Jakiego kierunku studiów szukasz?

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja kształcą specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym, w tym organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów.

Specjalizacje do wyboru na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

 • prawno-kryminalistyczna
 • psychosocjologia problemów społecznych
 • wychowanie resocjalizujące
 • migracje i integracja kulturowa
 • rewitalizacja i innowacje społeczne.
Absolwent kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja posiada wielodyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Potrafi wykorzystywać wiedzę do wyjaśniania zaangażowania jednostek i grup w zachowania problemowe, dewiacyjne, przestępcze. Zna formy działań wychowawczych, edukacyjnych, integracyjnych, pomocowych, terapeutycznych, readaptacyjnych, korekcyjnych, represyjnych itp., tworzących system społecznej kontroli.

Dla kogo studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia wybierają osoby gotowe zmierzyć się z trudnymi problemami społecznymi, związanymi z niedostosowaniem innych, przestępczością.

To zatem osoby silne psychicznie, zaradne, potrafiące nawiązać kontakt z ludźmi z różnych środowisk.

Otwarte na problemy, dialog, empatyczne, wyrozumiałe.

Program kształcenia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty, jak:

 • promocja i profilaktyka zdrowia
 • teoria społeczeństwa i problemów społecznych
 • wprowadzenie do problematyki służb społecznych
 • systemy instytucji profilaktyczno-społecznych resocjalizacyjnych
 • psychologia społeczna
 • pedagogika społeczna
 • psychologia społeczna i elementy psychiatrii
 • prawo rodzinne i nieletnich
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • psychologia faz życia.

Wykłady uzupełniane są ććwiczeniami, konwersatoriami, warsztatami i praktykami.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • dwa przedmioty wybrane spośród: geografia, biologia, filozofia, historia, historia sztuki, wos, drugi język obcy.

Wyżej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Absolwenci kierunku posiadają specjalistyczną wiedzę, pozwalającą na podjęcie pracy w:

 • placówkach zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną i resocjalizacją
 • instytucjach kontroli przestępczości
 • straży miejskiej
 • policji
 • zakładach karnych
 • placówkach dla nieletnich sprawców przestępstw
 • ośrodkach leczenia uzależnień dzieci i młodzieży
 • placówkach zajmujących się osobami odmiennymi kulturowo
 • instytucjach pomocy postpenitencjarnej.

Opinie o kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest odpowiedzią na potrzeby społeczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i skutecznego radzenia sobie z nimi.

Studia są wysoko specjalistyczne.

Realizowane są w systemie dwustopniowym.

Czym zajmuje się resocjalizacja? Opowiada studentka kierunku:
Kierunki pokrewne do kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Jakie uczelnie oferują kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja

W których miastach można studiować kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Komentarze (2)

Ola
Jeśli ktoś rozważa rozpoczęcie studiów podyplomowych to polecam WSKZ - duży wybór kierunków, a kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy nauczyciel (albo przyszły nauczyciel) znajdzie coś dla siebie.
05.08.2020
12.11.2019
Nela
Jedna tylko uczelnia prowadzi ten kierunek, aczkolwiek resocjalizacja to częsta specjalność na studiach pedagogicznych.

Zobacz również

​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
​Psychologia w Białymstoku
​Psychologia w Białymstoku
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia we Wrocławiu
​Psychologia we Wrocławiu
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Kielcach
​Psychologia w Kielcach
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia w Lublinie
​Psychologia w Lublinie
Psychologia w Opolu
Psychologia w Opolu
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
Psychologia w Radomiu
Psychologia w Radomiu
Psychologia w Sopocie
Psychologia w Sopocie
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Toruniu
​Psychologia w Toruniu
​Psychologia w Warszawie
​Psychologia w Warszawie
Psychologia w Zielonej Górze
Psychologia w Zielonej Górze
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu