologia
 • filozofia społeczno-polityczna
 • koncepcje praw człowieka
 • filozofia psychologii
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia procesów poznawczych
 • literatura jako terapia
 • socjologia zmian społecznych

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) lub historii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Stara matura

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub historii.


Perspektywy pracy po kierunku filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

Absolwent tego kierunku posiada przygotowanie do pracy w zawodach wymagających szerokiej wiedzy ogólnej, wiedzy o człowieku, jego potrzebach, pragnieniach, celach i motywacjach. Potencjalne obszary zawodowe, w których może pracować to: doradztwo filozoficzne, marketing, coaching, public relations, dziennikarstwo, animacji kultury, copywriting, praca w social mediach.

Opinie o kierunku filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

Jakie uczelnie oferują kierunek filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

W których miastach można studiować kierunek filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu