Jakiego kierunku studiów szukasz?

Psychoprofilaktyka

Studia na psychoprofilaktyce mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii, ekonomii czy promocji zdrowia.

Ich celem jest przybliżenie otaczających nas mechanizmów, wskazanie, jak budować relacje, jak się komunikować, dbać o zdrowie fizyczne, psychiczne, zapobiegać utracie, jak zadbać o jego powrót.

Program studiów przewiduje elastyczny wybór interesujących studenta przedmiotów, zindywidualizowanie procesu kształcenia przez współpracę z tutorem.

Kierunek realizowany jest na poziomie studiów licencjackich.

Ma charakter unikatowy - dostępny jest w jednej tylko uczelni.

Dla kogo studia na kierunku psychoprofilaktyka

Idealny kandydat na studia jest osobą komunikatywną, kreatywną.

Ważną kwestią jest nastawienie na samorozwój, chęć pomocy innym.

Przydatna będzie umiejętność pracy w zespole.

Program kształcenia na kierunku psychoprofilaktyka

Zajęcia na kierunku psychoprofilaktyka realizowane są w niewielkich grupach.

Część z nich ma zindywidualizowanych charakter poprzez objęcie opieką tutora.

Duży nacisk jest położony na zajęcia praktyczne.

Studenci poznają różnorodne formy terapii oraz szkoły psychoterapeutyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku psychoprofilaktyka

Rekrutacja na psychoprofilaktykę odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • przedmiot wybrany spośród: historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku psychoprofilaktyka

Absolwenci psychoprofilaktyki posiadają kompetencje do pracy w:

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • centrach psychoprofilaktyki i psychoedukacji
 • świetlicach socjoterapeutycznych czy środowiskowych
 • klubach profilaktyki środowiskowej
 • instytucjach wsparcia osób zmarginalizowanych
 • punktach konsultacyjno-doradczych
 • instytucjach pomocy osobom doświadczającym kryzysu
 • domach pomocy społecznej
 • centrach interwencji kryzysowej
 • ośrodkach dla ofiar przemocy domowej
 • domach samotnej matki
 • domach matki i dziecka
 • ośrodkach pomocy rodzinie.

Opinie o kierunku psychoprofilaktyka

Psychoprofilaktyka to kierunek unikatowy.

Jedna uczelnia oferuje kształcenie w tej dziedzinie.

Studia przygotowują specjalistów, gotowych nieść pomoc w coraz częściej pojawiających się problemach emocjonalnych, szkolnych, rodzinnych czy społecznych.

Kierunki pokrewne do kierunku psychoprofilaktyka

Jakie uczelnie oferują kierunek psychoprofilaktyka

W których miastach można studiować kierunek psychoprofilaktyka

Komentarze (2)

Dreamer
Droga Alu, niestety nie. Kierunek tylko w teorii wygląda super i z psychologia ma niewiele wspólnego.
04.05.2021
11.10.2019
Ala
Czy to po prostu nie okrojona wersja kierunku psychologia?

Zobacz również

​Psychologia na Śląsku
​Psychologia na Śląsku
​Psychologia w Białymstoku
​Psychologia w Białymstoku
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia we Wrocławiu
​Psychologia we Wrocławiu
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Kielcach
​Psychologia w Kielcach
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia w Lublinie
​Psychologia w Lublinie
Psychologia w Opolu
Psychologia w Opolu
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
Psychologia w Radomiu
Psychologia w Radomiu
Psychologia w Sopocie
Psychologia w Sopocie
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Toruniu
​Psychologia w Toruniu
​Psychologia w Warszawie
​Psychologia w Warszawie
Psychologia w Zielonej Górze
Psychologia w Zielonej Górze