Jakiego kierunku studiów szukasz?

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja kształcą specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym, w tym organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów.

Specjalizacje do wyboru na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

 • prawno-kryminalistyczna
 • psychosocjologia problemów społecznych
 • wychowanie resocjalizujące
 • migracje i integracja kulturowa
 • rewitalizacja i innowacje społeczne.
Absolwent kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja posiada wielodyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Potrafi wykorzystywać wiedzę do wyjaśniania zaangażowania jednostek i grup w zachowania problemowe, dewiacyjne, przestępcze. Zna formy działań wychowawczych, edukacyjnych, integracyjnych, pomocowych, terapeutycznych, readaptacyjnych, korekcyjnych, represyjnych itp., tworzących system społecznej kontroli.

Dla kogo studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia wybierają osoby gotowe zmierzyć się z trudnymi problemami społecznymi, związanymi z niedostosowaniem innych, przestępczością.

To zatem osoby silne psychicznie, zaradne, potrafiące nawiązać kontakt z ludźmi z różnych środowisk.

Otwarte na problemy, dialog, empatyczne, wyrozumiałe.

Program kształcenia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty, jak:

 • promocja i profilaktyka zdrowia
 • teoria społeczeństwa i problemów społecznych
 • wprowadzenie do problematyki służb społecznych
 • systemy instytucji profilaktyczno-społecznych resocjalizacyjnych
 • psychologia społeczna
 • pedagogika społeczna
 • psychologia społeczna i elementy psychiatrii
 • prawo rodzinne i nieletnich
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • psychologia faz życia.

Wykłady uzupełniane są ććwiczeniami, konwersatoriami, warsztatami i praktykami.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • dwa przedmioty wybrane spośród: geografia, biologia, filozofia, historia, historia sztuki, wos, drugi język obcy.

Wyżej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Absolwenci kierunku posiadają specjalistyczną wiedzę, pozwalającą na podjęcie pracy w:

 • placówkach zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną i resocjalizacją
 • instytucjach kontroli przestępczości
 • straży miejskiej
 • policji
 • zakładach karnych
 • placówkach dla nieletnich sprawców przestępstw
 • ośrodkach leczenia uzależnień dzieci i młodzieży
 • placówkach zajmujących się osobami odmiennymi kulturowo
 • instytucjach pomocy postpenitencjarnej.

Opinie o kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest odpowiedzią na potrzeby społeczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i skutecznego radzenia sobie z nimi.

Studia są wysoko specjalistyczne.

Realizowane są w systemie dwustopniowym.

Czym zajmuje się resocjalizacja? Opowiada studentka kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Jakie uczelnie oferują kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja

W których miastach można studiować kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Komentarze (2)

Ola
Jeśli ktoś rozważa rozpoczęcie studiów podyplomowych to polecam WSKZ - duży wybór kierunków, a kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy nauczyciel (albo przyszły nauczyciel) znajdzie coś dla siebie.
05.08.2020
12.11.2019
Nela
Jedna tylko uczelnia prowadzi ten kierunek, aczkolwiek resocjalizacja to częsta specjalność na studiach pedagogicznych.

Zobacz również

Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Psychologia w Opolu
Psychologia w Opolu
Psychologia w Radomiu
Psychologia w Radomiu
Psychologia w Sopocie
Psychologia w Sopocie
Psychologia w Zielonej Górze
Psychologia w Zielonej Górze
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Psychologia w Białymstoku
​Psychologia w Białymstoku
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Katowicach
​Psychologia w Kielcach
​Psychologia w Kielcach
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Krakowie
​Psychologia w Lublinie
​Psychologia w Lublinie
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Poznaniu
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Toruniu
​Psychologia w Toruniu
​Psychologia w Warszawie
​Psychologia w Warszawie
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w biznesie w Gdyni
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia w Łodzi
​Psychologia we Wrocławiu
​Psychologia we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Gdański
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie