Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Kierunek lingwistyka w komunikacji specjalistycznej powstał w odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą oraz potrzebę kształcenia fachowców mających wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania się oraz tworzenia tekstów specjalistycznych na potrzeby biznesu oraz administracji, sądów, urzędów.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu języków specjalistycznych oraz komunikacji międzykulturowej. Studenci uczą się zasad zdobywania, selekcji, analizy i interpretacji danych oraz informacji w zakresie język angielskiego oraz drugiego języka.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • grupa z języki niemieckim
 • grupa z językiem francuskim.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich takich kierunków jak lingwistyka dla biznesu, lingwistyka stosowana lub innych kierunków filologicznych.

Kandydaci muszą posługiwać się językiem niemieckim i angielskim przynajmniej na poziomie B2.

Program kształcenia na kierunku lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • lingwistyka tekstu specjalistycznego
 • PNJA w kontekstach instytucjonalnych
 • praktyczna nauka
 • drugiego języka w biznesie i administracji
 • analiza tekstów specjalistycznych
 • komunikacja w przedsiębiorstwie
 • język nowych mediów i reklamy
 • technologie informatyczne w przedsiębiorstwie
 • kultury organizacyjne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Podstawą przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunkach lingwistyka dla biznesu, lingwistyka stosowana lub innych kierunkach filologicznych. Wymagane jest poświadczenie znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie min. B2.

W przypadku braku poświadczonej znajomości obu lub jednego z języków w suplemencie do dyplomu wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego oraz/lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

Perspektywy pracy po kierunku lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Doskonała znajomość dwóch języków obcych w obszarze komunikowania specjalistycznego pozwala na podjęcie pracy w:

 • sektorze urzędniczym
 • handlu międzynarodowym
 • międzynarodowych korporacjach
 • przedsiębiorstwach zagranicznych
 • instytucjach naukowych
 • ośrodkach badawczych
 • placówkach dyplomatycznych.

Opinie o kierunku lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Studia na kierunku lingwistyka w komunikacji specjalistycznej wpisują się w zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza sektora przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz pozarządowego.

Znajomość dwóch języków obcych to często konieczny wymóg stawiany kandydatom na określone stanowiska pracy.

Kierunki pokrewne do kierunku lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

angielski język biznesufilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia angielska z lingwistyką stosowanąfilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia białoruska z językiem angielskimfilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia dalekowschodniafilologia duńskafi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskimfilologia germańskafilologia germańska z dodatkowym językiemfilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia indyjska (indologia)filologia klasycznafilologia klasyczna i studia śródziemnomorskiefilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia polskafilologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)filologia polska nauczycielskafilologia polska z językiem angielskimfilologia południowsłowiańskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia romańska z językiem obcymfilologia rosyjskafilologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskimfilologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia wietnamskafilologia włoskafilologiczna obsługa internetu i e-edytorstwojęzyk francuski w komunikacji zawodowej z drugim językiem romańskimjęzyk i kultura Rosjijęzyki obce w mediach i biznesiejęzyk niemiecki w obrocie gospodarczym językoznawstwo i nauka o informacjijęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychkomunikacja biznesowa w języku rosyjskimlingwistyka dla biznesulingwistyka stosowanamiędzynarodowa komunikacja językowastudia bułgarystyczneukrainistyka z językiem angielskim

Jakie uczelnie oferują kierunek lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

W których miastach można studiować kierunek lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Filologia angielska
Filologia angielska
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Opolu
Filologia angielska w Opolu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia germańska
Filologia germańska
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Opolu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
Filologia germańska w Radomiu
Filologia germańska w Radomiu
​Filologia germańska w Warszawie
​Filologia germańska w Warszawie
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska