Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

uczelnia publiczna, 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, (+61) 848 72 12, 848 70 10, 848 70 09, 846 67 16, dsiss@up.poznan.pl

Kalendarz akademicki - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szczegółowe informacje na temat harmonogramów roku akademickiego, planów studiów, dni wolnych od zajęć, dokładnych terminarzy sesji egzaminacyjnych dostępne są na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Semestr zimowy

zajęcia dydaktyczne - od 3.10.2023 r. do 4.02.2024 r.

ferie świąteczne - od 22.12.2023 r. do 7.01.2024 r.

zimowa sesja egzaminacyjna - od 5.02.2024 r. do 16.02 2024 r.

przerwa międzysemestralna - od 17.02.2024 r. do 23.02.2024 r.

zimowa sesja poprawkowa - od 24.02.2024 r. do 29.02.2024 r.

Semestr letni

zajęcia dydaktyczne - od 1.03.2024 r. do 25.06.2024 r.

ferie świąteczne - od 29.03.2024 r. do 2.04.2024 r.

letnia sesja egzaminacyjna - od 26.06.2024 r. do 7.07 2024 r.

letnia sesja poprawkowa - od 1.09.2024 r. do 13.09.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 31 października 2023 r. (wtorek) – na studiach stacjonarnych,
 • 2 listopada 2023 r. (czwartek) – na studiach stacjonarnych,
 • 12 listopada 2023 r. (niedziela) – na studiach niestacjonarnych,
 • 2 maja 2024 r. (czwartek) – na studiach stacjonarnych,
 • 4-5 maja 2024 r. (sobota-niedziela) - na studiach niestacjonarnych
 • 19 maja 2024 r. (niedziela) – na studiach niestacjonarnych,
 • 31 maja - 2 czerwca 2024 r. (piątek-niedziela) - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Inna organizacja zajęć dydaktycznych

 • 2 października (poniedziałek) - spotkania organizacyjne studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia
 • 24 czerwca (poniedziałek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,
 • 25 czerwca (wtorek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki.

Kalendarz akademicki - informacje ogólne

Organizacja roku akademickiego 2023_2024

Rok akademicki na polskich uczelniach dzieli się z dwa semestry: semestr zimowy oraz semestr letni. Dokładny czas trwania oraz organizacja roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, są określone w uczelnianych regulaminach studiów.

Semestr zimowy zazwyczaj rozpoczyna się na początku października i kończy w połowie lutego. W pierwszym tygodniu zajęć na każdej uczelni odbywa się inauguracja roku akademickiego, w której biorą udział przedstawiciele poszczególnych roczników, kadra naukowa, władze uczelni. W grudniu przypada przerwa na Święta Bożego Narodzenia. Sesja egzaminacyjna trwa zwykle dwa lub trzy tygodnie, począwszy od stycznia.

Semestr letni rozpoczyna się w połowie lutego, a kończy w czerwcu. W trakcie semestru letniego studenci mają około tygodniową przerwę na czas Świąt Wielkanocnych. Letnie wakacje trwają zazwyczaj trzy miesiące od początku lipca do końca września, ale tylko dla tych studentów, którzy zdali wszystkie egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej. Ci, którym nie udało się zdać egzaminów, przystępują do nich ponownie we wrześniu. To oznacza, że de facto sesja egzaminacyjna letnia kończy się dla każdego studenta w innym terminie, w zależności od ustaleń z wykładowcami oraz wyników zaliczeń. Sesja egzaminacyjna poprawkowa na polskich uczelniach odbywa się we wrześniu.

Dni wolne w kalendarzu akademickim

 • 1 listopada — Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości
 • 6 stycznia — Święto Trzech Króli
 • 1 maja — Święto Pracy
 • 3 maja — Święto Konstytucji 3 Maja
 • 16 czerwca — Boże Ciało

Często zdarza się, że władze uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim lub na jego prośbę decydują się na dodatkowy dzień wolny od zajęć. Przykładem może być Dzień Zaduszny 2 listopada. Podobnie w sytuacji, gdy święto przypada w czwartek lub w poniedziałek, decyzją Rektora może być przedłużony weekend, co szczególnie doceniają studenci z odległych zakątków, odwiedzający rodzinne strony).

Sprawdź, jak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje plan zajęć, terminy sesji, przerwy świąteczne w bieżącym roku akademickim.

Indywidualne harmonogramy zajęć / sesji

Organizacja nauki w poszczególnych semestrach na różnych uczelniach zależy od liczby godzin do wypracowania na danym kierunku oraz od dni wolnych przypadających w konkretnych miesiącach. Szczegółowe ustalenia tworzone są na podstawie sugestii studentów w porozumieniu z samorządem studenckim.

Osobną kwestią jest organizacja siatki wykładów i ćwiczeń dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Grupy stacjonarne mają zajęcia w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, choć w wielu przypadkach możliwe jest skumulowanie przedmiotów w trzy lub cztery dni. Grupy niestacjonarne (zaoczne) odbywają zajęcia w formie tzw. zjazdów, które na większości uczelni organizowane są co dwa tygodnie w weekendy. Dlatego organizacja roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych różni się terminami sesji egzaminacyjnych i poprawkowych, w zależności od danego kierunku.

Reasumując, terminy zajęć i harmonogramy sesji dla studentów nie są ustalane na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych „na sztywno”, choć trzymają się dwusemestralnego szablonu. Mogą się różnić w zależności od kierunku, wydziału, specyfiki i trybu kształcenia.

 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu