Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia romańska z językiem obcym

Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu innych organizacji międzynarodowych.

Absolwenci kierunku filologia romańska z językiem obcym biegle władają językami obcymi, znają kulturę oraz uwarunkowania społeczne krajów europejskich, potrafią odnaleźć się zawodowo w kontekście postępującej integracji europejskiej i globalizacji.

Oferowane specjalności:

 • translatorska z języka francuskiego;
 • nauczycielska w zakresie języka francuskiego

W trakcie studiów nauczysz się:

 • biegle posługiwać językiem francuskim w mowie i piśmie,
 • używać drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym,
 • swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej (specjalność translatorska z języka francuskiego) lub w obszarze edukacji szkolnej (specjalność nauczycielska w zakresie języka francuskiego, po ukończeniu studiów II poziomu),
 • pracować w międzynarodowym zespole.Dla kogo studia na kierunku filologia romańska z językiem obcym

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku filologia romańska z językiem obcym

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia romańska z językiem obcym

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku filologia romańska z językiem obcym

Absolwenci pracują w:

 • międzynarodowych firmach oraz rodzimych przedsiębiorstwach opartych na eksporcie produktów lub usługach transportowych,
 • branży turystycznej i hotelarskiej,
 • branży edukacyjnej i tłumaczeniowej (nauczyciele, lektorzy, tłumacze ustni i pisemni),
 • środkach masowego przekazu (media, agencje reklamowe) i instytucjach kultury.

Opinie o kierunku filologia romańska z językiem obcym

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku filologia romańska z językiem obcym

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia romańska z językiem obcym

W których miastach można studiować kierunek filologia romańska z językiem obcym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie