Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia hiszpańska z językiem angielskim

Kierunek studiów Filologia hiszpańska z językiem angielskim przewiduje intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków:

 • języka hiszpańskiego
 • języka angielskiego.

Słuchacz ma uzyskać gruntowną i praktyczną wiedzę z językoznawstwa, traduktologii oraz literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego. Studia umożliwiają uzyskanie podstawowych wiadomości z zakresu dydaktyki języka hiszpańskiego, które zostaną pogłębione w ramach bloku pedagogicznego odbywającego się na studiach II stopnia.

Specjalizacje na kierunku Filologia hiszpańska z językiem angielskim:

 • Językoznawczo-traduktologiczna

Celem specjalizacji jest nabycie praktycznych wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki i słownictwa języka hiszpańskiego, opanowanie podstaw nauczania tego języka oraz podstaw tłumaczenia z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie. Cennym uzupełnieniem specjalizacji językoznawczej są przedmioty związane z gramatyką i metodyką nauczania języka angielskiego, a także gramatyką porównawczą języka hiszpańskiego i angielskiego.

Przygotowanie teoretyczne z ww. dziedzin ma pomóc m.in. w napisaniu pracy licencjackiej z językoznawstwa hiszpańskiego.

 • Literaturoznawczo-kulturoznawcza

Celem specjalizacji jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy o literaturze, kulturze i historii Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Student uczy się analizy zjawisk życia literackiego i kulturowego krajów hiszpańskojęzycznych m.in. w oparciu o umiejętność rozumienia i wykorzystywania tekstów krytycznych. Wiedza nabyta w ramach tej specjalizacji prowadzi do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada umiejętności w ramach czterech sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie)
 • posiada kompetencję językową stanowiącą podstawę do realizacji specjalistycznego kursu glottodydaktycznego
 • posiada znajomość języka hiszpańskiego na poziomie minimum B2+ wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common Reference Levels) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • posiada przygotowanie do ustawicznego samokształcenia językowego i metodycznego (w tym do prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł).

Dla kogo studia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

To propozycja dla osób, które pragną biegle posługiwać się językiem hiszpańskim oraz angielskim do realizacji swoich celów zawodowych i prywatnych.

Program kształcenia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego i angielskiego
 • Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego i angielskiego
 • Gramatyka kontrastywna angielsko-hiszpańska
 • Gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska
 • Fonetyka języka hiszpańskiego
 • Historia języka hiszpańskiego
 • Kultura i cywilizacja Hiszpanii i Ameryka Łacińskiej
 • Historia Hiszpanii
 • Historia literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej
 • Podstawy dydaktyki języka hiszpańskiego
 • Teoretyczne podstawy traduktologii
 • Wstęp do historii i kultury USA
 • Metodyka nauczania i gramatyka pedagogiczna języka angielskiego
 • Wstęp do literatury autorów pochodzenia latynoskiego w USA

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

W procesie rekrutacji punktowane są wyniki maturalne z przedmiotów: język angielski lub język hiszpański, drugi język obcy lub język polski.

Od kandydata jest wymagana zaawansowana znajomości języka angielskiego i polskiego.

Perspektywy pracy po kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

Absolwenci mogą pracować w firmach współpracujących z krajami hiszpańskiego obszaru językowego.

Zatrudniani są w mediach, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych czy instytucjach kultury.

Opinie o kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

Program kształcenia przewiduje dodatkową specjalność związaną z językiem angielskim, w ramach której student zapoznaje się z podstawami historii, literatury i kultury USA, z uwzględnieniem elementów latynoskich, a także z gramatyką pedagogiczną języka angielskiego oraz gramatyką kontrastywną hiszpańsko-angielską.

Kierunki pokrewne do kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia hiszpańska z językiem angielskim

W których miastach można studiować kierunek filologia hiszpańska z językiem angielskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie