Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia hiszpańska z językiem angielskim

Kierunek studiów Filologia hiszpańska z językiem angielskim przewiduje intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków:

 • języka hiszpańskiego
 • języka angielskiego

Słuchacz ma uzyskać gruntowną i praktyczną wiedzę z językoznawstwa, traduktologii oraz literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego. Studia umożliwiają uzyskanie podstawowych wiadomości z zakresu dydaktyki języka hiszpańskiego, które zostaną pogłębione w ramach bloku pedagogicznego odbywającego się na studiach II stopnia.

Program kształcenia przewiduje dodatkową specjalność związaną z językiem angielskim, w ramach której student zapoznaje się z podstawami historii, literatury i kultury USA, z uwzględnieniem elementów latynoskich, a także z gramatyką pedagogiczną języka angielskiego oraz gramatyką kontrastywną hiszpańsko-angielską.

Specjalizacje na kierunku Filologia hiszpańska z językiem angielskim:

 • Językoznawczo-traduktologiczna

Celem specjalizacji jest nabycie praktycznych wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki i słownictwa języka hiszpańskiego, opanowanie podstaw nauczania tego języka oraz podstaw tłumaczenia z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie. Cennym uzupełnieniem specjalizacji językoznawczej są przedmioty związane z gramatyką i metodyką nauczania języka angielskiego, a także gramatyką porównawczą języka hiszpańskiego i angielskiego.

Przygotowanie teoretyczne z ww. dziedzin ma pomóc m.in. w napisaniu pracy licencjackiej z językoznawstwa hiszpańskiego.

 • Literaturoznawczo-kulturoznawcza

Celem specjalizacji jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy o literaturze, kulturze i historii Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Student uczy się analizy zjawisk życia literackiego i kulturowego krajów hiszpańskojęzycznych m.in. w oparciu o umiejętność rozumienia i wykorzystywania tekstów krytycznych. Wiedza nabyta w ramach tej specjalizacji prowadzi do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada umiejętności w ramach czterech sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie)
 • posiada kompetencję językową stanowiącą podstawę do realizacji specjalistycznego kursu glottodydaktycznego
 • posiada znajomość języka hiszpańskiego na poziomie minimum B2+ wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common Reference Levels) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • posiada przygotowanie do ustawicznego samokształcenia językowego i metodycznego (w tym do prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł).

Dla kogo studia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

To propozycja dla osób, które pragną biegle posługiwać się językiem hiszpańskim oraz angielskim do realizacji swoich celów zawodowych i prywatnych.

Program kształcenia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego i angielskiego
 • Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego i angielskiego
 • Gramatyka kontrastywna angielsko-hiszpańska
 • Gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska
 • Fonetyka języka hiszpańskiego
 • Historia języka hiszpańskiego
 • Kultura i cywilizacja Hiszpanii i Ameryka Łacińskiej
 • Historia Hiszpanii
 • Historia literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej
 • Podstawy dydaktyki języka hiszpańskiego
 • Teoretyczne podstawy traduktologii
 • Wstęp do historii i kultury USA
 • Metodyka nauczania i gramatyka pedagogiczna języka angielskiego
 • Wstęp do literatury autorów pochodzenia latynoskiego w USA

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

W procesie rekrutacji punktowane są wyniki maturalne z przedmiotów: język angielski lub język hiszpański, drugi język obcy lub język polski.

Od kandydata jest wymagana zaawansowana znajomości języka angielskiego i polskiego.

Perspektywy pracy po kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia hiszpańska z językiem angielskim

W których miastach można studiować kierunek filologia hiszpańska z językiem angielskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu