Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z kierunków studiów przygotowujących specjalistów do walki z różnego typu zagrożeniami, który jest dostępny w lubelskich uczelniach. Poznaj szczegółową ofertę kształcenia, sprawdź proponowane specjalności i program studiów. Zobacz, jak przebiega rekrutacja i jakie przedmioty warto wybrać na maturze. Dowiedz się, gdzie mogą pracować absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego.
bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia

Studenci kierunku poznają zagadnienia prawne i społeczno-psychologiczne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Uczą się oceniać i uwzględniać ryzyko podejmowanych działań oraz reagować na różne nieprzewidziane okoliczności.

Zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak np. bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo wewnętrzne UE, ochrona danych osobowych, osób, mienia i obszarów, ale też zarządzenie kryzysowe czy zwalczanie terroryzmu.

Zdobywają umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zawodowych, organizowania pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzi, co pozwoli dbać o bezpieczeństwo w różnych odpowiedzialnych za nie instytucjach.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – specjalności

Lubelskie uczelnie oferują:

 • formacje policyjne
 • zarządzanie kryzysowe
 • kryminalistyka i kryminologia
 • funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa
 • specjalność administracyjną

Bezpieczeństwo wewnętrzne – przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się przykładowo: podstawy prawa, system ochrony osób i mienia, bezpieczeństwo lokalne, sytuacje kryzysowe, służby specjalne i policyjne, przygotowanie do sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwo, terroryzm, prawo migracyjne i ochrona granic, system zarządzania kryzysowego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – rekrutacja

Uczelnie niepubliczne przyjmują na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Nabór na UMCS uwzględnia punkty z dwóch przedmiotów maturalnych wybranych spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, biologia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Bezpieczeństwo możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia związane z bezpieczeństwiem i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – praca po studiach

Ukończenie kierunku, konkretnych specjalności pozwala na pracę przykładowo w:

 • administracji publicznej
 • agencjach ochrony osób i mienia
 • zespołach reagowania kryzysowego
 • więziennictwie
 • policji
 • straży pożarnej
 • wymiarze sprawiedliwości
 • służbie celnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne
 • Agencji Wywiadu
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Służbie Ochrony Państwa
 • Straży Granicznej
 • Służbie Celno-Skarbowej
 • Inspekcji Transportu Drogowego

Czy warto studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Studenci oprócz realizacji ciekawego programu kształcenia mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do Sejmu, Senatu, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i innych instytucji.

Kierunek ten jest dobrym wyborem dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo własne i otoczenia, chcą stać na straży ładu i porządku.

Warto mieć na uwadze, że przyszła praca może wiązać się z niebezpieczeństwami.

***

Może zainteresują Cię inne kierunki związane z tematyką bezpieczeństwa? Zobacz nasze propozycje:

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo narodowe

Tutaj znajduje się wykaz kierunków społecznych.

Obraz autorstwa Freepik

Jakie uczelnie w Lublinie oferują kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie inne kierunki oferowane są w Lublinie

a
administracja administracja i zarządzanie publiczne administracja publiczna agrobiznes agroleśnictwo aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana analityka gospodarcza analityka medyczna analityka środowiskowa i przemysłowa analityka weterynaryjna animacja kultury animaloterapia applied anthropology archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo radiacyjne bezpieczeństwo wewnętrzne bioanalytical technologies biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe bioinformatyka w biogospodarce bioinżynieria biokosmetologia biologia biomedycyna biotechnologia biotechnology budownictwo business analytics
c
chemia coaching i doradztwo kariery
d
data science diagnostyka ekoprzestępczości dietetyka doradztwo ogrodnicze doradztwo w obszarach wiejskich dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjne edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekobiznes ekoenergetyka ekologia integralna ekologia miasta ekonomia elektroradiologia elektrotechnika energetyka european studies europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
gastronomia i sztuka kulinarna geoarcheologia geodezja i kartografia geografia geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe geoinformatyka geowizualizacja historyczna i archeologiczna gospodarka obiegu zamkniętego gospodarka przestrzenna grafika graphic arts
h
higiena stomatologiczna hipologia i jeździectwo historia historia sztuki humanistyka cyfrowa
i
informatics informatyka informatyka przemysłowa intercultural communication in education and the workplace international relations inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria i analiza danych inżynieria logistyki inżynieria materiałowa inżynieria multimediów inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria pojazdów inżynieria produkcji inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria recyklingu inżynieria środowiska inżynieria światłowodowa inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice it cyber security
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kosmetologia krajoznawstwo i turystyka kulturowa kreatywność i projektowanie społeczne kreatywność społeczna kryminalistyka w biogospodarce kryminologia kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logopedia z audiologią
m
malarstwo management marketing i komunikacja rynkowa marketing i lobbing polityczny matematyka matematyka w finansach mechanika i budowa maszyn mechatronika media media i dziennikarstwo międzynarodowe stosunki gospodarcze międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne migracje i mobilność muzykologia
n
nauczanie fizyki i informatyki nauczanie matematyki i informatyki nauki o rodzinie nowe media
o
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ochrona środowiska ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna philosophy pielęgnacja zwierząt i animaloterapia pielęgniarstwo politologia położnictwo polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie praca socjalna praca socjalna i ekonomia społeczna prawno-administracyjny kierunek prawno-biznesowy kierunek prawno-menedżerski kierunek prawo prawo kanoniczne prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo w biznesie produkcja medialna projektowanie wnętrz psychologia public relations i zarządzanie informacją
r
rachunkowość i controlling ratownictwo medyczne retoryka stosowana robotyzacja procesów wytwórczych rolnictwo rozwój zasobów ludzkich
s
sinologia socjologia społeczeństwo informacyjne stosunki międzynarodowe survival i animacja przyrodnicza sustainability management sztuczna inteligencja sztuczna inteligencja w biznesie sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technical physics technika rolnicza i agrotronika techniki dentystyczne technologia biosurowców i biomateriałów technologia żywności i żywienie człowieka technologie cyfrowe w animacji kultury teologia terapia zajęciowa terapia zajęciowa z rehabilitacją tourism management transport transport i logistyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja turystyka kulturowa
w
weterynaria wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie w biobiznesie zarządzanie w politykach publicznych zielarstwo i fitoprodukty zielona urbanistyka zielone technologie zootechnika
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu