Jakiego kierunku studiów szukasz?

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja kształcą specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym, w tym organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów.

Specjalizacje do wyboru na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

 • prawno-kryminalistyczna
 • psychosocjologia problemów społecznych
 • wychowanie resocjalizujące
 • migracje i integracja kulturowa
 • rewitalizacja i innowacje społeczne.
Absolwent kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja posiada wielodyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Potrafi wykorzystywać wiedzę do wyjaśniania zaangażowania jednostek i grup w zachowania problemowe, dewiacyjne, przestępcze. Zna formy działań wychowawczych, edukacyjnych, integracyjnych, pomocowych, terapeutycznych, readaptacyjnych, korekcyjnych, represyjnych itp., tworzących system społecznej kontroli.

Dla kogo studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia wybierają osoby gotowe zmierzyć się z trudnymi problemami społecznymi, związanymi z niedostosowaniem innych, przestępczością.

To zatem osoby silne psychicznie, zaradne, potrafiące nawiązać kontakt z ludźmi z różnych środowisk.

Otwarte na problemy, dialog, empatyczne, wyrozumiałe.

Program kształcenia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty, jak:

 • promocja i profilaktyka zdrowia
 • teoria społeczeństwa i problemów społecznych
 • wprowadzenie do problematyki służb społecznych
 • systemy instytucji profilaktyczno-społecznych resocjalizacyjnych
 • psychologia społeczna
 • pedagogika społeczna
 • psychologia społeczna i elementy psychiatrii
 • prawo rodzinne i nieletnich
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • psychologia faz życia.

Wykłady uzupełniane są ććwiczeniami, konwersatoriami, warsztatami i praktykami.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • dwa przedmioty wybrane spośród: geografia, biologia, filozofia, historia, historia sztuki, wos, drugi język obcy.

Wyżej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Absolwenci kierunku posiadają specjalistyczną wiedzę, pozwalającą na podjęcie pracy w:

 • placówkach zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną i resocjalizacją
 • instytucjach kontroli przestępczości
 • straży miejskiej
 • policji
 • zakładach karnych
 • placówkach dla nieletnich sprawców przestępstw
 • ośrodkach leczenia uzależnień dzieci i młodzieży
 • placówkach zajmujących się osobami odmiennymi kulturowo
 • instytucjach pomocy postpenitencjarnej.

Opinie o kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest odpowiedzią na potrzeby społeczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i skutecznego radzenia sobie z nimi.

Studia są wysoko specjalistyczne.

Realizowane są w systemie dwustopniowym.

Czym zajmuje się resocjalizacja? Opowiada studentka kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Jakie uczelnie oferują kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja

W których miastach można studiować kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Komentarze (2)

Ola
Jeśli ktoś rozważa rozpoczęcie studiów podyplomowych to polecam WSKZ - duży wybór kierunków, a kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy nauczyciel (albo przyszły nauczyciel) znajdzie coś dla siebie.
05.08.2020
12.11.2019
Nela
Jedna tylko uczelnia prowadzi ten kierunek, aczkolwiek resocjalizacja to częsta specjalność na studiach pedagogicznych.

Zobacz również

Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Psychologia w Opolu
Psychologia w Opolu
Psychologia w Radomiu
Psychologia w Radomiu
Psychologia w Sopocie
Psychologia w Sopocie
Psychologia w Zielonej Górze
Psychologia w Zielonej Górze
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Psychologia w Białymstoku
​Psychologia w Białymstoku
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Kielcach
​Psychologia w Kielcach
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Lublinie
​Psychologia w Lublinie
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Toruniu
​Psychologia w Toruniu
​Psychologia w Warszawie
​Psychologia w Warszawie
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia we Wrocławiu
​Psychologia we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Piotrkowska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie