Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie

W tym artykule przyglądamy się możliwościom kształcenia w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeszowie. Jakie specjalności można wybrać, które uczelnie wziąć pod uwagę, jak wygląda rekrutacja oraz perspektywy zawodowe?
bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia

Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z kluczowych zadań państwa. Konieczne staje się tworzenie sprawnie funkcjonujących systemów, szkolenie fachowych kadr, wypracowywanie skutecznych procedur działania. Rośnie tym samym zainteresowanie studiami z obszaru bezpieczeństwa, a ich absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Studenci kierunku zapoznają się z zasadami funkcjonowania państwa związanymi z bezpieczeństwem. Zdobywa konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są niezbędne w przygotowaniu do pracy w służbach mundurowych, administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie – specjalności

Studenci mogą wybrać:

 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
 • przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
 • zarządzanie kryzysowe
 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • kryminalistyka i kryminologia
 • cyberbezpieczeństwo
 • transport i komunikacja
 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • służby i formacje ochrony bezpieczeństwa
 • wojskowość i edukacja obronna
 • bezpieczeństwo publiczne
 • zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne - przedmioty na studiach

W programie studiów przewidziano: ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, wstęp do nauki o bezpieczeństwie, system bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, prawo konstytucyjne, patologie społeczne, bezpieczeństwo informatyczne i cyberprzestępczość, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.

Inne grupy przedmiotów przewidziano dla określonych specjalności.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie – rekrutacja

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Rekrutacja do publicznych szkół wyższych odbywa się w oparciu o konkurs świadectw z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. W przypadku Uniwersytetu Rzeszowskiego są to język polski oraz do wyboru wos, geografia lub historia. Na Politechnice Rzeszowskiej punktowana jest matematyka lub historia oraz jeden przedmiot spośród: historia, wos, geografia, język obcy.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Bezpieczeństwo możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia związane z bezpieczeństwiem i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Bezpieczeństwo w Rzeszowie – praca

Absolwenci mogą pracować przykładowo w :

 • jednostkach organizacyjnych służb państwowych (m.in. Policja, Siły Zbrojne RP, Służba Celna, ABW, Agencja Wywiadu, CBA, Straż Graniczna, BOR)
 • organach administracji rządowej i samorządowej
 • firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia
 • wewnętrznych służbach ochrony firm i instytucji
 • agencjach detektywistycznych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - opinie

W trakcie studiów nie zabraknie zajęć praktycznych, jak choćby nauka strzelania:

Czy warto studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Ukończenie tego kierunku pozwala uzyskać szereg kompetencji związanych bezpośrednio z zapewnianiem bezpieczeństwa jak również w innych obszarach zawodowych. Mowa tu choćby o kierowaniu zespołami ludzkimi, umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych i przewidywania skutków podejmowanych decyzji, znajomości przepisów prawa, umiejętnie selekcjonowanie i przetwarzanie informacji.

***

Może zainteresują Cię inne kierunki związane z tematyką bezpieczeństwa? Zobacz nasze propozycje:

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo narodowe

Tutaj znajduje się wykaz kierunków społecznych.

Jakie uczelnie w Rzeszowie oferują kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie inne kierunki oferowane są w Rzeszowie

a
administracja agroleśnictwo analityka medyczna archeologia architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnology budownictwo
c
chemical and process engineering chemical engineering and technology civil engineering clean energy
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia electrical engineering elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
filologia angielska filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia
g
geodezja i kartografia geodezja i planowanie przestrzenne grafika grafika komputerowa i produkcja multimedialna
h
historia
i
informatyka informatyka i ekonometria inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria farmaceutyczna inżynieria i analiza danych inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria procesów biznesowych inżynieria środków transportu inżynieria środowiska inżynieria w medycynie
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski komunikacja cyfrowa komunikacja międzykulturowa kosmetologia kryminologia kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w sektorze rolno-spożywczym logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management matematyka mathematics mechanika i budowa maszyn mechatronics mechatronika media menedżer rozwoju produktu
n
nanotechnologia nauczanie języków obcych-język angielski i rosyjski nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo projektowanie graficzne psychologia psychologia w zarządzaniu
r
ratownictwo medyczne rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe studia europejskie studia miejskie systemy diagnostyczne w medycynie sztuki wizualne
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie wodorowe transport turystyka historyczna i kulturowa turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie państwem zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku