Jakiego kierunku studiów szukasz?

Coaching

Coaching to zaplanowany i systematycznie realizowany proces inspirowania i wspierania samorozwoju efektywności zawodowej, osobistej i interpersonalnej. Coaching to postawa i metoda pracy, pozwalająca na zwiększanie efektywności współpracy z podwładnymi i współpracownikami w organizacjach rynkowych i publicznych, szczególnie z:
 • klientami w biznesie, petentami w działalności samorządowej, beneficjentami w działalności stowarzyszeniowej,
 • nauczycielami i osobami uczącymi się w instytucjach edukacyjnych,
 • kandydatami na podoficerów i oficerów w służbach mundurowych
 • klientami w firmach świadczących usługi coachingowe.
W programie kształcenia przewidziano kilka modułów tematycznych:
 • Psychologia Społeczna
 • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Teorie uczenia się i nauczania
 • Teoria efektywnego działania
Studenci mogą wybrać następujące specjalności:
 • coaching biznesowy
 • coaching samorządowy
 • coaching oświatowy
 • coaching stylu życia
 • coaching służb mundurowych
Jakie kompetencje posiadają absolwenci coachingu?
 • przygotowanie do wykonywania zawodu coacha i skutecznego promowania własnych usług na rynku,
 • uzyskanie możliwości certyfikowania swoich usług przez Brytyjskie Stowarzyszenie Coachingowe,
 • zwiększenie szans na rozwój osobisty oraz wzrost poczucia satysfakcji i kompetencji,
 • doskonalenie praktycznych umiejętności zwiększających skuteczność interpersonalną, takich jak komunikowanie, negocjowanie, wpływ społeczny, praca zespołowa.
Dla kogo studia na kierunku coaching
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku coaching
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku coaching
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku coaching
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku coaching
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku coaching
Jakie uczelnie oferują kierunek coaching
W których miastach można studiować kierunek coaching
Komentarze (1)
Monika z WSI-E Rzeszów
Zapraszamy do nas! Sprawdźcie ofertę studiów na kierunku Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi: http://wsie.edu.pl/ksztalcenie/studia-i-stopnia/cizzl/
22.12.2015
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego