Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biznes elektroniczny

Celem kształcenia na kierunku Biznes Elektroniczny jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub uzyskania atrakcyjnej pracy w obszarze wytwarzania e-produktów i świadczenia e-usług.

Technologie komputerowe, informacyjne oraz internetowe doprowadziły do rewolucji w gospodarce nadając jej nowy globalny wymiar określany mianem biznesu elektronicznego. Pośród podstawowych jego gałęzi można wymienić: analitykę biznesową, komunikację elektroniczną, bankowość i handel elektroniczny, reklamę internetową, usługi w chmurach obliczeniowych, media społecznościowe oraz e-learning.

Prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu systemów informatycznych stanowi obecnie podstawę rozwijającego się dynamicznie społeczeństwa informacyjnego.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku biznes elektroniczny potrafi:

 • modelować i analizować procesy biznesowe;
 • użytkować systemy informatyczne klasy korporacyjnej (ERP, CRM, SCM);
 • stosować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w systemach przechowywania danych oraz systemach teleinformatycznych;
 • projektować i tworzyć hurtownie danych oraz systemy analityczne (OLAP);
 • składować, przetwarzać i analizować duże zbiory danych (Big Data), w tym dane przestrzenne (GIS);
 • praktycznie wykorzystywać metody i narzędzia inżynierii danych, w tym techniki analitycznej statystyki, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji w połączeniu z technologiami wizualizacji, optymalizacji, baz danych, pozyskiwania wiedzy i narzędziami prototypowania;
 • ma umiejętność wykorzystania technologii mobilnych i przetwarzania w chmurze na potrzeby systemów korporacyjnych i E-biznesu;
 • wykorzystać technologie internetowe w działalności biznesowej i marketingowej;
 • zarządzać zespołem projektowym z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi informatycznych;
 • zaprojektować biznes plan dla firmy innowacyjnej.
Dla kogo studia na kierunku biznes elektroniczny
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku biznes elektroniczny
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biznes elektroniczny
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku biznes elektroniczny
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku biznes elektroniczny
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku biznes elektroniczny
Jakie uczelnie oferują kierunek biznes elektroniczny
W których miastach można studiować kierunek biznes elektroniczny
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu