Jakiego kierunku studiów szukasz?

Scandinavian studies (studia skandynawskie)

Scandinavian Studies, czyli studia skandynawskie, to studia prowadzone w języku angielskim. Jak sama nazwa wskazuje, nauka na tym kierunku dotyczy realiów, kultury oraz języków Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji, a także ogólnie Skandynawii, postrzeganej jako polityczno-geograficzno-kulturowa wspólnota.

Program kierunku jest połączeniem wiedzy teoretycznej z praktycznymi kwalifikacjami, które umożliwiają absolwentom sprawne odnalezienie się we współczesnych społeczeństwach skandynawskich, w firmach współpracujących ze Skandynawią oraz w instytucjach rządowych i samorządowych zaangażowanych we współpracę z państwami skandynawskimi.

Studia skandynawskie obejmują dwie specjalności:

 • biznes i wizerunek (Business and Image)
 • dyplomacja i strategia (Diplomacy and Strategy).

Dla kogo studia na kierunku scandinavian studies (studia skandynawskie)

To kierunek dla pasjonatów dalekiej północy, skandynawskich języków i stylu życia. Dla osób, które rozpoczynają studia ze znajomością angielskiego umożliwiającą im zrozumienie wykładanych treści.

Program kształcenia na kierunku scandinavian studies (studia skandynawskie)

Przykładowe przedmioty ogólne realizowane w ramach kierunku:

 • język obcy (skandynawski)
 • socjologia
 • etyka
 • geografia polityczna i ekonomiczna Skandynawii
 • historia Skandynawii w XX wieku
 • struktura demograficzna, etniczna i wyznaniowa krajów skandynawskich
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i problemy globalne
 • doktryny i partie polityczne w państwach skandynawskich
 • współczesne społeczeństwa skandynawskie
 • kultura i sztuka Skandynawii
 • państwa skandynawskie w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
 • polityka bezpieczeństwa państw skandynawskich
 • arktyczne powiązania: Nordycy i Rosja
 • arktyczne powiązania: Nordycy i Ameryka Północna.

Przedmioty wykładane w ramach specjalności biznesowej:

 • polityka gospodarcza państw skandynawskich
 • polityka społeczna państw skandynawskich
 • przedsiębiorstwa skandynawskie na rynkach światowych
 • komunikacja w środowisku biznesowym: reguły i praktyki
 • kultura korporacyjna i budowanie wizerunku firmy
 • polsko-skandynawskie stosunki gospodarcze
 • polityka migracyjna i rynek pracy państw skandynawskich
 • dyplomacja publiczna i branding narodowy państw skandynawskich
 • polityka morska państw skandynawskich
 • podstawy reklamy i marketing
 • polityka ekologiczna państw skandynawskich
 • sieci transportowe i logistyka
 • sektor turystyczny w Skandynawii
 • komunikacja międzykulturowa i negocjacje biznesowe
 • lektorat języka obcego specjalistycznego (język norweski).

Przedmioty wykładane w ramach specjalności dyplomatycznej:

 • systemy bezpieczeństwa państw skandynawskich
 • dyplomacja i służby zagraniczne państw skandynawskich
 • protokół dyplomatyczny i etykieta
 • stosunki dyplomatyczne i konsularne
 • dyplomacja publiczna i branding narodowy
 • polityczno-wojskowe stosunki polsko-skandynawskie
 • komunikacja w środowisku dyplomatycznym: reguły i praktyki
 • państwa skandynawskie w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa
 • skandynawski przemysł zbrojeniowy
 • polityka migracyjna i zjawisko wielokulturowości
 • bezpieczeństwo ekologiczne państw skandynawskich
 • media w państwach skandynawskich
 • kultura popularna współczesnej Skandynawii
 • teoria i praktyka negocjacji międzynarodowych
 • lektorat języka obcego specjalistycznego (język norweski).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku scandinavian studies (studia skandynawskie)

Podczas rekrutacji liczy się wynik z przedmiotu wybranego spośród: geografii, historii, języka obcego lub WOS-u.

Perspektywy pracy po kierunku scandinavian studies (studia skandynawskie)

Absolwent skandynawistyki przygotowany jest do pracy:

 • na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej
 • w organizacjach i instytucjach międzynarodowych
 • w szeroko rozumianej dyplomacji
 • w instytucjach krajowych (rządowych i pozarządowych) współpracujących z zagranicą
 • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
 • w mediach.

Opinie o kierunku scandinavian studies (studia skandynawskie)

„Skandynawia to region niezwykle bogaty. Rozwinięta infrastruktura i chłonny rynek pracy to dwa podstawowe argumenty za tym, żeby dogłębnie poznać jeden z języków, które są tam używane. Sam co prawda postawiłem na naukę szwedzkiego, ale duński i norweski nie jest w tym przypadku już tak skomplikowany. Co do możliwości po studiach - znając tak rzadkie języki spokojnie można przeprowadzić się do Skandynawii. W Polsce co prawda wiele przedsiębiorstw współpracuje ze szwedzkimi podmiotami gospodarczymi, ale zarobki w Szwecji i poziom życia jest zdecydowanie wyższy. Znając język polski i np. angielski lub niemiecki mamy zapewnioną przyszłość w państwach skandynawskich. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby dalsze studia (specjalistyczne, które będą nam np. niezbędne do wykonywanej pracy) odbyć już w Szwecji. Nie trzeba chyba wspominać, że poziom szkolnictwa wyższego w Szwecji stoi na światowym poziomie, prawda?”

autor: Kwisatz Haderach, źródło: https://forum.studia.net/topic/828-skandynawistyka...

Kierunki pokrewne do kierunku scandinavian studies (studia skandynawskie)

filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia angielska z lingwistyką stosowaną filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia białoruska z językiem angielskim filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia dalekowschodnia filologia duńska filologia fińska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną filologia hiszpańska z językiem angielskim filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia koreańska filologia litewska i łotewska (bałtologia) filologia niderlandzka filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek) filologia polska jako obca filologia polska nauczycielska filologia polska z językiem angielskim filologia portugalska filologia południowsłowiańska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filologia rosyjsko-ukraińska filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia słowiańska filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia wietnamska filologia wschodniosłowiańska filologia węgierska filologia włoska fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe

Jakie uczelnie oferują kierunek scandinavian studies (studia skandynawskie)

W których miastach można studiować kierunek scandinavian studies (studia skandynawskie)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku