Jakiego kierunku studiów szukasz?

Języki obce w mediach i biznesie

Języki obce w mediach i biznesie realizowane są w systemie kształcenia I oraz II stopnia.

Celem kształcenia na kierunku Języki obce w mediach i biznesie jest:

 • zdobycie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz nauk humanistycznych, jako nauk tworzących podbudowę dla praktycznych zastosowań języków obcych w mediach i biznesie,
 • nabycie przez absolwentów kompetencji językowych do sprawnego posługiwania się głównym dla kierunku studiów językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym w zakresie specjalistycznej terminologii właściwej dla programu kształcenia na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” oraz do posługiwania się drugim językiem obcym co najmniej na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • uświadomienie absolwentom interdyscyplinarnego, złożonego charakteru problematyki języków obcych w mediach i biznesie oraz potrzeby uczenia się przez całe życie,
 • absolwent studiów pierwszego stopnia na opisywanym kierunku nabywa umiejętności posługiwania się wybranymi językami oraz posiada podstawową wiedzę o krajach obszarów językowych oraz umiejętności wykorzystania jej w życiu i pracy zawodowej. Ponadto opanował podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawa lub wiedzę dotyczącą funkcjonowania współczesnych mediów oraz komunikacji społecznej.

Na studiach I stopnia przewidziano specjalności:

 • język w biznesie i obsługa klienta,
 • język w komunikacji społecznej i medialnej.

Na studiach II stopnia przewidziano specjalności:

 • medioznawstwo
 • tłumaczenie specjalistyczne

Dla kogo studia na kierunku języki obce w mediach i biznesie

To propozycja dla tych, którzy chcą perfekcyjnie posługiwać się w obcym języku i wykorzystać kompetencje filologiczne na gruncie zawodowym.

Program kształcenia na kierunku języki obce w mediach i biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku języki obce w mediach i biznesie

Kandydaci z nową maturą

Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów).
Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego.
 • język polski (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów),
 • język angielski lub język niemiecki (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów).

Kandydaci ze starą maturą:
 • język polski – matura ustna lub pisemna,
 • język angielski lub język niemiecki – matura ustna lub pisemna,
 • jeśli kandydat nie zdawał matury z języka angielskiego lub języka niemieckiego przystępuje do egzaminu ustnego – rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali od 1 do 100 punktów.

Perspektywy pracy po kierunku języki obce w mediach i biznesie

Praca czeka na absolwentów:

 • na stanowiskach: asystenta tłumacza, pracownika biura prasowego, dziennikarza, specjalisty PR,
 • na stanowiskach wsparcia kadry kierowniczej,
 • w środkach masowego przekazu,
 • w przedsiębiorstwach prowadzących obrót gospodarczy z zagranicą,
 • w instytucjach kultury, w których wymagane jest przygotowanie merytoryczne, znajomość języka polskiego i dwóch języków obcych, znajomość kultury oraz zasad efektywnej komunikacji.
 • tłumacz języka specjalistycznego (po nabyciu uprawnień: tłumacz przysięgły)
 • obsługa współpracy zagranicznej,
 • wsparcie kadry kierowniczej w negocjacjach i mediacjach z partnerem zagranicznym,
 • korespondent zagraniczny,
 • specjalista ds. public relations, rzecznik prasowy odpowiedzialny za kontakty z mediami polskimi i zagranicznymi,
 • pracownik w wydawnictwie,
 • bloger, vloger

Opinie o kierunku języki obce w mediach i biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku języki obce w mediach i biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek języki obce w mediach i biznesie

W których miastach można studiować kierunek języki obce w mediach i biznesie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Poznańska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Gdański
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Zamojska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku