Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria ochrony klimatu

Inżynieria ochrony klimatu obejmuję wiedzę w zakresie wpływu zmiany klimatu na takie dziedziny życia jak: rolnictwo, leśnictwo, energetyka czy gospodarka wodna terenów zurbanizowanych i pozamiejskich.

W programie znajdą się takie zagadnienia, jak przyczyny zmian klimatycznych oraz ich wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, strategia i sposoby przeciwdziałania dalszym zmianom klimatu, zasady gospodarki rolnej i leśnej oraz podstawy ich funkcjonowania w warunkach zmieniającego się klimatu.

Studenci poznają biologiczne, biotechniczne i techniczne działania zmniejszające negatywne skutki zmian klimatycznych, w tym odnawialne źródła energii, czy ekologiczne budownictwo oraz efektywne gospodarowanie i zarządzanie zasobami środowiska, w tym zasobami wodnymi w miastach i w krajobrazie rolniczym.

Absolwenci uzyskają tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria ochrony klimatu

Kierunek będzie odpowiednim wyborem dla miłośników przyrody, szczególnie zainteresowanych aspektami ochrony klimatu, zapobieganiem jego negatywnym zmianom, powstrzymaniem destrukcyjnych skutków jego zmian.

Program kształcenia na kierunku inżynieria ochrony klimatu

Najważniejsze przedmioty realizowane na kierunku inżynieria ochrony klimatu to m.in.:

 • inteligentne rozwiązania klimatyczne w miastach,
 • informatyczne wsparcie projektowania,
 • techniki monitorowania atmosfery,
 • bioklimatologia,
 • energetyka rozproszona i prosumencka,
 • metody analiz klimatycznych,
 • ocena śladu węglowego i wodnego procesów produkcyjnych,
 • handel emisjami – mechanizm i prawodawstwo,
 • techniki adaptacji ekosystemów seminaturalnych do zmian klimatu,
 • architektura proekologiczna,
 • infrastruktura wodna miast a zmiany klimatu,
 • adaptacja gospodarki wodnej gleb do zmian klimatycznych,
 • zielone technologie,
 • łagodzenie skutków zmian klimatu w rolnictwie,
 • zmiana klimatu a gospodarka leśna,
 • zarządzanie ryzykiem powodziowym,
 • inicjatywy oddolne dla poprawy klimatu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria ochrony klimatu

Podczas rekrutacji punktowany jest język polski, język obcy oraz do wyboru: biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, geografia, matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria ochrony klimatu

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć pracę w :

 • firmach zajmujących się audytem (oceną) skuteczności planów i strategii adaptacji i przeciwdziałania zmianie klimatu
 • przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych zajmujących się pracami inżynieryjnymi w zakresie kształtowania i zarządzaniem środowiskiem
 • jednostkach administracji
 • zarządach instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie zasobów środowiska.

Opinie o kierunku inżynieria ochrony klimatu

Zmiana klimatu dotyka wielu obszarów życia, kształcenie na kierunku ma wieloaspektowy i integrujący charakter. Kierunek wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na nowych specjalistów na rynku pracy w Polsce, regionie, a nawet Europie.

„Edukacja klimatyczna powinna się składać zarówno z wiedzy dotyczącej procesów zachodzących w środowisku, jak i znajomości metod zaradczych, które można wykorzystać w walce ze zmianą klimatu oraz w celu adaptacji do nowych warunków" - twierdzi jeden z twórców programu tego kierunku prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki z Pracowni Bioklimatologii.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria ochrony klimatu

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria ochrony klimatu

W których miastach można studiować kierunek inżynieria ochrony klimatu

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Opolski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie