Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Bydgoszczy

Studia pedagogiczne to propozycja dla osób prospołecznych, uwrażliwionych na problemy społeczne. Współczesny pedagog jest wszechstronnie wykształcony, potrafi rozwiązywać złożone, wieloaspektowe problemy. Charakteryzuje się wrażliwością empatią, kreatywnością, budzi zaufanie, łatwo nawiązuje kontakt z drugą osobą.

​Pedagogika w Bydgoszczy

Studia na pedagogice są dwustopniowe: 3-letnie licencjackie, po których można kontynuować kształcenie na poziomie magisterskim. Większość poniższych uczelni oferuje studia II stopnia, które mogą rozpocząć absolwenci pedagogiki, ale też kierunków pokrewnych.

Gdzie pedagodzy znajdują pracę?

Możliwości jest wiele. Ukończone specjalności ukierunkowują na konkretne dziedziny życia społecznego. Wybrane miejsca pracy to szkoły, przedszkola, świetlice, poradnie pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, internaty, domy dziecka, domy spokojnej starości, pomocy społecznej, agencje zatrudnienia, firmy szkoleniowe, działy HR i szereg innych.

Pedagogika w Bydgoszczy - które uczelnie?

Bydgoskich uczelni oferujących kierunek pedagogika jest kilka:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalności:

 • pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
 • animacja społeczna i zarządzanie kulturą
 • asystent osoby starszej
 • doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery
 • edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
 • opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
 • resocjalizacja.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz od jednego do trzech przedmiotów dodatkowych, w tym obowiązkowo z matematyki.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1600 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, specjalności:

 • pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną
 • pedagogika szkolna z treningiem kreatywności
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim
 • praca z osobami niedostosowanymi społecznie z profilaktyką uzależnień.

Rok studiów kosztuje 3750 zł.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, specjalności:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska)
 • pedagogika rewalidacyjna (oligofrenopedagogika)
 • pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
 • resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 • psychopedagogika
 • pedagogika rekreacyjna
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją artystyczną
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • andragogika z edukacją gerontologiczną
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza małego dziecka ze wspomaganiem rozwoju
 • pedagogika opiekuńcza z elementami terapii pedagogicznej
 • wychowanie obronne

Rok studiów kosztuje 2950 zł.

Bydgoska Szkoła Wyższa, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Rok studiów kosztuje 2850 zł.

Pedagogika to bardzo szerokie zagadnienie. Konkretne specjalności mają wykształcić specjalistów z zawężonej dziedziny.

O tym, czym się kierować, aby uniknąć rozczarowań i czego się spodziewać na studiach pedagogicznych opowiada studentka piątego roku: https://www.aniamaluje.com/2014/06/czy-warto-studiowac-pedagogike.html.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku