Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zootechnika w Lublinie

Zootechnika zajmuje się racjonalnym chowem i hodowlą zwierząt. Kształcenie skupia się na takich obszarach jak genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo czy mechanizacja i ekonomika produkcji zwierzęcej.
zootechnika w Lublinie

Zootechnika - studia

Studenci uczą się rozwiązywania problemów związanych z hodowlą i użytkowaniem różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Zdobywają pogłębioną wiedzę w obszarze prawa krajowego i unijnego w zakresie hodowli oraz systemów utrzymania zwierząt, marketingu, zarządzania procesami w produkcji zwierzęcej oraz produktami rolno-spożywczymi.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł inżyniera i magistra.

Zootechnika – przedmioty na studiach

Wśród przedmiotów kierunkowych będą m.in.: mikrobiologia, botanika z fizjologią roślin, anatomia zwierząt, paszoznawstwo, chów i hodowla owiec i kóz, zrównoważone systemy produkcji rolnej, genetyka populacji i metody hodowlane, biochemia zwierząt i biofizyka, fizjologia zwierząt, botanika z fizjologią roślin, planowanie i organizacja pracy hodowlanej, metody badań w naukach zootechnicznych, biotechniki rozrodu, prawo rolne i pozyskiwanie funduszy UE.

Zootechnika – specjalności

Na studiach drugiego stopnia można wybrać:

 • bioinżynieria i marketing pasz
 • zarządzanie produkcją w chowie zwierząt

Zootechnika – rekrutacja

Kandydaci przyjmowani są do UP na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zootechnikę w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia rolnicze i przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Zootechnice

Absolwenci kierunku mogą pracować m.in. w:

 • fermach chowu i hodowli zwierząt
 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem
 • doradztwie rolniczym
 • wytwórniach pasz
 • nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • placówkach naukowo-badawczych
 • laboratoriach specjalistycznych
 • redakcjach wydawnictw rolniczych

Czy warto studiować Zootechnikę?

Jeśli interesuje Cię dobrostan zwierząt, właściwa ich pielęgnacja, odpowiednie żywienie, studiowanie Zootechniki pozwoli zdobyć wiedzę i kwalifikację do opiekowania się zwierzętami. Pamiętaj, że zootechnik zajmuje się zdrowymi zwierzętami i nie ma tak szerokich kompetencji jak weterynarz.

Studenci kierunku na lubelskiej uczelni mogą angażować się w działalność wydziałowych kół naukowych.

Uczelnia dysponuje stacjami dydaktyczno-badawczymi oraz zakładem animaloterapii i psychologii zwierząt.

Zarobki po Zootechnice

Wysokość wynagrodzenia zależeć będzie od doświadczenia oraz miejsca zatrudnienia. Na lepszą pensję może liczyć pracownik korporacji niż osoba pracująca w niewielkim gospodarstwie.

Szacuje się, że mediana wynagrodzeń zootechnika wynosi nieco ponad 5000 zł brutto. Oznacza to, że połowa osób pracujących w tym zawodzie zarabia więcej, a połowa mniej.

Zootechnika - opinie

Zootechnika często jest alternatywnie wybierana obok Weterynarii, na którą trudniej się dostać i zazwyczaj konkurencja jest większa.

To studia odpowiednie dla miłośników zwierząt, osób z pasją, ale i dobrym zdrowiem, bowiem przyszła praca może wymagać przebywania w terenie, kontaktu z uczulającymi paszami czy sierścią zwierząt.

***

Może zainteresują Cię podobne kierunki:

Weterynaria

Behawiorystyka zwierząt

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Analityka weterynaryjna

Zoofizjoterapia

Bioinżynieria zwierząt

Hipologia i jeździectwo

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Rolnictwo

Żywienie zwierząt

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Lublinie oferują kierunek zootechnika

Jakie inne kierunki oferowane są w Lublinie

a
administracja administracja i zarządzanie publiczne administracja publiczna agrobiznes agroleśnictwo aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana analityka gospodarcza analityka medyczna analityka środowiskowa i przemysłowa analityka weterynaryjna animacja kultury animaloterapia applied anthropology archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo radiacyjne bezpieczeństwo wewnętrzne bioanalytical technologies biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe bioinformatyka w biogospodarce bioinżynieria biokosmetologia biologia biomedycyna biotechnologia biotechnology budownictwo business analytics
c
chemia coaching i doradztwo kariery
d
data science diagnostyka ekoprzestępczości dietetyka doradztwo ogrodnicze doradztwo w obszarach wiejskich dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjne edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekobiznes ekoenergetyka ekologia integralna ekologia miasta ekonomia elektroradiologia elektrotechnika energetyka european studies europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
gastronomia i sztuka kulinarna geoarcheologia geodezja i kartografia geografia geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe geoinformatyka geowizualizacja historyczna i archeologiczna gospodarka obiegu zamkniętego gospodarka przestrzenna grafika graphic arts
h
higiena stomatologiczna hipologia i jeździectwo historia historia sztuki humanistyka cyfrowa
i
informatics informatyka informatyka przemysłowa intercultural communication in education and the workplace international relations inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria i analiza danych inżynieria logistyki inżynieria materiałowa inżynieria multimediów inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria pojazdów inżynieria produkcji inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria recyklingu inżynieria środowiska inżynieria światłowodowa inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice it cyber security
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kosmetologia krajoznawstwo i turystyka kulturowa kreatywność i projektowanie społeczne kreatywność społeczna kryminalistyka w biogospodarce kryminologia kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logopedia z audiologią
m
malarstwo management marketing i komunikacja rynkowa marketing i lobbing polityczny matematyka matematyka w finansach mechanika i budowa maszyn mechatronika media media i dziennikarstwo międzynarodowe stosunki gospodarcze międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne migracje i mobilność muzykologia
n
nauczanie fizyki i informatyki nauczanie matematyki i informatyki nauki o rodzinie nowe media
o
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ochrona środowiska ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna philosophy pielęgnacja zwierząt i animaloterapia pielęgniarstwo politologia położnictwo polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie praca socjalna praca socjalna i ekonomia społeczna prawno-administracyjny kierunek prawno-biznesowy kierunek prawno-menedżerski kierunek prawo prawo kanoniczne prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo w biznesie produkcja medialna projektowanie wnętrz psychologia public relations i zarządzanie informacją
r
rachunkowość i controlling ratownictwo medyczne retoryka stosowana robotyzacja procesów wytwórczych rolnictwo rozwój zasobów ludzkich
s
sinologia socjologia społeczeństwo informacyjne stosunki międzynarodowe survival i animacja przyrodnicza sustainability management sztuczna inteligencja sztuczna inteligencja w biznesie sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technical physics technika rolnicza i agrotronika techniki dentystyczne technologia biosurowców i biomateriałów technologia żywności i żywienie człowieka technologie cyfrowe w animacji kultury teologia terapia zajęciowa terapia zajęciowa z rehabilitacją tourism management transport transport i logistyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja turystyka kulturowa
w
weterynaria wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie w biobiznesie zarządzanie w politykach publicznych zielarstwo i fitoprodukty zielona urbanistyka zielone technologie zootechnika
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu