Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria ochrony klimatu

Inżynieria ochrony klimatu obejmuję wiedzę w zakresie wpływu zmiany klimatu na takie dziedziny życia jak: rolnictwo, leśnictwo, energetyka czy gospodarka wodna terenów zurbanizowanych i pozamiejskich.

W programie znajdą się takie zagadnienia, jak przyczyny zmian klimatycznych oraz ich wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, strategia i sposoby przeciwdziałania dalszym zmianom klimatu, zasady gospodarki rolnej i leśnej oraz podstawy ich funkcjonowania w warunkach zmieniającego się klimatu.

Studenci poznają biologiczne, biotechniczne i techniczne działania zmniejszające negatywne skutki zmian klimatycznych, w tym odnawialne źródła energii, czy ekologiczne budownictwo oraz efektywne gospodarowanie i zarządzanie zasobami środowiska, w tym zasobami wodnymi w miastach i w krajobrazie rolniczym.

Absolwenci uzyskają tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria ochrony klimatu

Kierunek będzie odpowiednim wyborem dla miłośników przyrody, szczególnie zainteresowanych aspektami ochrony klimatu, zapobieganiem jego negatywnym zmianom, powstrzymaniem destrukcyjnych skutków jego zmian.

Program kształcenia na kierunku inżynieria ochrony klimatu

Najważniejsze przedmioty realizowane na kierunku inżynieria ochrony klimatu to m.in.:

 • inteligentne rozwiązania klimatyczne w miastach,
 • informatyczne wsparcie projektowania,
 • techniki monitorowania atmosfery,
 • bioklimatologia,
 • energetyka rozproszona i prosumencka,
 • metody analiz klimatycznych,
 • ocena śladu węglowego i wodnego procesów produkcyjnych,
 • handel emisjami – mechanizm i prawodawstwo,
 • techniki adaptacji ekosystemów seminaturalnych do zmian klimatu,
 • architektura proekologiczna,
 • infrastruktura wodna miast a zmiany klimatu,
 • adaptacja gospodarki wodnej gleb do zmian klimatycznych,
 • zielone technologie,
 • łagodzenie skutków zmian klimatu w rolnictwie,
 • zmiana klimatu a gospodarka leśna,
 • zarządzanie ryzykiem powodziowym,
 • inicjatywy oddolne dla poprawy klimatu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria ochrony klimatu

Podczas rekrutacji punktowany jest język polski, język obcy oraz do wyboru: biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, geografia, matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria ochrony klimatu

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć pracę w :

 • firmach zajmujących się audytem (oceną) skuteczności planów i strategii adaptacji i przeciwdziałania zmianie klimatu
 • przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych zajmujących się pracami inżynieryjnymi w zakresie kształtowania i zarządzaniem środowiskiem
 • jednostkach administracji
 • zarządach instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie zasobów środowiska.

Opinie o kierunku inżynieria ochrony klimatu

Zmiana klimatu dotyka wielu obszarów życia, kształcenie na kierunku ma wieloaspektowy i integrujący charakter. Kierunek wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na nowych specjalistów na rynku pracy w Polsce, regionie, a nawet Europie.

„Edukacja klimatyczna powinna się składać zarówno z wiedzy dotyczącej procesów zachodzących w środowisku, jak i znajomości metod zaradczych, które można wykorzystać w walce ze zmianą klimatu oraz w celu adaptacji do nowych warunków" - twierdzi jeden z twórców programu tego kierunku prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki z Pracowni Bioklimatologii.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria ochrony klimatu

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria ochrony klimatu

W których miastach można studiować kierunek inżynieria ochrony klimatu

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Kielcach