Jakiego kierunku studiów szukasz?

Hipologia i jeździectwo

Studia na kierunku hipologia i jeździectwo w centrum zainteresowania studenta stawiają naukę o koniu, jego budowie, fizjologii, hodowli. Jeździectwo koncentruje się na konkurencjach związanych ze sportami konnymi, takimi jak: rajdy długodystansowe, skoki przez przeszkody, WKKW, ujeżdżenie, woltyżerkę, powożenie, reining.

Kierunek hipologia i jeździectwo daje możliwość realizowania szerokiego, ściśle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu.

Specjalność na studiach drugiego stoponia:

 • horse usage (w języku angielskim)

Absolwent kierunku hipologia i jeździectwo uzyskuje tytuł inżyniera (po pierwszym stopniu) bądź magistra inżyniera (po drugim stopniu) w zakresie hipologii i jeździectwa. Jest przygotowany do profesjonalnej działalności organizacyjnej i praktycznej w hodowli koni, a co za tym idzie prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie hodowli i użytkowania koni.


Dla kogo studia na kierunku hipologia i jeździectwo

To studia przede wszystkim dla miłośników koni.

Osób, które nie boją się tych zwierząt, potrafią nawiązać z nimi kontakt, lubią z nimi spędzać czas.

Ważne, aby kandydaci byli obyci z zasadami jeździectwa, mieli w tym zakresie doświadczenie.


Program kształcenia na kierunku hipologia i jeździectwo

W programie studiów na hipologii i jeździectwie będą m.in. takie przedmioty:

 • fizjologia pracy i higieny przemysłowej
 • urządzenia i technologie w przemyśle spożywczym,
 • zarządzanie
 • techniki wytwarzania
 • chemia i technologia chemiczna
 • genetyczne podstawy zachowania ludzi
 • socjologia
 • anatomia konia
 • fizjologia konia
 • podstawy woltyżerki
 • zasady wstępnego treningu koni
 • żywienie koni
 • biomechanika konia
 • pielęgnacja koni i podkownictwo
 • rasy i pokrój koni
 • rozród koni
 • identyfikacja koni i dokumentacja
 • medycyna sportowa w jeździectwie
 • hipoterapia
 • naturalne metody treningu koni
 • fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna koni
 • pierwsza pomoc weterynaryjna
 • organizacja imprez jeździeckich
 • choroby koni
 • medyczne podstawy hipoterapii.

Organizowane są wyjazdy terenowe do stadnin, na zawody, wyścigi konne i inne imprezy hipiczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku hipologia i jeździectwo

Podczas rekrutacji punktowane są wyniki maturalne z:

 • języka obcego
 • przedmiotu wybranego spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka , geografia

Kandydatów obowiązuje dodatkowo sprawdzian z kontaktu z koniem.

Perspektywy pracy po kierunku hipologia i jeździectwo

Absolwenci hipologii i jeździectwa są zatrudniani przykładowo w:

 • ośrodkach rekreacji i turystyki konnej, sportowych, hodowlanych,
 • pensjonatach dla koni
 • stadninach koni
 • stadach ogierów
 • na torach wyścigowych
 • związkach hodowców koni
 • przedsiębiorstwach związanych z przemysłem konnym, np. wytwórniach pasz, sprzętu powozów
 • agencjach rolnych
 • przedsiębiorstwach transportu konnego
 • hodowli zachowawczej
 • gospodarstwach rolnych i agroturystycznych
 • szkołach
 • uczelniach.
Opinie o kierunku hipologia i jeździectwo

To studia o charakterze praktycznym.

Część zajęć odbywa się w Uczelnianym Ośrodku Hipicznym z użyciem koni sportowych, rekreacyjnych, kucy.

Dostępne są kursy doszkalające np. z obszaru naturalnych metod treningu czy masażu koni.

Latem zajęcia z zakresu jeździectwa, opieki i pielęgnacji koni czy przygotowania do pokazów i aukcji odbywają się w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

Kierunki pokrewne do kierunku hipologia i jeździectwo
Jakie uczelnie oferują kierunek hipologia i jeździectwo
W których miastach można studiować kierunek hipologia i jeździectwo
Komentarze (1)
Iga
Super kierunek, aczkolwiek zastanawiam się, czy nie traktować jeździectwa jako hobby, a ukończyć coś o szerszym charakterze.
01.04.2020
Zobacz również
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu