Jakiego kierunku studiów szukasz?

Społeczeństwo informacyjne

Jednym z najcenniejszych zasobów współczesnego świata jest informacja. Istotne jest dziś także wydzielenie najbardziej istotnych faktów, ich analiza, przetwarzanie i odpowiednie zarządzanie nimi. Kierunek Społeczeństwo informacyjne stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z właśnie takimi tematami.

To studia łączące nauki społeczne ze ścisłymi. Studenci uczą się sprawnie poruszać w obrębie wiedzy technologicznej (programowania, zarządzania projektami informatycznymi, analizy danych), ale też społecznej i kulturowej. Dowiadują się, jak definiować problemy społeczne współczesnego społeczeństwa informacyjnego i szukać dla nich rozwiązań.

Kierunek oferuje dwie specjalności:

 • elektroniczna administracja
 • e-przedsiębiorczość.

Dla kogo studia na kierunku społeczeństwo informacyjne

To kierunek dla osób o szerokich zainteresowaniach, potrafiących łączyć umiejętności typowo humanistyczne ze ścisłymi.

Program kształcenia na kierunku społeczeństwo informacyjne

Studenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu politologii, socjologii, medioznawstwa, ekonomii, prawa i informatyki. Poznają procesy społeczne i kulturowe w sprzężeniu technologii informacyjnych, komunikacyjnych, komputerowych i sieci. Dowiadują się, jakie są sposoby naukowego konceptualizowania rozwoju społecznego i technologicznego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku społeczeństwo informacyjne

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Należy wybrać:

 • jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie
 • jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, informatyka, fizyka i astronomia.

Perspektywy pracy po kierunku społeczeństwo informacyjne

Absolwenci kierunku społeczeństwo informacyjne mogą znaleźć pracę w:

 • administracji publicznej
 • sektorze pozarządowym
 • agencjach marketingowych.

Będą przygotowani również do prowadzenia własnej działalności.

Opinie o kierunku społeczeństwo informacyjne

Kierunki pokrewne do kierunku społeczeństwo informacyjne

Jakie uczelnie oferują kierunek społeczeństwo informacyjne

W których miastach można studiować kierunek społeczeństwo informacyjne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie