Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria ochrony środowiska

Inżynieria ochrony środowiska to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ekologii, zrównoważonego gospodarowania zasobami Ziemi, wykorzystywania odpadów jako surowce.

Studia przygotowują fachowców dla takich branż i obszarów zawodowych jak energetyka odnawialna, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo przemysłowe oraz zarządzanie i auditing środowiskowy.

Studenci poznają zasady zarządzania ochroną środowiska, realizacji prac inwestycyjnych, projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych oraz budowlanych z zakresu inżynierii ochrony środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji, prawo ochrony środowiska.

Uczą się przygotowywania podstawowej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska takich jak karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oceny oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne, wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów czy operaty wodnoprawne.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria ochrony środowiska

Studia są odpowiednie dla osób świadomych zagrożeń współczesnego środowiska, żywo zaangażowanych w poprawę kondycji naszej planety, pragnących poznać nowoczesne rozwiązania służące zrównoważonemu wykorzystaniu surowców oraz ekologicznemu gospodarowaniu zasobami.

"Studiując inżynierię środowiska, zdobyłam ogromną wiedzę dotyczącą technologii oczyszczania powietrza, ścieków, uzdatniania wody, gospodarowania odpadami, jak również ochrony przed hałasem. Poleciłabym ten kierunek osobom nie bojącym się wyzwań, kreatywnym, mającym na uwadze problemy ochrony środowiska, które w ostatnich czasach stały się niezwykle istotne. Mam tu na myśli np. zmiany klimatyczne, czy też kurczące się źródła zasobów naturalnych. Moim zdaniem największą zaletą Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska jest interdyscyplinarność oraz podejście do problemu zarówno od strony procesowej, jak i projektowej."

dr inż. Magdalena Olak-Kucharczyk, starszy specjalista ds. naukowo-badawczych w Sieci Badawczej Łukasiewicz

Program kształcenia na kierunku inżynieria ochrony środowiska

W programie studiów znajdą się m.in.:

 • metrologia, hydrologia i geologia
 • inżynieria chemiczna w ochronie środowiska
 • biologia z ekologią
 • termodynamika techniczna
 • środowiskowa inżynieria procesowa
 • procesy i aparatura
 • podstawy analizy cyklu życia
 • podstawy prawa ochrony środowiska
 • gospodarka odpadami
 • technologie uzdatniania wody
 • sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne
 • wentylacja i klimatyzacja
 • bezpieczeństwo przemysłowe
 • technologie oczyszczania ścieków
 • biotechnologia środowiskowa

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria ochrony środowiska

Podczas rekrutacji punktowane będą:

 • matematyka
 • język obcy
 • do wyboru chemia lub fizyka, albo wynik na dyplomie zawodowym

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria ochrony środowiska

Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w takich przedsiębiorstwach i jednostkach, jak:

 • organy administracji centralnej oraz samorządowej i specjalnej wszystkich szczebli związanych z ochroną środowiska,
 • instytucje państwowe zajmujące się ochroną i monitorowaniem środowiska,
 • ośrodki i instytuty badawcze,
 • instytucje finansujące ochronę środowiska,
 • szkolnictwo różnych szczebli (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego),
 • firmy konsultingowe,
 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i sanitarnej,
 • laboratoria zajmujące się monitoringiem środowiska,
 • przedsiębiorstwa energetyki cieplnej,
 • zakłady przemysłowe (m.in. jako specjaliści ds. ochrony środowiska, w zakładowych służbach ochrony środowiska).

Opinie o kierunku inżynieria ochrony środowiska

Na kierunku przewidziano praktyki i staże w firmach Veolia, Lotos, Ikea, ZWiK Łódź, PGE.


"Od zawsze ciągnęło mnie w stronę matematyki i chemii. Na PŁ uczę się o nowych technologiach środowiskowych i to w jednym z najnowocześniejszych laboratoriów w Europie. To właśnie w LabFactor PŁ mam możliwość przeprowadzać badania na najwyższym poziomie. Już po pierwszym roku studiów wiedziałem, że jeśli będę przykładał się do nauki, otworzą się przede mną szerokie możliwości rozwoju. Studia na inżynierii środowiska oprócz wiedzy i dyplomu dają także możliwość zdobycia uprawnień budowlanych w wielu specjalnościach: konstrukcyjno–budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie OZE, sieci i instalacji oraz urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dzięki takim kwalifikacjom można pracować przy projektowaniu nowoczesnych budynków. Możemy też projektować nowoczesne instalacje sanitarne, klimatyzacyjne, gazociągi i wiele innych."

Adrian Wulkiewicz, student kierunku

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria ochrony środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria ochrony środowiska

W których miastach można studiować kierunek inżynieria ochrony środowiska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie