Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zielona urbanistyka

Studia na kierunku zielona urbanistyka łączą zagadnienia z zakresu architektury krajobrazu, ogrodnictwa, planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki oraz ochrony środowiska.

Duży nacisk położony jest na zajęcia praktyczne.

Studenci rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne, poznają warsztat projektowy.

Kierunek zielona urbanistyka to studia II stopnia. Absolwenci uzyskują dyplom magistra inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku zielona urbanistyka

Studia przewidziane są dla osób z dyplomem inżyniera.

Wybierają je osoby zainteresowane poszerzeniem kompetencji w zakresie projektowania urbanistycznego z wykorzystaniem zieleni.

Od kandydatów oczekuje się predyspozycji artystycznych, kreatywności, zdolności technicznych, wyobraźni.

Program kształcenia na kierunku zielona urbanistyka

W programie studiów przewidziane są przykładowo takie przedmioty:

 • historia i teoria architektury krajobrazu
 • projektowanie architektoniczne i urbanistyczne - podstawy projektowania proekologicznego
 • planowanie urbanistyczne i transport – regionalne i miejscowe
 • roślinoznawstwo
 • zastosowanie technologii wzornictwa w projektowaniu
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zielona urbanistyka

Kandydaci na kierunek powinni posiadać dyplom inżyniera uzyskany na kierunku architektura krajobrazu, architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna lub pokrewnym.

Perspektywy pracy po kierunku zielona urbanistyka

Absolwenci zielonej urbanistyki mogą pracować m.in. w:

 • administracji miejskiej
 • biurach architektury krajobrazu
 • biurach urbanistycznych
 • firmach developerskich
 • pracowniach projektowych.
Opinie o kierunku zielona urbanistyka

Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zielonego zagospodarowania przestrzeni. Chcemy otaczać się zielenią, duże znaczenie mają walory artystyczne aranżacji roślinnych.

Duży nacisk na studiach zielona urbanistyka położony jest na praktykę.

Odbywają się wyjazdy terenowe, studenci odbywają praktyki i staże.

Zainteresowania można poszerzać podczas spotkań kół naukowych związanych z architekturą krajobrazu i sztuką.

Kierunki pokrewne do kierunku zielona urbanistyka
Jakie uczelnie oferują kierunek zielona urbanistyka
W których miastach można studiować kierunek zielona urbanistyka
Komentarze (1)
Ala
Czy ktoś ukończył ten kierunek i może się podzielić opinią?
22.12.2019
Zobacz również
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie