Jakiego kierunku studiów szukasz?

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Kierunek hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbistycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy), hodowli zwierząt dzikich, jak również szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii.

Program studiów na tym kierunku obejmuje biologiczne podstawy hodowli i utrzymania zwierząt towarzyszących i dzikich, w których szczególnie zwraca się uwagę na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia poszczególnych grup. Ważnym elementem kształcenia są również zagadnienia dotyczące bioróżnorodności, problemy reintrodukcji i ochrony gatunków ginących.

Celem studiów na hodowli i ochronie zwierząt towarzyszących i dzikich jest wykształcenie fachowców, którzy będą posiadać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, głownie zoologii, zoopsychologii oraz zagadnień chowu i hodowli zwierząt towarzyszących i dzikich. Muszą posiąść umiejętności z zakresu żywienie zwierząt i dietetyki, kształtowania ich środowiska bytowego, rozrodu oraz metod hodowli różnych gatunków. Słuchacz powinien mieć mieć wiedzę z zakresu pielęgnacji zwierząt, oceny bioróżnorodności środowiska, zarządzania populacjami zwierząt oraz opracowywania i realizacji programów ochrony zwierząt dzikich.


Dla kogo studia na kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

To studia dla miłośników zwierząt, hodowców.

Osób, które w przyszłej pracy zawodowej chcą obcować ze zwierzętami, poznać je bliżej, nie boją się zwierząt, potrafią nawiązać z nimi kontakt.

Program kształcenia na kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

W programie studiów przewidziane są m.in. takie przedmioty jak:

 • chemia
 • metabolomika
 • zoologia
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich
 • zarządzanie populacjami
 • bioróżnorodność
 • restytucja i ochrona zwierząt
 • chów i utrzymanie zwierząt towarzyszących i dzikich (psy, koty, gady, płazy, ryby akwariowe, drób ozdobny, jeleniowate)
 • zoopsychologia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Podczas rekrutacji punktowany będzie wybrany przedmiot spośród:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Po ukończeniu studiów na tym kierunku absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • parkan narodowych
 • ogrodach zoologicznych i parkach dzikich zwierząt
 • inspektoratach ochrony środowiska
 • służbach mundurowych wykorzystujących zwierzęta
 • hotelach dla zwierząt
 • doradztwie w zakresie utrzymania i żywienia zwierząt towarzyszących
 • placówkach zajmujących się szkoleniem zwierząt
 • instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt)
 • firmach usługowych i wytwarzających środki produkcji (np. karmy dla zwierząt, dodatki paszowe)
 • związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt
 • placówkach naukowo-badawczych
 • oświacie.

Opinie o kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Uczestnictwo w licznych kołach naukowych organizowanych przez uczelnię to szansa poszerzenia zainteresowań w określonym obszarze, a także możliwość doświadczenia bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami dzikimi.

Posłuchajcie, jak się studiuje na hodowli i ochronie zwierząt towarzyszących i dzikich:


Kierunki pokrewne do kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Jakie uczelnie oferują kierunek hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

W których miastach można studiować kierunek hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Komentarze (1)

Kasia
Super, że powstają takie kierunki dla pasjonatów.
27.04.2020

Zobacz również

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie