Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria recyklingu

Recykling to nie tylko moda, a przede wszystkim ważny element gospodarki kraju. Wpływa bezpośrednio na wzrost jej konkurencyjności przez poszukiwanie sposobów wytwarzania nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Jednocześnie powoduje dynamiczny wzrost nowych miejsc pracy.

Studia na kierunku Inżynieria recyklingu mają na celu wyposażyć studentów w specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie inżynierii środowiska, budownictwa, mechaniki i inżynierii materiałowej oraz oszczędnego i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych.

Program kształcenia powstał przy współpracy specjalistów z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa, mechaniki i inżynierii materiałowej, aby kształcić inżynierów, którzy wiedzą jak efektywnie, oszczędnie i racjonalnie korzystać z ograniczonych zasobów naturalnych zmniejszając jednocześnie szkodliwy wpływ człowieka na środowisko.

Absolwenci otrzymają kompetencje do rozwiązywania problemów z zakresu sposobów zagospodarowania odpadów, projektowania technologii ich przetwarzania w użyteczne produkty, dokonywania oceny cyklu życia urządzeń i systemów technicznych stosowanych w recyklingu odpadów oraz doboru parametrów ich prawidłowej eksploatacji.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria recyklingu

Jeżeli masz świadomość tego, że troska o mądre gospodarowanie środowiskiem naturalnym jest miarą rozwoju cywilizacyjnego i widzisz swoją zawodową przyszłość w tej dziedzinie, to studia z zakresu inżynierii recyklingu mogą Cię zainteresować.

Program kształcenia na kierunku inżynieria recyklingu

Wśród przedmiotów kierunkowych są m.in.:

 • technologie proekologiczne,
 • tworzywa polimerowe
 • zrównoważona gospodarka odpadami.
 • technologie wytwarzania,
 • technologia przetwórstwa tworzyw,
 • materiały z recyklingu w konstrukcjach drogowych,
 • regeneracja struktur kompozytowych,
 • metody analizy materiałów odpadowych,
 • energetyczne wykorzystanie odpadów,
 • zabezpieczenia w obiektach gospodarki odpadami,
 • dobór materiałów i ekodesign,
 • ocena cyklu życia produktów i technologii,
 • ekologistyka,
 • systemy magazynowania i transportu odpadów
 • zastosowanie materiałów odpadowych w geotechnice,
 • recyklingowe kompozyty cementowe,
 • recykling odpadów roślinnych w budownictwie.


Szczegółowy plan studiów, realizowane przedmioty nauczania, siatka godzin na poszczególnych latach studiów powinna być dostępna na stronie www Uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria recyklingu

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • matematyka
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka,
 • biologia,
 • geografia
 • język obcy nowożytny
 • język polski

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria recyklingu

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w charakterze:

 • projektanta w biurach projektowych,
 • wykonawcy i eksploatatora inwestycji z zakresu urządzeń czy instalacji związanych z recyklingiem, gospodarką odpadami, kształtowaniem i rekultywacją środowiska,
 • audytora w przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • w administracji i samorządach terytorialnych,
 • w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją, dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych wykorzystywanych w recyklingu odpadów,
 • na stanowiskach kierowniczych w instytucjach publicznych i prywatnych związanych z branżą recyklingu.

Opinie o kierunku inżynieria recyklingu

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria recyklingu

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria recyklingu

W których miastach można studiować kierunek inżynieria recyklingu

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Zamojska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego