Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia skandynawska (skandynawistyka)

Filologia skandynawska, czyli skandynawistyka to nauka o językach, historii, literaturze i kulturze krajów nordyckich (Danii, Islandii, Norwegii i Szwecji).

Skandynawistyka, w zależności od wyboru specjalizacji, pozwala na bardzo dobre poznanie języka szwedzkiego, norweskiego lub duńskiego, a także podstaw drugiego z tych języków.

Nie jest wymagana znajomość jakiegokolwiek języka skandynawskiego przed podjęciem studiów. Wszystkie realizowane są od podstaw.

Podczas studiów nabywa się rozległą wiedzę z zakresu historii, kultury, literatury, edukacji, nauki o współczesnych społeczeństwach skandynawskich, a także o politycznych systemach parlamentarnych. Student poznaje tajniki translatoryki, co w przyszłości może zaowocować bardzo dobrą pozycją na rynku pracy w zakresie tłumaczeń języków skandynawskich.

To niszowa filologia, oferują ją kilka zaledwie uczelni.

Absolwent jest tłumaczem w zakresie jednego języka: szwedzkiego, norweskiego albo duńskiego, znawcą realiów, literatury, kultury, mediów oraz historii regionu północnej Europy, ekspertem od komunikacji publicznej i dialogu międzykulturowego.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim oraz w wybranych uczelniach - magisterskim.

Dla kogo studia na kierunku filologia skandynawska (skandynawistyka)

Lubicie Muminki, baśnie Andersena? Niestraszna Wam niełatwa wymowa języków skandynawskich? - te studia są dla Was.

Studia na filologii skandynawskiej wybierają osoby zainteresowane doskonałym poznaniem języka duńskiego, szwedzkiego czy norweskiego. Humaniści, miłośnicy literatury skandynawskiej, historii i kultury tego regionu, chętne poznać realia wybranych krajów.

Przydatne na studiach filologicznych będą predyspozycje językowe: dobra pamięć, słuch fonetyczny, łatwość uchwycenia akcentu i intonacji konkretnego języka.

Wiele przedmiotów dotyczyć będzie analitycznego podejścia do języka jako systemu, badania jego struktury, rozwoju.

Na studiach filologicznych cenna jest łatwość komunikacji, swoboda wypowiedzi, lekkie pióro.

Program kształcenia na kierunku filologia skandynawska (skandynawistyka)

Przykładowe przedmioty w programie studiów na skandynawistyce:

 • praktyczna nauka języka szwedzkiego/duńskiego/norweskiego
 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • historia Skandynawii
 • literatura szwedzka/duńska/norweska
 • gramatyka opisowa języka szwedzkiego/duńskiego/norweskiego
 • historia języka szwedzkiego/duńskiego/norweskiego
 • języka staroislandzki
 • podstawy translatoryki
 • słownictwo specjalistyczne
 • tłumaczenia ustne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia skandynawska (skandynawistyka)

Rekrutacja na skandynawistykę odbywa się na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Punktowane są najczęściej wyniki z

 • języka obcego
 • języka polskiego.
 • wybranego przedmiotu z grupy przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Zawsze należy szczegółowo sprawdzać wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych wydziałów lub konkretnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku filologia skandynawska (skandynawistyka)

Absolwent kierunku skandynawistyka, posiadając kompetencje językowe, translatorskie, edytorskie i kulturowe może pracować w:

 • szkołach językowych
 • wydawnictwach
 • mediach
 • biurach tłumaczeń
 • firmach turystycznych
 • instytucjach kultury i edukacji
 • organizacjach pozarządowych
 • placówkach dyplomatycznych
 • przedsiębiorstwach współpracujących z kontrahentami skandynawskimi
 • przedstawicielstwach skandynawskich firm.

Opinie o kierunku filologia skandynawska (skandynawistyka)

Biorąc pod uwagę niewielką liczbę uczelni oferujących studia na skandynawistyce można powiedzieć, że to kierunek elitarny.

Rozważając te studia warto mieć na uwadze, że nie jest wymagana znajomość żadnego z języków skandynawskich przed rozpoczęciem edukacji.

Wiele uczelni umożliwia skorzystanie z programów wymiany studentów. Semestr w partnerskiej szkole wyższej to doskonała okazja podszlifowania studiowanego języka, nawiązania kontaktów, poznania realiów życia w określonym kraju.

Jak jest na studiach? Jak się przygotować do studiowania skandynawistyki?

Za i przeciw studiowania skandynawistyki:

Kierunki pokrewne do kierunku filologia skandynawska (skandynawistyka)

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia skandynawska (skandynawistyka)

W których miastach można studiować kierunek filologia skandynawska (skandynawistyka)

Komentarze (3)

Mike
Skandynawistyka popularna się zrobiła ze względu na literaturę z tamtego regionu. Aczkolwiek uczelni realizujących studia nie przybywa.
23.09.2019
01.05.2019
Student
Należy wziąć pod uwagę, że od roku akademickiego 2018/2019 kadra Katedry Skandynawistyki na Uniwersytecie Szczecińskim jest już w pełni wykrystalizowana, a tym samym bardzo podniósł się poziom nauczania w porównaniu do lat poprzednich. Takie opinie panują wśród ogromnej większości studentów, którzy obecnie są na 2 i 3 roku, a więc bez wątpienia mają porównanie do tego co działo się w poprzednich latach
Drzwi
Tragedia. Nie polecam. Co roku zmieniają się wykładowcy bo nikt tutaj nie chce uczyć. Przyjezdni wykładowcy z Niemiec, Poznania i od czasu do czasu ktoś z Norwegii. Zajęcia często się nie odbywają, często wymagane są rzeczy o których nikt wcześniej się nie uczył. Przykład. Przedmiot język Norweski w prawie, kobieta ma pretensje że studenci nie znają pojęć związanych z prawem w języku ojczystym. To jest filologia a nie wydział prawa. Pewien wykładowca mówi wprost, że wyżywa się na studentach podczas zaliczeń i rzeczywiście tak jest. Regulamin nie jest tutaj w żaden sposób przestrzegany, a wykładowcy nie wiedzą co się dzieje na uczelni. Częste zmiany w planie na ostatnią chwilę a student oczywiście dowiaduje się ostatni. Sam język jest nauczany słabo, uczelnia sama nie zapewni wystarczającej edukacji żeby ten język dobrze poznać. Jedyny plus jest taki, że można pojechać do Norwegii w ramach Erasmusa i rzeczywiście się tam czegoś nauczyć.
04.03.2019

Zobacz również

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego