Jakiego kierunku studiów szukasz?

Coaching

Coaching to zaplanowany i systematycznie realizowany proces inspirowania i wspierania samorozwoju efektywności zawodowej, osobistej i interpersonalnej. Coaching to postawa i metoda pracy, pozwalająca na zwiększanie efektywności współpracy z podwładnymi i współpracownikami w organizacjach rynkowych i publicznych, szczególnie z:
 • klientami w biznesie, petentami w działalności samorządowej, beneficjentami w działalności stowarzyszeniowej,
 • nauczycielami i osobami uczącymi się w instytucjach edukacyjnych,
 • kandydatami na podoficerów i oficerów w służbach mundurowych
 • klientami w firmach świadczących usługi coachingowe.
W programie kształcenia przewidziano kilka modułów tematycznych:
 • Psychologia Społeczna
 • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Teorie uczenia się i nauczania
 • Teoria efektywnego działania
Studenci mogą wybrać następujące specjalności:
 • coaching biznesowy
 • coaching samorządowy
 • coaching oświatowy
 • coaching stylu życia
 • coaching służb mundurowych
Jakie kompetencje posiadają absolwenci coachingu?
 • przygotowanie do wykonywania zawodu coacha i skutecznego promowania własnych usług na rynku,
 • uzyskanie możliwości certyfikowania swoich usług przez Brytyjskie Stowarzyszenie Coachingowe,
 • zwiększenie szans na rozwój osobisty oraz wzrost poczucia satysfakcji i kompetencji,
 • doskonalenie praktycznych umiejętności zwiększających skuteczność interpersonalną, takich jak komunikowanie, negocjowanie, wpływ społeczny, praca zespołowa.

Dla kogo studia na kierunku coaching

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku coaching

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku coaching

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku coaching

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku coaching

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku coaching

Jakie uczelnie oferują kierunek coaching

W których miastach można studiować kierunek coaching

Komentarze (1)

Monika z WSI-E Rzeszów
Zapraszamy do nas! Sprawdźcie ofertę studiów na kierunku Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi: http://wsie.edu.pl/ksztalcenie/studia-i-stopnia/cizzl/
22.12.2015

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie