Jakiego kierunku studiów szukasz?

Językoznawstwo i zarządzanie informacją

Językoznawstwo to - jak sama nazwa wskazuje - nauka o teorii języka. Badaczy zajmujących się tą dziedziną nauki nazywa się lingwistami.

Nauka o informacji to dziedzina wiedzy obejmująca całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z działalnością informacyjną.

Językoznawstwo i zarządzanie informacjąi jest kierunkiem mieszanym, obejmującym zarówno przedmioty typowo humanistyczne (teoretyczno-językoznawcze), jak i bardziej ścisłe (informatyczno-matematyczne). W ramach specjalności poznaje się językoznawstwo stosowane, języki indoeuropejskie oraz nieindoeuropejskie.

Studenci uczą się metod i technik stosowanych w procesach informacyjnych. Kierunek przygotowuje do praktycznego wyszukiwania i tworzenia nowych źródeł informacji, udostępniania ich, a także do sporządzania informacji w innych językach lub ich tłumaczenia.

Dla kogo studia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją

Językoznawstwo to odpowiedni kierunek dla pasjonatów słowa pisanego i mediów. Powinny się nim zainteresować osoby z uzdolnieniami w kierunku przyswajania języków obcych (program językoznawstwa zazwyczaj oferuje naukę kilku języków).

Program kształcenia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją

Student językoznawstwa będzie miał możliwość zapoznać się z takimi zagadnieniami jak:

  • wstęp do językoznawstwa
  • podstawy programowania
  • psycholingwistyka i akwizycja języka
  • językoznawstwo typologiczne i porównawcze
  • współczesne teorie lingwistyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją

Najwyżej punktowanym przedmiotem przy rekrutacji na kierunku językoznawstwo jest język obcy nowożytny. Kandydaci mogą też przedstawić wyniki egzaminu maturalnego z takich przedmiotów jak geografia, historia, język mniejszości narodowej, drugi język obcy nowożytny czy matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją

Absolwenci językoznawstwa mogą znaleźć zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, ośrodkach języków obcych, biurach tłumaczeń, organizacjach państwowych i pozarządowych. Po ukończeniu kursu pedagogicznego mogą podjąć pracę na stanowisku nauczyciela.

Opinie o kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją

„Językoznawstwo przygotowało mnie do pracy w zawodzie tłumaczki. Dzięki wiedzy wyniesionej ze studiów, przyswajanie nowych języków oraz sprawna praca z nimi przychodzą mi dużo łatwiej” - przekonuje absolwentka kierunku.

Kierunki pokrewne do kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją

Jakie uczelnie oferują kierunek językoznawstwo i zarządzanie informacją

W których miastach można studiować kierunek językoznawstwo i zarządzanie informacją

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu