Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria ochrony klimatu

Inżynieria ochrony klimatu obejmuję wiedzę w zakresie wpływu zmiany klimatu na takie dziedziny życia jak: rolnictwo, leśnictwo, energetyka czy gospodarka wodna terenów zurbanizowanych i pozamiejskich.

W programie znajdą się takie zagadnienia, jak przyczyny zmian klimatycznych oraz ich wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, strategia i sposoby przeciwdziałania dalszym zmianom klimatu, zasady gospodarki rolnej i leśnej oraz podstawy ich funkcjonowania w warunkach zmieniającego się klimatu.

Studenci poznają biologiczne, biotechniczne i techniczne działania zmniejszające negatywne skutki zmian klimatycznych, w tym odnawialne źródła energii, czy ekologiczne budownictwo oraz efektywne gospodarowanie i zarządzanie zasobami środowiska, w tym zasobami wodnymi w miastach i w krajobrazie rolniczym.

Absolwenci uzyskają tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria ochrony klimatu

Kierunek będzie odpowiednim wyborem dla miłośników przyrody, szczególnie zainteresowanych aspektami ochrony klimatu, zapobieganiem jego negatywnym zmianom, powstrzymaniem destrukcyjnych skutków jego zmian.

Program kształcenia na kierunku inżynieria ochrony klimatu

Najważniejsze przedmioty realizowane na kierunku inżynieria ochrony klimatu to m.in.:

 • inteligentne rozwiązania klimatyczne w miastach,
 • informatyczne wsparcie projektowania,
 • techniki monitorowania atmosfery,
 • bioklimatologia,
 • energetyka rozproszona i prosumencka,
 • metody analiz klimatycznych,
 • ocena śladu węglowego i wodnego procesów produkcyjnych,
 • handel emisjami – mechanizm i prawodawstwo,
 • techniki adaptacji ekosystemów seminaturalnych do zmian klimatu,
 • architektura proekologiczna,
 • infrastruktura wodna miast a zmiany klimatu,
 • adaptacja gospodarki wodnej gleb do zmian klimatycznych,
 • zielone technologie,
 • łagodzenie skutków zmian klimatu w rolnictwie,
 • zmiana klimatu a gospodarka leśna,
 • zarządzanie ryzykiem powodziowym,
 • inicjatywy oddolne dla poprawy klimatu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria ochrony klimatu

Podczas rekrutacji punktowany jest język polski, język obcy oraz do wyboru: biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, geografia, matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria ochrony klimatu

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć pracę w :

 • firmach zajmujących się audytem (oceną) skuteczności planów i strategii adaptacji i przeciwdziałania zmianie klimatu
 • przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych zajmujących się pracami inżynieryjnymi w zakresie kształtowania i zarządzaniem środowiskiem
 • jednostkach administracji
 • zarządach instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie zasobów środowiska.

Opinie o kierunku inżynieria ochrony klimatu

Zmiana klimatu dotyka wielu obszarów życia, kształcenie na kierunku ma wieloaspektowy i integrujący charakter. Kierunek wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na nowych specjalistów na rynku pracy w Polsce, regionie, a nawet Europie.

„Edukacja klimatyczna powinna się składać zarówno z wiedzy dotyczącej procesów zachodzących w środowisku, jak i znajomości metod zaradczych, które można wykorzystać w walce ze zmianą klimatu oraz w celu adaptacji do nowych warunków" - twierdzi jeden z twórców programu tego kierunku prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki z Pracowni Bioklimatologii.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria ochrony klimatu

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria ochrony klimatu

W których miastach można studiować kierunek inżynieria ochrony klimatu

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim