Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biznes elektroniczny

Celem kształcenia na kierunku Biznes elektroniczny jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub uzyskania atrakcyjnej pracy w obszarze wytwarzania e-produktów i świadczenia e-usług.

Technologie komputerowe, informacyjne oraz internetowe doprowadziły do rewolucji w gospodarce, nadając jej nowy globalny wymiar określany mianem biznesu elektronicznego. Pośród podstawowych jego gałęzi można wymienić: analitykę biznesową, bankowość i handel elektroniczny, reklamę internetową, media społecznościowe oraz e-learning.

Prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu systemów informatycznych stanowi obecnie podstawę rozwijającego się dynamicznie społeczeństwa informacyjnego.

Dla kogo studia na kierunku biznes elektroniczny

Kandydaci na kierunek Biznes elektroniczny powinni być kreatywni, zaradni i umieć myśleć nieszablonowo.

To osoby posiadające wyobraźnię techniczną, ścisły i analityczny umysł, oraz biegle posługiwać się komputerem.

Studia wymagają pracowitości, cierpliwości.

Program kształcenia na kierunku biznes elektroniczny

Wybrane przedmioty toku studiów:

 • elektroniczny obieg dokumentów
 • eksploracja danych
 • podstawy analityki biznesowej
 • projektowanie i programowanie obiektowe
 • projekt reklamy elektronicznej
 • zaawansowane metody grafiki w reklamie
 • bazy danych
 • wprowadzenie do technologii internetowych
 • języki programowania aplikacji biznesowych
 • systemy komunikacyjne E-biznesu
 • technologie mobilne w E-biznesie
 • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa
 • handel i usługi internetowe
 • systemy informacji przestrzennej
 • wizualizacja zasobów przedsiębiorstwa
 • zarządzanie projektem
 • integracja systemów
 • zarządzanie biurem wsparcia IT
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • marketing mobilny
 • przedsiębiorczość.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biznes elektroniczny

Kandydaci na kierunek Biznes elektroniczny rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Do obowiązkowych przedmiotów zaliczają się:

 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • język polski

oraz jeden wybrany spośród:

 • chemia
 • informatyka
 • fizyka.

Perspektywy pracy po kierunku biznes elektroniczny

Studia przygotowują specjalistów posiadających kompetencje do podjęcia pracy jako:

 • informatyk biznesowy
 • analityk biznesowy
 • specjalista/menedżer serwisów internetowych
 • konsultant usług informatycznych
 • inżynier danych
 • inżynier business intelligence
 • integrator i admin­is­tra­tor systemów ERP, CRM, SCM
 • analityk mediów społecznościowych
 • admin­is­tra­tor, analityk i projektant systemów IT
 • kierownik działu IT
 • technolog systemów informatycznych i teleko­mu­nika­cyjnych
 • projektant i programista systemów biznesu elektronicznego
 • specjalista marketingu elektronicznego
 • właściciel innowacyjnej firmy IT.

Opinie o kierunku biznes elektroniczny

Niewystarczająca ilość specjalistów z zakresu biznesu elektronicznego w stosunku do wzrastającego na nich zapotrzebowania w obecnych czasach sprawia, iż ten kierunek jest idealny dla osób planujących realizować się zawodowo w branży IT oraz biznesie.

Kierunki pokrewne do kierunku biznes elektroniczny

Jakie uczelnie oferują kierunek biznes elektroniczny

W których miastach można studiować kierunek biznes elektroniczny

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu