Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zootechnika w Lublinie

Zootechnika zajmuje się racjonalnym chowem i hodowlą zwierząt. Kształcenie skupia się na takich obszarach jak genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo czy mechanizacja i ekonomika produkcji zwierzęcej.
zootechnika w Lublinie

Zootechnika - studia

Studenci uczą się rozwiązywania problemów związanych z hodowlą i użytkowaniem różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Zdobywają pogłębioną wiedzę w obszarze prawa krajowego i unijnego w zakresie hodowli oraz systemów utrzymania zwierząt, marketingu, zarządzania procesami w produkcji zwierzęcej oraz produktami rolno-spożywczymi.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł inżyniera i magistra.

Zootechnika – przedmioty na studiach

Wśród przedmiotów kierunkowych będą m.in.: mikrobiologia, botanika z fizjologią roślin, anatomia zwierząt, paszoznawstwo, chów i hodowla owiec i kóz, zrównoważone systemy produkcji rolnej, genetyka populacji i metody hodowlane, biochemia zwierząt i biofizyka, fizjologia zwierząt, botanika z fizjologią roślin, planowanie i organizacja pracy hodowlanej, metody badań w naukach zootechnicznych, biotechniki rozrodu, prawo rolne i pozyskiwanie funduszy UE.

Zootechnika – specjalności

Na studiach drugiego stopnia można wybrać:

 • bioinżynieria i marketing pasz
 • zarządzanie produkcją w chowie zwierząt

Zootechnika – rekrutacja

Kandydaci przyjmowani są do UP na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zootechnikę w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia rolnicze i przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Zootechnice

Absolwenci kierunku mogą pracować m.in. w:

 • fermach chowu i hodowli zwierząt
 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem
 • doradztwie rolniczym
 • wytwórniach pasz
 • nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • placówkach naukowo-badawczych
 • laboratoriach specjalistycznych
 • redakcjach wydawnictw rolniczych

Czy warto studiować Zootechnikę?

Jeśli interesuje Cię dobrostan zwierząt, właściwa ich pielęgnacja, odpowiednie żywienie, studiowanie Zootechniki pozwoli zdobyć wiedzę i kwalifikację do opiekowania się zwierzętami. Pamiętaj, że zootechnik zajmuje się zdrowymi zwierzętami i nie ma tak szerokich kompetencji jak weterynarz.

Studenci kierunku na lubelskiej uczelni mogą angażować się w działalność wydziałowych kół naukowych.

Uczelnia dysponuje stacjami dydaktyczno-badawczymi oraz zakładem animaloterapii i psychologii zwierząt.

Zarobki po Zootechnice

Wysokość wynagrodzenia zależeć będzie od doświadczenia oraz miejsca zatrudnienia. Na lepszą pensję może liczyć pracownik korporacji niż osoba pracująca w niewielkim gospodarstwie.

Szacuje się, że mediana wynagrodzeń zootechnika wynosi nieco ponad 5000 zł brutto. Oznacza to, że połowa osób pracujących w tym zawodzie zarabia więcej, a połowa mniej.

Zootechnika - opinie

Zootechnika często jest alternatywnie wybierana obok Weterynarii, na którą trudniej się dostać i zazwyczaj konkurencja jest większa.

To studia odpowiednie dla miłośników zwierząt, osób z pasją, ale i dobrym zdrowiem, bowiem przyszła praca może wymagać przebywania w terenie, kontaktu z uczulającymi paszami czy sierścią zwierząt.

***

Może zainteresują Cię podobne kierunki:

Weterynaria

Behawiorystyka zwierząt

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Analityka weterynaryjna

Zoofizjoterapia

Bioinżynieria zwierząt

Hipologia i jeździectwo

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Rolnictwo

Żywienie zwierząt

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Lublinie oferują kierunek zootechnika

Jakie inne kierunki oferowane są w Lublinie

a
administracja administracja i zarządzanie publiczne administracja publiczna agrobiznes agroleśnictwo aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana analityka gospodarcza analityka medyczna analityka środowiskowa i przemysłowa analityka weterynaryjna animacja kultury animaloterapia applied anthropology archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo radiacyjne bezpieczeństwo wewnętrzne bioanalytical technologies biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe bioinformatyka w biogospodarce bioinżynieria biokosmetologia biologia biomedycyna biotechnologia biotechnology budownictwo business analytics
c
chemia coaching i doradztwo kariery
d
data science diagnostyka ekoprzestępczości dietetyka doradztwo kariery i doradztwo personalne doradztwo ogrodnicze doradztwo w obszarach wiejskich dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjne edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekobiznes ekoenergetyka ekologia integralna ekologia miasta ekonomia elektroradiologia elektrotechnika european studies europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
gastronomia i sztuka kulinarna geoarcheologia geodezja i kartografia geografia geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe geoinformatyka geowizualizacja historyczna i archeologiczna gospodarka obiegu zamkniętego gospodarka przestrzenna grafika graphic arts
h
higiena stomatologiczna hipologia i jeździectwo hispanistyka stosowana historia historia sztuki humanistyka cyfrowa
i
informatics informatyka informatyka przemysłowa intercultural communication in education and the workplace international relations inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria i analiza danych inżynieria logistyki inżynieria materiałowa inżynieria multimediów inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria pojazdów inżynieria produkcji inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria recyklingu inżynieria środowiska inżynieria światłowodowa inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice it cyber security
j
jazz i muzyka estradowa journalism and new media
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kosmetologia krajoznawstwo i turystyka historyczna kreatywność i projektowanie społeczne kreatywność społeczna kryminalistyka w biogospodarce kryminologia kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logopedia z audiologią
m
malarstwo marketing i komunikacja rynkowa matematyka matematyka w finansach mechanika i budowa maszyn mechatronika media międzynarodowe stosunki gospodarcze międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne migracje i mobilność muzykologia
n
nauczanie fizyki i informatyki nauczanie matematyki i informatyki nauki o rodzinie nowe media
o
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ochrona środowiska ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgnacja zwierząt i animaloterapia pielęgniarstwo politologia położnictwo polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie praca socjalna praca socjalna i ekonomia społeczna prawno-administracyjny kierunek prawno-biznesowy kierunek prawno-menedżerski kierunek prawo prawo kanoniczne prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo w biznesie produkcja medialna produkty farmaceutyczne i kosmetyczne projektowanie wnętrz psychologia public relations i zarządzanie informacją
r
rachunkowość i controlling ratownictwo medyczne retoryka stosowana robotyzacja procesów wytwórczych rolnictwo rozwój zasobów ludzkich
s
sinologia socjologia społeczeństwo informacyjne stosunki międzynarodowe survival i animacja przyrodnicza sustainability management sztuczna inteligencja sztuczna inteligencja w biznesie sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technical physics technika rolnicza i agrotronika techniki dentystyczne technologia biosurowców i biomateriałów technologia żywności i żywienie człowieka technologie cyfrowe w animacji kultury teologia terapia zajęciowa terapia zajęciowa z rehabilitacją tourism management transport transport i logistyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja turystyka kulturowa
w
weterynaria wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie w biobiznesie zarządzanie w politykach publicznych zdrowie publiczne zielarstwo i fitoprodukty zielona urbanistyka zielone technologie zootechnika
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Gdański
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie