Jakiego kierunku studiów szukasz?

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Elektroniczne przetwarzanie informacji to kierunek interdyscyplinarny o charakterze informatyczno-humanistycznym. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki, a także wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z mechanizmami ludzkiej komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej.

Studenci zapoznają się z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, bazami danych oraz inżynierią oprogramowania. Uczą się analizować tekst, obraz i dźwięk, a także zastosować wynik analizy do stworzenia logicznej i przejrzystej struktury informacji oraz zaprojektowania i wykonania ergonomicznego i estetycznego interfejsu użytkownika w aplikacjach internetowych.

Studia dostarczają nie tylko niezbędnych fachowych danych, lecz także pozwalają zdobyć podstawowe kompetencje społeczne. Absolwenci są przygotowani do pracy samodzielnej oraz zespołowej, potrafią tworzyć własne projekty, zgodnie ze standardami prawnymi i etycznymi.

Dla kogo studia na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji

Wszechstronność – to cecha, która jako pierwsza rzuca się w oczy podczas czytania opisu kierunku. To odpowiednie studia dla osób, których uzdolnienia nie wykluczają zarówno zainteresowania przedmiotami ścisłymi, jak i charakterystycznej dla humanistów wolności myślenia. Odpowiednim kandydatem na ten kierunek będzie osoba zainteresowana informatyką i nowymi technologiami.

Program kształcenia na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji

Program studiów obejmuje:

 • przedmioty informatyczne: wstęp do informatyki, wprowadzenie do programowania (C oraz C++), wirtualny dokument hipertekstowy (PHP), interfejs graficzny (Python), bazy danych, systemy operacyjne (UNIX), sieci komputerowe, grafika komputerowa, animacja komputerowa, modelowanie i projektowanie systemów komputerowych, systemy interakcyjne
 • przedmioty humanistyczne: wstęp do językoznawstwa, poetyka, wstęp do semantyki, kompozycja z elementami retoryki, psychologia percepcji, projektowanie graficzne, obraz filmowy, przetwarzanie dźwięku, kultura symboliczna, antropologia obrazu, prawo autorskie i prawo Internetu
 • przedmioty ogólne: analiza matematyczna i algebra liniowa, język angielski.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik maturalny z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • informatyka
 • język mocy
 • język polski.

Perspektywy pracy po kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji

Absolwent kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji może podjąć pracę jako (przykładowo):

 • projektant
 • programista
 • tester i administrator aplikacji internetowych
 • grafik komputerowy.

Opinie o kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji

Absolwent kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji jest poszukiwanym specjalistą w przemyśle informatycznym i rozwijającym się sektorze informacyjnym. Jest przygotowany do pracy w firmach tworzących lub utrzymujących serwisy WWW oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których takie systemy są eksploatowane.

Monitorowanie losów absolwentów wykazuje, że ponad 90% pracuje w szeroko rozumianym sektorze IT. Bardzo pozytywnie o kwalifikacjach absolwentów elektronicznego przetwarzania informacji wypowiadają się pracodawcy.

Kierunki pokrewne do kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji

Jakie uczelnie oferują kierunek elektroniczne przetwarzanie informacji

W których miastach można studiować kierunek elektroniczne przetwarzanie informacji

Komentarze (1)

maturzystka
jestem zainteresowana tym kierunkiem w rekrutacji na rok 2018/19, czy wie ktoś jaki był próg punktowy w ubiegłym roku? :)
13.05.2018

Zobacz również

Skuteczne studia informatyczne – czyli jakie?
Skuteczne studia informatyczne – czyli jakie?
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Białostocka
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Częstochowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu