Jakiego kierunku studiów szukasz?

Animal science

Animal science - speciality: bioengineering in animal science

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku zootechnika (animal science), specjalność: bioengineering in animal science. Głównym celem studiów jest szkolenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie: planowania i organizacji hodowli, inżynierii genetycznej i diagnostyki molekularnej, technik reprodukcyjnych, metod hodowli komórek i tkanek oraz metod produkcji zwierzęcej.

The main goal of bioengineering in animal science is to train specialists with knowledge and skills in: (i) planning and organization of breeding, (ii) genetic engineering and molecular diagnostics, (iii) reproduction biotechniques, such as in vitro fertilization methods, microsurgery methods of oocyte fertilization, embryo culture methods, extracorporeal maturation of embryos, animal cloning, transgenesis, cryopreservation of oocytes and embryos, cytogenetic and molecular methods used in genetic diagnostics, (iv) cell and tissue culture methods and (v) methods of animal production. The graduates are able to communicate accurately with the various stakeholders in the verbal, written and graphical form. They can independently take decisions, organize teamwork, serve as managers as well as undertake to establish and run their own business. The graduates of this specialty can apply modern analytical methods used in research in the field of animal science. They are prepared for a professional career in research institutes (especially related to animal reproduction and animal science), the supervision of breeding and insemination services, farm companies, agricultural advisory centres, state and local government, and many other institutions of broadly defined agricultural services and after completing pedagogical education – can be employed in agricultural education. The graduates are fully prepared for independent research and taking up the third degree studies (PhD).

Dla kogo studia na kierunku animal science

To propozycja dla kandydatów doskonale posługujących się językiem angielskim.

Miłośników zwierząt, nauk przyrodniczych, osób o zacięciu naukowym.

Program kształcenia na kierunku animal science

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • zoologia z ekologią
 • anatomia zwierząt
 • mikrobiologia
 • chemia
 • dobrostan zwierząt
 • chemia rolna z gleboznawstwem
 • fizjologia zwierząt
 • żywienie zwierząt
 • biologia rozrodu
 • paszoznawstwo
 • chów i hodowla bydła/owiec i kóz/koni/drobiu/zwierząt futerkowych
 • profilaktyka zootechniczna
 • higiena zwierząt.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku animal science

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku animal science

Absolwenci są przygotowani do kariery zawodowej w instytutach badawczych (szczególnie związanych z rozmnażaniem zwierząt i ogólnie zwierzętami), w nadzorze usług hodowlanych i inseminacyjnych, w firmach rolniczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, władzach państwowych i samorządowych oraz w wielu innych instytucjach rolniczych, a po ukończeniu edukacji pedagogicznej mogą być zatrudnieni w edukacji rolniczej.

Opinie o kierunku animal science

Animal science to angielska wersja kierunku Zootechnika. Kształcenie w języku angielskim pozwala na podjęcie zatrudnienia w międzynarodowych firmach lub na rynku zagranicznym.

Kierunki pokrewne do kierunku animal science

Jakie uczelnie oferują kierunek animal science

W których miastach można studiować kierunek animal science

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu