Jakiego kierunku studiów szukasz?

Społeczeństwo informacyjne

Kształcenie na kierunku Społeczeństwo informacyjne opierać się będzie na obszarze nauk społecznych oraz ścisłych. Istotna będzie tu grupa zajęć o profilu społeczno-humanistycznym, a także zajęcia praktyczne dotyczące kompetencji technologicznych, związanych z przedsiębiorczością, zarządzaniem i organizacją projektów. Na tym kierunku rozwijane będą kompetencje związane ze specjalistycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Studia mają na celu przygotowanej przyszłych pracowników administracji publicznej, sektora pozarządowego, agencji marketingowych i komunikacji społecznej, sektora informatycznego.

Absolwent kierunku Społeczeństwo informacyjne będzie posiadał kompleksową wiedzę na temat rozwoju technologicznego, administracji, procesów politycznych i społecznych, globalizacji i stosunków międzynarodowych, prawa, politologii i komunikacji społecznej. Posiądzie wiedzę z zakresu nauk ścisłych dotyczącą systemów informatycznych, metod obliczeniowych i algorytmicznych, projektowania stron internetowych, programowania, administrowania i zarządzania sieciami.

Będzie posługiwał się umiejętnościami z zakresu:

 • wykorzystania wiedzy z zakresu nauk społecznych na potrzeby tworzenia analiz, ekspertyz, raportów,
 • zarządzania bazami danych i przepływem informacji,
 • pracy z popularnymi aplikacjami multimedialnymi,
 • komunikacji społecznej i marketingu w mediach społecznościowych.
Dla kogo studia na kierunku społeczeństwo informacyjne
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku społeczeństwo informacyjne
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku społeczeństwo informacyjne
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku społeczeństwo informacyjne
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku społeczeństwo informacyjne
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku społeczeństwo informacyjne
Jakie uczelnie oferują kierunek społeczeństwo informacyjne
W których miastach można studiować kierunek społeczeństwo informacyjne
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu