Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia skandynawska (skandynawistyka)

Filologia skandynawska, czyli skandynawistyka to nauka o językach, historii, literaturze i kulturze krajów nordyckich (Danii, Islandii, Norwegii i Szwecji).

Skandynawistyka, w zależności od wyboru specjalizacji, pozwala na bardzo dobre poznanie języka szwedzkiego, norweskiego lub duńskiego, a także podstaw drugiego z tych języków.

Nie jest wymagana znajomość jakiegokolwiek języka skandynawskiego przed podjęciem studiów. Wszystkie realizowane są od podstaw.

Podczas studiów nabywa się rozległą wiedzę z zakresu historii, kultury, literatury, edukacji, nauki o współczesnych społeczeństwach skandynawskich, a także o politycznych systemach parlamentarnych. Student poznaje tajniki translatoryki, co w przyszłości może zaowocować bardzo dobrą pozycją na rynku pracy w zakresie tłumaczeń języków skandynawskich.

To niszowa filologia, oferują ją kilka zaledwie uczelni.

Absolwent jest tłumaczem w zakresie jednego języka: szwedzkiego, norweskiego albo duńskiego, znawcą realiów, literatury, kultury, mediów oraz historii regionu północnej Europy, ekspertem od komunikacji publicznej i dialogu międzykulturowego.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim oraz w wybranych uczelniach - magisterskim.

Dla kogo studia na kierunku filologia skandynawska (skandynawistyka)

Lubicie Muminki, baśnie Andersena? Niestraszna Wam niełatwa wymowa języków skandynawskich? - te studia są dla Was.

Studia na filologii skandynawskiej wybierają osoby zainteresowane doskonałym poznaniem języka duńskiego, szwedzkiego czy norweskiego. Humaniści, miłośnicy literatury skandynawskiej, historii i kultury tego regionu, chętne poznać realia wybranych krajów.

Przydatne na studiach filologicznych będą predyspozycje językowe: dobra pamięć, słuch fonetyczny, łatwość uchwycenia akcentu i intonacji konkretnego języka.

Wiele przedmiotów dotyczyć będzie analitycznego podejścia do języka jako systemu, badania jego struktury, rozwoju.

Na studiach filologicznych cenna jest łatwość komunikacji, swoboda wypowiedzi, lekkie pióro.

Program kształcenia na kierunku filologia skandynawska (skandynawistyka)

Przykładowe przedmioty w programie studiów na skandynawistyce:

 • praktyczna nauka języka szwedzkiego/duńskiego/norweskiego
 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • historia Skandynawii
 • literatura szwedzka/duńska/norweska
 • gramatyka opisowa języka szwedzkiego/duńskiego/norweskiego
 • historia języka szwedzkiego/duńskiego/norweskiego
 • języka staroislandzki
 • podstawy translatoryki
 • słownictwo specjalistyczne
 • tłumaczenia ustne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia skandynawska (skandynawistyka)

Rekrutacja na skandynawistykę odbywa się na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Punktowane są najczęściej wyniki z

 • języka obcego
 • języka polskiego.
 • wybranego przedmiotu z grupy przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Zawsze należy szczegółowo sprawdzać wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych wydziałów lub konkretnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku filologia skandynawska (skandynawistyka)

Absolwent kierunku skandynawistyka, posiadając kompetencje językowe, translatorskie, edytorskie i kulturowe może pracować w:

 • szkołach językowych
 • wydawnictwach
 • mediach
 • biurach tłumaczeń
 • firmach turystycznych
 • instytucjach kultury i edukacji
 • organizacjach pozarządowych
 • placówkach dyplomatycznych
 • przedsiębiorstwach współpracujących z kontrahentami skandynawskimi
 • przedstawicielstwach skandynawskich firm.

Opinie o kierunku filologia skandynawska (skandynawistyka)

Biorąc pod uwagę niewielką liczbę uczelni oferujących studia na skandynawistyce można powiedzieć, że to kierunek elitarny.

Rozważając te studia warto mieć na uwadze, że nie jest wymagana znajomość żadnego z języków skandynawskich przed rozpoczęciem edukacji.

Wiele uczelni umożliwia skorzystanie z programów wymiany studentów. Semestr w partnerskiej szkole wyższej to doskonała okazja podszlifowania studiowanego języka, nawiązania kontaktów, poznania realiów życia w określonym kraju.

Kierunki pokrewne do kierunku filologia skandynawska (skandynawistyka)

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia skandynawska (skandynawistyka)

W których miastach można studiować kierunek filologia skandynawska (skandynawistyka)

Komentarze (3)

Mike
Skandynawistyka popularna się zrobiła ze względu na literaturę z tamtego regionu. Aczkolwiek uczelni realizujących studia nie przybywa.
23.09.2019
01.05.2019
Student
Należy wziąć pod uwagę, że od roku akademickiego 2018/2019 kadra Katedry Skandynawistyki na Uniwersytecie Szczecińskim jest już w pełni wykrystalizowana, a tym samym bardzo podniósł się poziom nauczania w porównaniu do lat poprzednich. Takie opinie panują wśród ogromnej większości studentów, którzy obecnie są na 2 i 3 roku, a więc bez wątpienia mają porównanie do tego co działo się w poprzednich latach
Drzwi
Tragedia. Nie polecam. Co roku zmieniają się wykładowcy bo nikt tutaj nie chce uczyć. Przyjezdni wykładowcy z Niemiec, Poznania i od czasu do czasu ktoś z Norwegii. Zajęcia często się nie odbywają, często wymagane są rzeczy o których nikt wcześniej się nie uczył. Przykład. Przedmiot język Norweski w prawie, kobieta ma pretensje że studenci nie znają pojęć związanych z prawem w języku ojczystym. To jest filologia a nie wydział prawa. Pewien wykładowca mówi wprost, że wyżywa się na studentach podczas zaliczeń i rzeczywiście tak jest. Regulamin nie jest tutaj w żaden sposób przestrzegany, a wykładowcy nie wiedzą co się dzieje na uczelni. Częste zmiany w planie na ostatnią chwilę a student oczywiście dowiaduje się ostatni. Sam język jest nauczany słabo, uczelnia sama nie zapewni wystarczającej edukacji żeby ten język dobrze poznać. Jedyny plus jest taki, że można pojechać do Norwegii w ramach Erasmusa i rzeczywiście się tam czegoś nauczyć.
04.03.2019
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Lubelska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie