Jakiego kierunku studiów szukasz?

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Studia na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji mają dostarczyć wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki, wprowadzić studentów w zagadnienia związane z mechanizmami ludzkiej komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej.

Studenci zapoznają się z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, bazami danych oraz inżynierią oprogramowania. Uczą się analizować tekst, obraz i dźwięk, a także zastosować wynik analizy do stworzenia logicznej i przejrzystej struktury informacji oraz zaprojektowania i wykonania ergonomicznego i estetycznego interfejsu użytkownika w aplikacjach internetowych. Studia dostarczają nie tylko niezbędnych fachowych danych, lecz także pozwalają zdobyć podstawowe kompetencje społeczne. Słuchacze są przygotowani do pracy samodzielnej oraz zespołowej, potrafią tworzyć własne projekty, zgodnie ze standardami prawnymi i etycznymi.

W trakcie studiów omawiane są:

 • przedmioty humanistyczne: poetyka, stylistyka, wstęp do semantyki, kompozycja z elementami retoryki, psychologia percepcji, obraz filmowy, projektowanie graficzne, prawo autorskie i Internetu, historia kultury, wstęp do kul­turo­znaw­stwa;
 • przedmioty informatyczne: wstęp do informatyki, wprowadzenie do programowania (C, C++), wirtualny dokument hipertekstowy (PHP), interfejs graficzny (Ruby on Rails), bazy danych, systemy operacyjne i sieci, grafika komputerowa, animacja komputerowa, multimedia i sieci komputerowe, modelowanie i projektowanie systemów komputerowych;
 • przedmioty ogólne: matematyka, logika, język angielski.

Praca po kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji

Absolwent posiada wiedzę która pozwala na samodzielne: projektowanie, tworzenie, administrowanie serwisu www (webmaster), projektowanie i implementację interfejsu użytkownika dla różnego typu oprogramowania, projektowanie i implementację oprogramowania zdalnego nauczania (e-learning). Pracę zdobędzie w szeroko rozumianej branży IT.

Dla kogo studia na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji
Jakie uczelnie oferują kierunek elektroniczne przetwarzanie informacji
W których miastach można studiować kierunek elektroniczne przetwarzanie informacji
Komentarze (1)
maturzystka
jestem zainteresowana tym kierunkiem w rekrutacji na rok 2018/19, czy wie ktoś jaki był próg punktowy w ubiegłym roku? :)
13.05.2018
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy