Jakiego artykułu szukasz?

Filologia germańska

Znajomość języka niemieckiego, z racji wielu powiązań biznesowych z krajami niemieckojęzycznymi, jest pożądana przez przyszłych pracodawców.

Filologia germańska

Studiowanie języków obcych, to oprócz szlifowania znajomości określonego języka, możliwość bliższego poznania kultury krajów danego obszaru językowego, ich historii, literatury, obyczajów, uwarunkowań politycznych i geograficznych.

Znajomość języka niemieckiego, z racji wielu powiązań biznesowych z krajami niemieckojęzycznymi, jest pożądana przez przyszłych pracodawców. Wiele uczelni w programie studiów językowych oferuje profile czy specjalizacje, umożliwiające połączenie doskonałej znajomości języka obcego z wiedzą i umiejętnościami z innych dziedzin, zwiększając tym samym potencjał kandydata na rynku pracy. Absolwenci filologii niemieckiej kończą studia ze znajomością języka zbliżoną do rodzimej.

Filologię germańską można studiować na większości wydziałów humanistycznych czy filologicznych uniwersytetów, uczelni pedagogicznych, a także w szkołach niepublicznych.

Program studiów przewiduje przedmioty podstawowe i kierunkowe, wybrane z nich to: praktyczna nauka języka obcego (w tym komunikacja, fonetyka, gramatyka praktyczna, tutorial, pisanie akademickie, język pisany, translacja), gramatyka opisowa, historia Niemiec, wstęp do językoznawstwa, historia literatury niemieckiej, wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego, historia języka, wiedza o akwizycji i nauce języków, morfologia języka niemieckiego, gramatyka kontrastywna niemiecko-polska, psycholingwistyka, recepcja tekstów naukowych.

Dużym zaskoczeniem dla wielu świeżo upieczonych studentów filologii germańskiej jest to, że większość zajęć odbywa się w języku niemieckim. Oczywiście uzyskanie indeksu jest uwarunkowane znajomością tego języka, ale uczestnictwo w zajęciach, robienie notatek i przyswajanie materiału z zakresu przykładowo językoznawstwa, fonetyki czy historii w języku Goethego stanowi duże wyzwanie. Podobnie swoje początki na studiach wspomina Karolina, która w tym roku kończy germanistykę na Uniwersytecie Opolskim: „Bardzo dużo czytania i nauki, jakiej się na studiach filologicznych nie spodziewałam. Czasami miałam wrażenie, że to nie studia humanistyczne, a techniczne - rozkładaliśmy zdania, słowa niczym jakieś urządzenia. Bardzo dużo tłumaczeń, ale nie żałuję, bo teraz czuję, że znam ten język naprawdę solidnie”.

Zależnie od uczelni, studenci mogą wybrać profile, specjalizacje, specjalności. Przykładowo:

 • germanista w przestrzeni publicznej - biznes, media, kultura
 • profil nauczycielski
 • profil translatorski
 • komunikacja społeczna
 • komunikacja interkulturowa
 • mediacje i negocjacje
 • multimedia i e-komunikacja
 • kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego
 • specjalność tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych
 • język niemiecki w prawie i gospodarce
 • język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • filologia germańska z drugim językiem obcym
 • filologia germańska z informatyką
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej.

Absolwenci germanistyki mogą pokierować swoim życiem zawodowym zgodnie z wybraną specjalizacją. Doskonałe posługiwanie się językiem niemieckim to - szczególnie w relacjach biznesowych - niekiedy za mało, konieczna jest znajomość odmienności kulturowych, wrażliwość na inność przejawiającą się w mentalności, historii, wzorcach zachowań, nawykach, zwyczajach, tradycjach.

Fachowcy dobrze znający język i kulturę niemieckiego obszaru językowego znajdą zatrudnienie w instytucjach i organizacjach kulturalnych, politycznych, turystyce, środkach masowego przekazu. Specjaliści z zakresu tłumaczeń mogą myśleć o karierze w dyplomacji, instytucjach Unii Europejskiej czy innych dziedzinach opartych o kontakty międzynarodowe. Kompetencje w zakresie posługiwania się słowem są pożądane w szczególności na rynku reklamy, kultury i sztuki.

Powiązane treści

Filologia germańska w Radomiu
Filologia germańska w Radomiu
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Opolu
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia germańska w Warszawie
​Filologia germańska w Warszawie
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu

Komentarze (1)

mateusz
polecam filologię germańską wszystkim, którzy lubią uczyć sie języków obcych i poznawać kulturę kraju, osobiście uważam, ze angielski już jest dawno przereklamowany, a na tłumaczy języka niemieckiego jest spore zapotrzebowanie ;)
01.10.2014