Jakiego kierunku studiów szukasz?

Doradztwo kariery i doradztwo personalne

Studia na kierunku Doradztwo kariery i doradztwo personalne przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe), pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, pracy w zawodach:

 • doradca zawodowy
 • indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze w publicznych służbach zatrudnienia
 • doradca personalny
 • pracownik działu HR.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologię lub zarządzanie) oraz kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

W trakcie studiów na kierunku Doradztwo kariery i doradztwo personalne przewidziano praktyki: obowiązkowe 270 godzin praktyki wakacyjnej począwszy od II roku studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery i doradztwem personalnym w systemie edukacji, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach.

Opcjonalnie - nadobowiązkowe praktyki studenckie w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery i doradztwem personalnym w organizacjach działających w systemie edukacji, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach prywatnych.

Dla kogo studia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne

Kandydaci na kierunek Doradztwo kariery i doradztwo personalne powinni wykazywać zainteresowanie problemami społecznymi. Powinni cechować się odpowiedzialnością, starać się być obiektywnym, umieć analitycznie podejść do każdej sytuacji i osoby. Istotnymi cechami jest wszechstronność, kreatywność oraz otwartość na innych ludzi.

Program kształcenia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • przedsiębiorczość
 • doradztwo kariery w systemie edukacji
 • wprowadzenie do zawodoznawstwa
 • zarządzanie karierą we współczesnym społeczeństwie
 • doradztwo kariery w sieciach regionalnych
 • wprowadzenie do psychologii społecznej
 • relacje pracownicze
 • kodeks etyczny doradcy kariery
 • wprowadzenie do teorii osobowości
 • międzynarodowe, krajowe i regionalne aspekty rozwijania kariery
 • czynnik ludzki w działaniach na rzecz rozwoju pracowników
 • ilościowe i jakościowe badania i metody dla doradców dostępne w internecie
 • zarządzanie jakością w usługach
 • grupy społeczne i różne typy zachowań organizacyjnych
 • równy dostęp do pracy różnych segmentów społecznych (płeć, wiek, pochodzenie).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o konkurs świadectw z jednego z poniższych przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • historia
 • fizyka
 • informatyka
 • WOS
 • geografia.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.


Perspektywy pracy po kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne

Studia przygotowują do:

 • pracy zawodowej w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe)
 • pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent może pracować przykładowo jako:

 • doradca zawodowy
 • indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze w publicznych służbach zatrudnienia
 • doradca personalny
 • pracownik działu HR.

Opinie o kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne

Przekonajcie się, że warto studiować Doradztwo kariery i doradztwo personalne!

https://www.prawo.pl/kadry/czy-praca-w-hr-jest-przyszlosciowa,275814.html

Kierunki pokrewne do kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne

Jakie uczelnie oferują kierunek doradztwo kariery i doradztwo personalne

W których miastach można studiować kierunek doradztwo kariery i doradztwo personalne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie