Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika w Rzeszowie

Zainteresowanie studiami pedagogicznymi jest duże. Wiedza pedagogiczna znajduje szerokie zastosowanie poza obszarami związanym ze szkolnictwem, wychowaniem, opieką nad dziećmi. Zróżnicowane specjalności zwiększają wachlarz możliwości zawodowych i pozwalają realizować się w dziedzinach zarezerwowanych dla osób dorosłych, związanych z potrzebami osób starszych.
pedagogika w Rzeszowie

Pedagogika - studia

Studia na pedagogice wybierają osoby wrażliwe na problemy innych, gotowe służyć wsparciem, pomocą, radą. Kandydaci powinni być z jednej strony empatyczni, z drugiej jednak dystansowani do problemów, z jakimi się stykają, odporni na stres, silni psychicznie, stanowczy i pewni siebie, potrafiący reagować w sytuacjach niestandardowych. W związku z pracą często z osobami z pewnymi deficytami, przyda się spora cierpliwość i wyrozumiałość. Ważna będzie także pokora – na efekty pracy z trudnymi przypadkami przyjdzie czasem długo poczekać.

Licencjackie studia trwają 3 lata. Po nich można kontynuować kształcenie na tym samym lub pokrewnym kierunku na poziomie magisterskim.

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowany jest w formie jednolitych studiów magisterskich.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Istotnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe, których celem jest zdobycie doświadczenia, przybliżenie faktycznych problemów, z jakimi w pracy zmierzy się przyszły pedagog. Wybrane przedmioty w programie studiów, które muszą zaliczyć studenci: biomedyczne podstawy rozwoju, antropologia kultury, psychologia rozwoju i wychowania, komunikacja interpersonalna, negocjacje i mediacje, pedagogika rodziny, pedagogika czasu wolnego, psychopatologia, teorie socjalizacji, metodyka pracy resocjalizacyjnej, diagnoza pedagogiczna, praca z dzieckiem, pedagogika wczesnoszkolna.

Pedagogika - specjalizacje

Studenci po pierwszym semestrze mogą wybrać jedną spośród specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika medialna
 • pedagogika resocjalizacyjna.

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego. Pod uwagę brany jest egzamin ustny i pisemny. Jeśli liczba kandydatów z taką samą liczbą punktów przekroczy limit miejsc, dodatkowo uwzględniony zostanie wynik z języka polskiego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Pedagogice

Poszczególne specjalności przygotowują do pracy zawodowej w wyspecjalizowanych obszarach.

Przykładowo absolwenci pedagogiki medialnej zatrudniani są w instytucjach oświatowych, środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, portalach społecznościowych, na stanowiskach rzeczników prasowych i specjalistów ds. kontaktów z mediami, agencjach reklamowych, ośrodkach kultury czy świetlicach środowiskowych.

Osoby, które ukończą pedagogikę resocjalizacyjną mogą swoje kwalifikacje wykorzystać w pracy w policji, stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się profilaktyką dzieci, młodzieży i dorosłych, pomocą osobom pokrzywdzonym, resocjalizacją i przeciwdziałaniem patologii społecznej.

Specjaliści z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pracują w szkołach, przedszkolach, żłobkach, w instytucjach pomocy społecznej, są zatrudniani na stanowisku asystenta rodziny.

Ile zarabia pedagog?

Średnia pensja pedagoga pracującego w szkole to 4040 zł brutto. Otrzymuje dodatki wynikające ze stażu pracy, stopnia awansu zawodowego, czy posiadanych kwalifikacji.

Czy warto studiować Pedagogikę?

Przyjrzyjmy się niektórym mitom, powstałym wokół pracy pedagoga. Obalmy niektóre z nich!

Poznajcie powody, dla których na pewno warto studiować pedagogikę:

Pedagogika - opinie

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych

Jakie uczelnie w Rzeszowie oferują kierunek pedagogika

Jakie inne kierunki oferowane są w Rzeszowie

a
administracja agroleśnictwo analityka biznesowa i big data analityka danych w biznesie analityka medyczna archeologia architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biomedycyna biotechnologia biotechnology budownictwo
c
chemical and process engineering chemical engineering and technology civil engineering clean energy
d
dietetyka digital marketing dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia electrical engineering elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
filologia angielska filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia
g
geodezja i kartografia geodezja i planowanie przestrzenne grafika grafika komputerowa i produkcja multimedialna
h
historia
i
informatyka informatyka i ekonometria inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria farmaceutyczna inżynieria i analiza danych inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria procesów biznesowych inżynieria środków transportu inżynieria środowiska inżynieria w medycynie
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski komunikacja międzykulturowa kosmetologia kryminologia kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w sektorze rolno-spożywczym logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management marketing i nowe media matematyka mathematics mechanika i budowa maszyn mechatronics mechatronika media menedżer rozwoju produktu
n
nanotechnologia nauczanie języków obcych-język angielski i rosyjski nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo projektowanie graficzne psychologia
r
ratownictwo medyczne rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe studia europejskie studia miejskie systemy diagnostyczne w medycynie sztuki wizualne
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie wodorowe terapia zajęciowa transport turystyka historyczna i kulturowa turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie państwem zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne zrównoważony rozwój i środowisko zrównoważony rozwój w gospodarce
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Tarnowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński