Jakiego kierunku studiów szukasz?

Języki obce w mediach i biznesie

Języki obce w mediach i biznesie realizowane są w systemie kształcenia I oraz II stopnia.

Celem kształcenia na kierunku Języki obce w mediach i biznesie jest:

 • zdobycie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz nauk humanistycznych, jako nauk tworzących podbudowę dla praktycznych zastosowań języków obcych w mediach i biznesie,
 • nabycie przez absolwentów kompetencji językowych do sprawnego posługiwania się głównym dla kierunku studiów językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym w zakresie specjalistycznej terminologii właściwej dla programu kształcenia na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” oraz do posługiwania się drugim językiem obcym co najmniej na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • uświadomienie absolwentom interdyscyplinarnego, złożonego charakteru problematyki języków obcych w mediach i biznesie oraz potrzeby uczenia się przez całe życie,
 • absolwent studiów pierwszego stopnia na opisywanym kierunku nabywa umiejętności posługiwania się wybranymi językami oraz posiada podstawową wiedzę o krajach obszarów językowych oraz umiejętności wykorzystania jej w życiu i pracy zawodowej. Ponadto opanował podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawa lub wiedzę dotyczącą funkcjonowania współczesnych mediów oraz komunikacji społecznej.

Na studiach I stopnia przewidziano specjalności:

 • język w biznesie i obsługa klienta,
 • język w komunikacji społecznej i medialnej.

Na studiach II stopnia przewidziano specjalności:

 • medioznawstwo
 • tłumaczenie specjalistyczne

Dla kogo studia na kierunku języki obce w mediach i biznesie

To propozycja dla tych, którzy chcą perfekcyjnie posługiwać się w obcym języku i wykorzystać kompetencje filologiczne na gruncie zawodowym.

Program kształcenia na kierunku języki obce w mediach i biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku języki obce w mediach i biznesie

Kandydaci z nową maturą

Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów).
Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego.
 • język polski (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów),
 • język angielski lub język niemiecki (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów).

Kandydaci ze starą maturą:
 • język polski – matura ustna lub pisemna,
 • język angielski lub język niemiecki – matura ustna lub pisemna,
 • jeśli kandydat nie zdawał matury z języka angielskiego lub języka niemieckiego przystępuje do egzaminu ustnego – rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali od 1 do 100 punktów.

Perspektywy pracy po kierunku języki obce w mediach i biznesie

Praca czeka na absolwentów:

 • na stanowiskach: asystenta tłumacza, pracownika biura prasowego, dziennikarza, specjalisty PR,
 • na stanowiskach wsparcia kadry kierowniczej,
 • w środkach masowego przekazu,
 • w przedsiębiorstwach prowadzących obrót gospodarczy z zagranicą,
 • w instytucjach kultury, w których wymagane jest przygotowanie merytoryczne, znajomość języka polskiego i dwóch języków obcych, znajomość kultury oraz zasad efektywnej komunikacji.
 • tłumacz języka specjalistycznego (po nabyciu uprawnień: tłumacz przysięgły)
 • obsługa współpracy zagranicznej,
 • wsparcie kadry kierowniczej w negocjacjach i mediacjach z partnerem zagranicznym,
 • korespondent zagraniczny,
 • specjalista ds. public relations, rzecznik prasowy odpowiedzialny za kontakty z mediami polskimi i zagranicznymi,
 • pracownik w wydawnictwie,
 • bloger, vloger

Opinie o kierunku języki obce w mediach i biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku języki obce w mediach i biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek języki obce w mediach i biznesie

W których miastach można studiować kierunek języki obce w mediach i biznesie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie