Jakiego kierunku studiów szukasz?

Doradztwo kariery i doradztwo personalne

Studia na kierunku Doradztwo kariery i doradztwo personalne przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe), pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, pracy w zawodach:

 • doradca zawodowy
 • indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze w publicznych służbach zatrudnienia
 • doradca personalny
 • pracownik działu HR.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologię lub zarządzanie) oraz kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

W trakcie studiów na kierunku Doradztwo kariery i doradztwo personalne przewidziano praktyki: obowiązkowe 270 godzin praktyki wakacyjnej począwszy od II roku studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery i doradztwem personalnym w systemie edukacji, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach.

Opcjonalnie - nadobowiązkowe praktyki studenckie w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery i doradztwem personalnym w organizacjach działających w systemie edukacji, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach prywatnych.

Dla kogo studia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne

Kandydaci na kierunek Doradztwo kariery i doradztwo personalne powinni wykazywać zainteresowanie problemami społecznymi. Powinni cechować się odpowiedzialnością, starać się być obiektywnym, umieć analitycznie podejść do każdej sytuacji i osoby. Istotnymi cechami jest wszechstronność, kreatywność oraz otwartość na innych ludzi.

Program kształcenia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • przedsiębiorczość
 • doradztwo kariery w systemie edukacji
 • wprowadzenie do zawodoznawstwa
 • zarządzanie karierą we współczesnym społeczeństwie
 • doradztwo kariery w sieciach regionalnych
 • wprowadzenie do psychologii społecznej
 • relacje pracownicze
 • kodeks etyczny doradcy kariery
 • wprowadzenie do teorii osobowości
 • międzynarodowe, krajowe i regionalne aspekty rozwijania kariery
 • czynnik ludzki w działaniach na rzecz rozwoju pracowników
 • ilościowe i jakościowe badania i metody dla doradców dostępne w internecie
 • zarządzanie jakością w usługach
 • grupy społeczne i różne typy zachowań organizacyjnych
 • równy dostęp do pracy różnych segmentów społecznych (płeć, wiek, pochodzenie).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o konkurs świadectw z jednego z poniższych przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • historia
 • fizyka
 • informatyka
 • WOS
 • geografia.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne

Studia przygotowują do:

 • pracy zawodowej w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe)
 • pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent może pracować przykładowo jako:

 • doradca zawodowy
 • indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze w publicznych służbach zatrudnienia
 • doradca personalny
 • pracownik działu HR.

Opinie o kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne

Przekonajcie się, że warto studiować Doradztwo kariery i doradztwo personalne!

https://www.prawo.pl/kadry/czy-praca-w-hr-jest-przyszlosciowa,275814.html

Kierunki pokrewne do kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne

Jakie uczelnie oferują kierunek doradztwo kariery i doradztwo personalne

W których miastach można studiować kierunek doradztwo kariery i doradztwo personalne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny