Jakiego kierunku studiów szukasz?

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Kierunek hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbistycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy), hodowli zwierząt dzikich, jak również szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii.

Program studiów na tym kierunku obejmuje biologiczne podstawy hodowli i utrzymania zwierząt towarzyszących i dzikich, w których szczególnie zwraca się uwagę na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia poszczególnych grup. Ważnym elementem kształcenia są również zagadnienia dotyczące bioróżnorodności, problemy reintrodukcji i ochrony gatunków ginących.

Celem studiów na hodowli i ochronie zwierząt towarzyszących i dzikich jest wykształcenie fachowców, którzy będą posiadać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, głownie zoologii, zoopsychologii oraz zagadnień chowu i hodowli zwierząt towarzyszących i dzikich. Muszą posiąść umiejętności z zakresu żywienie zwierząt i dietetyki, kształtowania ich środowiska bytowego, rozrodu oraz metod hodowli różnych gatunków. Słuchacz powinien mieć mieć wiedzę z zakresu pielęgnacji zwierząt, oceny bioróżnorodności środowiska, zarządzania populacjami zwierząt oraz opracowywania i realizacji programów ochrony zwierząt dzikich.

Dla kogo studia na kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

To studia dla miłośników zwierząt, hodowców.

Osób, które w przyszłej pracy zawodowej chcą obcować ze zwierzętami, poznać je bliżej, nie boją się zwierząt, potrafią nawiązać z nimi kontakt.

Program kształcenia na kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

W programie studiów przewidziane są m.in. takie przedmioty jak:

 • chemia
 • metabolomika
 • zoologia
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich
 • zarządzanie populacjami
 • bioróżnorodność
 • restytucja i ochrona zwierząt
 • chów i utrzymanie zwierząt towarzyszących i dzikich (psy, koty, gady, płazy, ryby akwariowe, drób ozdobny, jeleniowate)
 • zoopsychologia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Podczas rekrutacji punktowany będzie wybrany przedmiot spośród:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Po ukończeniu studiów na tym kierunku absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • parkan narodowych
 • ogrodach zoologicznych i parkach dzikich zwierząt
 • inspektoratach ochrony środowiska
 • służbach mundurowych wykorzystujących zwierzęta
 • hotelach dla zwierząt
 • doradztwie w zakresie utrzymania i żywienia zwierząt towarzyszących
 • placówkach zajmujących się szkoleniem zwierząt
 • instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt)
 • firmach usługowych i wytwarzających środki produkcji (np. karmy dla zwierząt, dodatki paszowe)
 • związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt
 • placówkach naukowo-badawczych
 • oświacie.

Opinie o kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Uczestnictwo w licznych kołach naukowych organizowanych przez uczelnię to szansa poszerzenia zainteresowań w określonym obszarze, a także możliwość doświadczenia bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami dzikimi.

Posłuchajcie, jak się studiuje na hodowli i ochronie zwierząt towarzyszących i dzikich:


Kierunki pokrewne do kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Jakie uczelnie oferują kierunek hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

W których miastach można studiować kierunek hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Komentarze (1)

Kasia
Super, że powstają takie kierunki dla pasjonatów.
27.04.2020

Zobacz również

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska