Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

uczelnia publiczna, 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, (+61) 848 72 12, 848 70 10, 848 70 09, 846 67 16, dsiss@up.poznan.pl

Progi punktowe - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rekrutacja na studia stacjonarne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbywa się w oparciu o punkty uzyskane z konkretnych przedmiotów maturalnych, które przeliczane są według wzoru uwzględniającego poziom, na jakim zdawane były przedmioty.

Zobacz szczegółowe zasady punktacji na UP Poznań.

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 30 punktów, jednak na wielu kierunkach to za mało. Sprawdź, ile wynosiły progi punktowe, czyli ile przynajmniej punktów musiał uzyskać kandydat, aby zostać studentem konkretnego kierunku studiów stacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w I turze rekrutacji.

stacjonarne

limit

próg punkt. 15.07 2022

architektura krajobrazu

60

35

biologia stosowana

45

30

biotechnologia

90

40

dietetyka

90

40

ekoenergetyka

60

30

ekonomia

150

30

finanse i rachunkowość

120

61

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

40

30

gospodarka przestrzenna

60

30

informatyka stosowana

30

30

inżynieria i gospodarka wodna

30

30

Inżynieria ochrony klimatu

60

30

inżynieria rolnicza

30

30

inżynieria środowiska

75

30

jakość i bezpieczeństwo żywności

45

30

leśnictwo

150

30

ochrona środowiska

35

30

ogrodnictwo

60

30

projektowanie mebli

30

30

rolnictwo

60

30

technologia drewna

110

30

technologia żywności i żywienie człowieka

150

30

weterynaria

80

64

zootechnika

120

30Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Łódzka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej