Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rozwój zasobów ludzkich

Trzysemestralne studia na kierunku Rozwój zasobów ludzkich przygotowują konsultantów wspierających kadrę menedżerską w procesie doskonalenia, kompetencji, wzmacniania potencjału oraz gotowości prorozwojowej pracowników w różnego typu przedsiębiorstwach.

Studenci poznają zasady wdrażania indywidualnych działań prorozwojowych i coachingowych, których celem jest polepszenie indywidualnej i organizacyjnej efektywności pracy.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Przewidziane są specjalności:

 • Coaching z elementami psychologii
 • Specjalista do spraw szkoleń i rozwoju

Dla kogo studia na kierunku rozwój zasobów ludzkich

Kierunek przewidziany jest dla absolwentów studiów przynajmniej pierwszego stopnia.

Dobrze sprawdzą się kandydaci otwarci, kontaktowi, kreatywni, otwarci na nowe, niestandardowe rozwiązania.

Program kształcenia na kierunku rozwój zasobów ludzkich

W programie studiów znajdą się przedmioty:

 • andragogika
 • pedagogika pracy
 • wsparcie psychologiczne w miejscu pracy
 • doradztwo zawodowe
 • metodyka kształcenia dorosłych
 • elastyczne formy pracy
 • rozwój kompetencji pracowniczych
 • techniki negocjacji
 • budowanie zespołów
 • mentoring
 • patologiczne zjawiska w sytuacji pracy
 • psychologia emocji i motywacji

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rozwój zasobów ludzkich

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń.

Perspektywy pracy po kierunku rozwój zasobów ludzkich

Potencjalne miejsca pracy absolwentów poszczególnych specjalności to choćby:

 • firmy konsultingowe,
 • agencje HR,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • organizacje non-profit
 • administracja publiczna.

Opinie o kierunku rozwój zasobów ludzkich

Jest to pierwszy tego typu program w Polsce przygotowany przez Wydział Pedagogiki i Psychologii nawiązujący do oferty rozwijanej od lat w uniwersytetach amerykańskich. Studia tego typu przygotowują specjalistów w obszarze systemowego wsparcia rozwoju pracowników, a także przeciwdziałania negatywnym zjawiskom środowiska pracy zarówno w przedsiębiorstwach i instytucjach różnych.

Kierunki pokrewne do kierunku rozwój zasobów ludzkich

Jakie uczelnie oferują kierunek rozwój zasobów ludzkich

W których miastach można studiować kierunek rozwój zasobów ludzkich

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia psychologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia psychologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu