Jakiego kierunku studiów szukasz?

Scandinavian studies (studia skandynawskie)

Scandinavian Studies, czyli studia skandynawskie, to studia prowadzone w języku angielskim. Jak sama nazwa wskazuje, nauka na tym kierunku dotyczy realiów, kultury oraz języków Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji, a także ogólnie Skandynawii, postrzeganej jako polityczno-geograficzno-kulturowa wspólnota.

Program kierunku jest połączeniem wiedzy teoretycznej z praktycznymi kwalifikacjami, które umożliwiają absolwentom sprawne odnalezienie się we współczesnych społeczeństwach skandynawskich, w firmach współpracujących ze Skandynawią oraz w instytucjach rządowych i samorządowych zaangażowanych we współpracę z państwami skandynawskimi.

Studia skandynawskie obejmują dwie specjalności:

 • biznes i wizerunek (Business and Image)
 • dyplomacja i strategia (Diplomacy and Strategy).

Dla kogo studia na kierunku scandinavian studies (studia skandynawskie)

To kierunek dla pasjonatów dalekiej północy, skandynawskich języków i stylu życia. Dla osób, które rozpoczynają studia ze znajomością angielskiego umożliwiającą im zrozumienie wykładanych treści.

Program kształcenia na kierunku scandinavian studies (studia skandynawskie)

Przykładowe przedmioty ogólne realizowane w ramach kierunku:

 • język obcy (skandynawski)
 • socjologia
 • etyka
 • geografia polityczna i ekonomiczna Skandynawii
 • historia Skandynawii w XX wieku
 • struktura demograficzna, etniczna i wyznaniowa krajów skandynawskich
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i problemy globalne
 • doktryny i partie polityczne w państwach skandynawskich
 • współczesne społeczeństwa skandynawskie
 • kultura i sztuka Skandynawii
 • państwa skandynawskie w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
 • polityka bezpieczeństwa państw skandynawskich
 • arktyczne powiązania: Nordycy i Rosja
 • arktyczne powiązania: Nordycy i Ameryka Północna.

Przedmioty wykładane w ramach specjalności biznesowej:

 • polityka gospodarcza państw skandynawskich
 • polityka społeczna państw skandynawskich
 • przedsiębiorstwa skandynawskie na rynkach światowych
 • komunikacja w środowisku biznesowym: reguły i praktyki
 • kultura korporacyjna i budowanie wizerunku firmy
 • polsko-skandynawskie stosunki gospodarcze
 • polityka migracyjna i rynek pracy państw skandynawskich
 • dyplomacja publiczna i branding narodowy państw skandynawskich
 • polityka morska państw skandynawskich
 • podstawy reklamy i marketing
 • polityka ekologiczna państw skandynawskich
 • sieci transportowe i logistyka
 • sektor turystyczny w Skandynawii
 • komunikacja międzykulturowa i negocjacje biznesowe
 • lektorat języka obcego specjalistycznego (język norweski).

Przedmioty wykładane w ramach specjalności dyplomatycznej:

 • systemy bezpieczeństwa państw skandynawskich
 • dyplomacja i służby zagraniczne państw skandynawskich
 • protokół dyplomatyczny i etykieta
 • stosunki dyplomatyczne i konsularne
 • dyplomacja publiczna i branding narodowy
 • polityczno-wojskowe stosunki polsko-skandynawskie
 • komunikacja w środowisku dyplomatycznym: reguły i praktyki
 • państwa skandynawskie w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa
 • skandynawski przemysł zbrojeniowy
 • polityka migracyjna i zjawisko wielokulturowości
 • bezpieczeństwo ekologiczne państw skandynawskich
 • media w państwach skandynawskich
 • kultura popularna współczesnej Skandynawii
 • teoria i praktyka negocjacji międzynarodowych
 • lektorat języka obcego specjalistycznego (język norweski).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku scandinavian studies (studia skandynawskie)

Podczas rekrutacji liczy się wynik z przedmiotu wybranego spośród: geografii, historii, języka obcego lub WOS-u.

Perspektywy pracy po kierunku scandinavian studies (studia skandynawskie)

Absolwent skandynawistyki przygotowany jest do pracy:

 • na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej
 • w organizacjach i instytucjach międzynarodowych
 • w szeroko rozumianej dyplomacji
 • w instytucjach krajowych (rządowych i pozarządowych) współpracujących z zagranicą
 • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
 • w mediach.

Opinie o kierunku scandinavian studies (studia skandynawskie)

„Skandynawia to region niezwykle bogaty. Rozwinięta infrastruktura i chłonny rynek pracy to dwa podstawowe argumenty za tym, żeby dogłębnie poznać jeden z języków, które są tam używane. Sam co prawda postawiłem na naukę szwedzkiego, ale duński i norweski nie jest w tym przypadku już tak skomplikowany. Co do możliwości po studiach - znając tak rzadkie języki spokojnie można przeprowadzić się do Skandynawii. W Polsce co prawda wiele przedsiębiorstw współpracuje ze szwedzkimi podmiotami gospodarczymi, ale zarobki w Szwecji i poziom życia jest zdecydowanie wyższy. Znając język polski i np. angielski lub niemiecki mamy zapewnioną przyszłość w państwach skandynawskich. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby dalsze studia (specjalistyczne, które będą nam np. niezbędne do wykonywanej pracy) odbyć już w Szwecji. Nie trzeba chyba wspominać, że poziom szkolnictwa wyższego w Szwecji stoi na światowym poziomie, prawda?”

autor: Kwisatz Haderach, źródło: https://forum.studia.net/topic/828-skandynawistyka...

Kierunki pokrewne do kierunku scandinavian studies (studia skandynawskie)

filologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia angielska z lingwistyką stosowanąfilologia angielska z pedagogikąfilologia angielsko-celtyckafilologia angielsko-chińskafilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia białoruska z językiem angielskimfilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia dalekowschodniafilologia duńskafilologia fińskafi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskimfilologia germańskafilologia germańska z dodatkowym językiemfilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia hiszpańska z amerykanistyką filologicznąfilologia hiszpańska z językiem angielskimfilologia indyjska (indologia)filologia klasycznafilologia klasyczna i studia śródziemnomorskiefilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia polskafilologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)filologia polska jako obcafilologia polska nauczycielskafilologia polska z językiem angielskimfilologia południowsłowiańskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia romańska z językiem obcymfilologia rosyjskafilologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymfilologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia wietnamskafilologia włoskafilologia wschodniosłowiańskaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe

Jakie uczelnie oferują kierunek scandinavian studies (studia skandynawskie)

W których miastach można studiować kierunek scandinavian studies (studia skandynawskie)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni