Jakiego kierunku studiów szukasz?

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja kształcą specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym, w tym organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów.

Specjalizacje do wyboru na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

 • prawno-kryminalistyczna
 • psychosocjologia problemów społecznych
 • wychowanie resocjalizujące
 • migracje i integracja kulturowa
 • rewitalizacja i innowacje społeczne.
Absolwent kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja posiada wielodyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Potrafi wykorzystywać wiedzę do wyjaśniania zaangażowania jednostek i grup w zachowania problemowe, dewiacyjne, przestępcze. Zna formy działań wychowawczych, edukacyjnych, integracyjnych, pomocowych, terapeutycznych, readaptacyjnych, korekcyjnych, represyjnych itp., tworzących system społecznej kontroli.

Dla kogo studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia wybierają osoby gotowe zmierzyć się z trudnymi problemami społecznymi, związanymi z niedostosowaniem innych, przestępczością.

To zatem osoby silne psychicznie, zaradne, potrafiące nawiązać kontakt z ludźmi z różnych środowisk.

Otwarte na problemy, dialog, empatyczne, wyrozumiałe.

Program kształcenia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty, jak:

 • promocja i profilaktyka zdrowia
 • teoria społeczeństwa i problemów społecznych
 • wprowadzenie do problematyki służb społecznych
 • systemy instytucji profilaktyczno-społecznych resocjalizacyjnych
 • psychologia społeczna
 • pedagogika społeczna
 • psychologia społeczna i elementy psychiatrii
 • prawo rodzinne i nieletnich
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • psychologia faz życia.

Wykłady uzupełniane są ććwiczeniami, konwersatoriami, warsztatami i praktykami.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • dwa przedmioty wybrane spośród: geografia, biologia, filozofia, historia, historia sztuki, wos, drugi język obcy.

Wyżej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Absolwenci kierunku posiadają specjalistyczną wiedzę, pozwalającą na podjęcie pracy w:

 • placówkach zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną i resocjalizacją
 • instytucjach kontroli przestępczości
 • straży miejskiej
 • policji
 • zakładach karnych
 • placówkach dla nieletnich sprawców przestępstw
 • ośrodkach leczenia uzależnień dzieci i młodzieży
 • placówkach zajmujących się osobami odmiennymi kulturowo
 • instytucjach pomocy postpenitencjarnej.

Opinie o kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest odpowiedzią na potrzeby społeczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i skutecznego radzenia sobie z nimi.

Studia są wysoko specjalistyczne.

Realizowane są w systemie dwustopniowym.

Czym zajmuje się resocjalizacja? Opowiada studentka kierunku:
Kierunki pokrewne do kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Jakie uczelnie oferują kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja

W których miastach można studiować kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Komentarze (2)

Ola
Jeśli ktoś rozważa rozpoczęcie studiów podyplomowych to polecam WSKZ - duży wybór kierunków, a kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy nauczyciel (albo przyszły nauczyciel) znajdzie coś dla siebie.
05.08.2020
12.11.2019
Nela
Jedna tylko uczelnia prowadzi ten kierunek, aczkolwiek resocjalizacja to częsta specjalność na studiach pedagogicznych.

Zobacz również

​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
​Psychologia w Białymstoku
​Psychologia w Białymstoku
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia we Wrocławiu
​Psychologia we Wrocławiu
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Kielcach
​Psychologia w Kielcach
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia w Lublinie
​Psychologia w Lublinie
Psychologia w Opolu
Psychologia w Opolu
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
Psychologia w Radomiu
Psychologia w Radomiu
Psychologia w Sopocie
Psychologia w Sopocie
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Toruniu
​Psychologia w Toruniu
​Psychologia w Warszawie
​Psychologia w Warszawie
Psychologia w Zielonej Górze
Psychologia w Zielonej Górze
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Zamojska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie