Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia duńska

God morgen! Takie przywitanie można usłyszeć nie tylko w Kopenhadze, ale też między innymi na Wyspach Owczych czy Grenlandii. Dania to przecież dawna potęga morska… i naprawdę fascynujący kraj.

Filologia duńska to studia o języku, literaturze, kulturze, historii i dziejach Duńczyków i Danii.

Program zajęć w trakcie studiów obejmuje m.in. teorię języka, naukę gramatyki, translatoryki, lingwistyki. Studenci poznają gramatykę opisową języka duńskiego (morfologia, fonetyka, składnia). Analizują, interpretują i tłumaczą teksty w języku duńskim, zapoznają się z kulturą, historią i literaturą duńską.

Dodatkowo studenci filologii duńskiej gromadzą informacje o literaturze, filmie, malarstwie i architekturze Danii. Z całego konglomeratu dyscyplin humanistyczno-społecznych oferowanych na filologii duńskiej wyłania się obraz kraju, który warto poznać nie tylko w teorii, ale również w praktyce.

Dla kogo studia na kierunku filologia duńska

Filologia duńska to kierunek odpowiedni dla osób zafascynowanych językami i kulturą północy. Dzięki podobieństwu języków skandynawskich, ukończenie filologii duńskiej pozwoli w przyszłości łatwo nabrać biegłości także w języku szwedzkim lub norweskim.

Program kształcenia na kierunku filologia duńska

Wybrane przedmioty na filologii duńskiej:

 • praktyczna nauka języka duńskiego
 • elementy pragmatyki przekładu języka duńskiego
 • gramatyka opisowa języka duńskiego
 • historia Skandynawii
 • język, kultura i literatura staroskandynawska
 • wiedza o Danii
 • literatura duńska
 • historia języka duńskiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia duńska

Najczęściej punktowanymi przedmiotami podczas rekrutacji na ten kierunek są języki obce oraz język polski.

Perspektywy pracy po kierunku filologia duńska

Absolwenci filologii duńskiej mogą wiązać swoją przyszłość z instytucjami dyplomatycznymi utrzymującymi kontakt z Danią lub międzynarodowymi instytucjami kultury. Filologowie duńscy znajdą zatrudnienie w mediach, redakcjach i instytucjach kultury, pełniąc rolę tłumaczy lub specjalistów z zakresu skandynawistyki.

Opinie o kierunku filologia duńska

Studiowałam na UAM dobrych kilka lat temu. Nie były to łatwe studia (język od podstaw + ciągłe marudzenie, że musimy uczyć się więcej angielskiego niż duńskiego). Skończenie ich to było coś i w gruncie rzeczy byłam z nich zadowolona (ale też czasy były trochę inne). Jednak z perspektywy czasu widzę coraz więcej niedoskonałości np. brak profesjonalnych zajęć z fonetyki (tak przeciez ważnej w duńskim) czy translatoryki.

Kierunki pokrewne do kierunku filologia duńska

filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia angielska z lingwistyką stosowaną filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia białoruska z językiem angielskim filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia dalekowschodnia filologia fińska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną filologia hiszpańska z językiem angielskim filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia koreańska filologia litewska i łotewska (bałtologia) filologia niderlandzka filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek) filologia polska jako obca filologia polska nauczycielska filologia polska z językiem angielskim filologia portugalska filologia południowsłowiańska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filologia rosyjsko-ukraińska filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia słowiańska filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia wietnamska filologia wschodniosłowiańska filologia węgierska filologia włoska fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim scandinavian studies (studia skandynawskie) skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia duńska

W których miastach można studiować kierunek filologia duńska

Komentarze (1)

J.Jarosz
Warto wspomnieć o specjalności skandynawistycznej na germanistyce II stopnia we Wrocławiu. Unikalna oferta! W ramach dziennych studiów magisterskich w Instytucie Filologii Germańskiej UWr oferujemy w roku akad. 2022/2024 specjalność skandynawistyczną z językiem duńskim, która obejmuje ogólną wiedzę o Skandynawii, o Danii oraz poznanie języka duńskiego (do poziomu B1) z elementami komunikacji interkulturowej. Dostajesz jeszcze jeden, rzadki, ale na polskim rynku pracy atrakcyjny język. I tu masz przewagę nad innymi. Wystarczy chcieć... studiować germanistykę we Wrocławiu! -Pracownia Skandynawistyki: http://www.ifg.uni.wroc.pl/zaklady/pracownia-skandynawistyki/ -FB: https://www.facebook.com/skandynawistyka.wroclaw -zasady rekrutacji w IFG: http://www.ifg.uni.wroc.pl/rekrutacja/stacj-ii-stopn/ Zapraszamy!
16.02.2022

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka