Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia angielska z pedagogiką

Filologia angielska z pedagogiką to studia realizowane w Kaliszu.

W toku nauki nacisk kładziony jest na intensywne kształcenie językowemu w zakresie gramatyki, słownictwa, wymowy, zasad komunikacji interpersonalnej oraz rozumienia i użycia języka angielskiego w mowie i piśmie. Studia obejmują zagadnienia z obszaru humanistyki i nauk społecznych w obszarach filologii angielskiej (w dziedzinach językoznawstwo, językoznawstwo stosowane, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo) i pedagogiki.

Program studiów obejmuje przede wszystkim praktyczną naukę języka angielskiego oraz liczne przedmioty filologiczne, takie jak wiedza o historii i kulturze krajów anglojęzycznych. Zawiera też poszerzony w stosunku do typowych studiów filologicznych blok pedagogiczny, który spełnia wymagania ministerialne w zakresie przygotowania do pracy w szkołach, jak i inne specjalistyczne przedmioty (np. informatykę i emisję głosu).

Kierunek realizowany jest bez specjalności, jednak duża grupa zajęć do wyboru pozwala na doskonalenie konkretnej odmiany języka.


Dla kogo studia na kierunku filologia angielska z pedagogiką

Studia są propozycją dla osób o predyspozycjach językowych, łatwo przyswajających obce słownictwo i struktury językowe, mających swobodę komunikowania.

Dobrze sprawdzą się kandydaci, których cechuje innowacyjność i kreatywność pedagogiczna.

Program kształcenia na kierunku filologia angielska z pedagogiką

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • praktyczna nauka języka angielskiego (fonetyka, pisanie i czytanie, konwersacja i słuchanie, sprawności zintegrowane, gramatyka)
 • dydaktyka języka angielskiego
 • warsztat skutecznej nauki języka obcego
 • warsztat analizy tekstów literatury brytyjskiej/ literatury amerykańskiej
 • praktyczna składnia i morfologia języka angielskiego
 • warsztat metodologiczny: językoznawstwo stosowane/literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
 • warsztat metodyczny - nauczanie j. angielskiego
 • dydaktyka ogólna
 • psychologia rozwojowo-wychowawcza
 • praktyczna składnia i morfologia języka angielskiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia angielska z pedagogiką

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego z części ustnej i pisemnej.

Perspektywy pracy po kierunku filologia angielska z pedagogiką

Studia przygotowują do kontynuowania kształcenia na magisterskich studiach drugiego stopnia, dających uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego w szkołach.

Uzyskanie dodatkowych kompetencji pozwala na pracę tłumacza.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów to:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły językowe
 • instytucje kultury
 • korporacje
 • media
 • działy współpracy z zagranicą.

Opinie o kierunku filologia angielska z pedagogiką

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku filologia angielska z pedagogiką

angielski język biznesufilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia angielska z lingwistyką stosowanąfilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia białoruska z językiem angielskimfilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia dalekowschodniafilologia duńskafi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskimfilologia germańskafilologia germańska z dodatkowym językiemfilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia hiszpańska z amerykanistyką filologicznąfilologia hiszpańska z językiem angielskimfilologia indyjska (indologia)filologia klasycznafilologia klasyczna i studia śródziemnomorskiefilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia polskafilologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)filologia polska nauczycielskafilologia polska z językiem angielskimfilologia południowsłowiańskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia romańska z językiem obcymfilologia rosyjskafilologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymfilologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia wietnamskafilologia włoskajęzyk francuski w komunikacji zawodowej z drugim językiem romańskimjęzyk i literatura Rosjijęzyki obce w mediach i biznesiejęzyk niemiecki w obrocie gospodarczym językoznawstwo i zarządzanie informacjąjęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk polski z historiąjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychstudia bułgarystyczne

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia angielska z pedagogiką

W których miastach można studiować kierunek filologia angielska z pedagogiką

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Opolu
Filologia angielska w Opolu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia angielska w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie