Jakiego kierunku studiów szukasz?

Socjologia cyfrowa

Studia na kierunku Socjologia cyfrowa opierają się na zdobyciu umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi oraz ich zastosowaniu w analizie zjawisk społecznych.

Studenci poznają metody wizualizacji i przedstawiania wyników badań. Rozwijają umiejętności badawcze i analityczne z pogranicza świata ICT (np. podstawy programowania).

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku socjologia cyfrowa

Studia na tym kierunku są adresowane do osób z wyobraźnią i nie ma znaczenia, czy jest to humanista, czy pasjonat nauk ścisłych, ważna jest fascynacja procesami społecznymi, umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego i krytycznego poszukiwania i selekcjonowania informacji. To kierunek dla osób otwartych i kreatywnych, dysponujących podstawami w zakresie socjologii.

Program kształcenia na kierunku socjologia cyfrowa

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

  • cyfrowe metody badań społecznych
  • socjologia cyfrowa
  • nowe technologie – mechanizmy i procesy
  • prawo i nowe technologie
  • algorytmy i społeczeństwo nadzoru
  • wizualizacja danych
  • etyka i bezpieczeństwo danych
  • zaawansowane problemy metodologiczne i etyczne badań cyfrowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku socjologia cyfrowa

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku i przystąpiły do egzaminu kompetencyjnego, składającego się z pytań zamkniętych oraz pytania otwartego (w formie krótkiej wypowiedzi pisemnej).

Perspektywy pracy po kierunku socjologia cyfrowa

Studia wyposażają absolwentów w cenione przez pracodawców kompetencje miękkie związane z komunikacją, w tym międzydziedzinową (IT/nauki społeczne).

Absolwenci potrafią myśleć abstrakcyjnie i mają kreatywne spojrzenie na otaczający świat, mają umiejętność zarządzania projektami i przyjmowania zróżnicowanych ról w zespole zadaniowym. Dzięki temu nie są zamknięci w wąskiej niszy, ale przygotowani do pracy w różnych instytucjach i środowiskach.

Prowadzą badania społeczne i marketingowe z wykorzystaniem metod cyfrowych (instytuty badawcze, konsulting, działy badawcze), zajmują się e-marketingiem, potrafią zarządzać narzędziami wykorzystywanymi w e-administracji.

Opinie o kierunku socjologia cyfrowa

Osoby pragnące przyjrzeć się studiom od strony praktycznej oraz poznać opinie na temat kierunku powinny zajrzeć:

Kierunki pokrewne do kierunku socjologia cyfrowa

Jakie uczelnie oferują kierunek socjologia cyfrowa

W których miastach można studiować kierunek socjologia cyfrowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Gdański
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie