Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/n53aCqRfnseVarx_I9POjShYkn-POcYX.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/kIb0ZA2P5DPBTXK9Sb1ZMVGliYVCRmsO.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/XsaU-AfXv6vVJS1G_CuxvtPrDPLkq2Jg.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/nlkkzP2LEk2qf3nxF64pbatD_04sQ49p.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/IfdlMnkXyagOIC7-HdJbHvuLD-3X_zSI.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/eLg4weVy8EhWOVXIUaO2onFXY86krCIp.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/uLyz6gVcL05lSiScELx91IPVPufpXW2O.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/qP_0wx2ToUQX7j4O9cJ-SdtdZZSylEWI.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/vy7x4FuzhyjWya51h5SYA8FmH4AhZ0Sq.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/HKNwH7w2A53o1NbjLq8x0fpXQc3qz7a2.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
(+61) 848 72 12, 848 70 10, 848 70 09, 846 67 16
dsiss@up.poznan.pl
www.up.poznan.pl
6.72
-0.44%
227
głosów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to wiodąca uczelnia przyrodnicza w Polsce. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej. Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie ponad 7 000 studentów na 23 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 20 kierunkach studiów drugiego stopnia. Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Wyjątkiem jest weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu „lekarz weterynarii”. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Dużą popularnością od lat cieszą się: biotechnologia, dietetyka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, weterynaria, architektura krajobrazu. W odpowiedzi na potrzeby otoczenia gospodarczego uruchomiono nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia: inżynieria hydrotechniczna, inżynieria ochrony klimatu oraz informatyka i inżynieria danych.Na studiach drugiego stopnia: ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna.

W ofercie uniwersytetu znajdują się także studia trzeciego stopnia (doktoranckie), które prowadzone są na wszystkich wydziałach w ramach Szkoły Doktorskiej oraz szeroka gama studiów podyplomowych.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i dziesięcioma zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży tworzą uczelnię przyjazną studentom.

Nasze atuty:

 • Interesujące studia
 • Przyszłościowe kierunki studiów
 • Udział w projektach dedykowanych studentom
 • Możliwość zdobywania nowych umiejętności i kompetencji
 • Wyjazdy studyjne do czołowych firm krajowych i zagranicznych
 • Poznanie interesujących ludzi
 • Możliwość realizacji swoich pomysłów i pasji w kołach naukowych i organizacjach studenckich

Lokalizacja uczelni:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - znajduje się w obrębie Sołacza, będącego częścią miasta. Siedziba władz Uczelni (Rektorat i Dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.

Zobacz FOLDER dla kandydatów na studia

Zobacz INFORMATOR DLA KANDYDATA

Artykuły dotyczące uczelni

Architekt smaku i jakości - technolog żywności
Architekt smaku i jakości - technolog żywności
Każdy konsument korzysta z produktów spożywczych, co czyni technologię żywności niezwykle istotną dla codziennego życia. Pracując w tej dziedzinie, mo...
Uniwersytecka przestrzeń przyjazna rodzicom
Uniwersytecka przestrzeń przyjazna rodzicom
Coraz częściej w przestrzeniach uniwersyteckich przebywają studenci i studentki, którzy łączą zdobywanie wyższego wykształcenia z rolą rodzica. Stworz...
Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu trwa
Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ...
Jeszcze nie jest za późno, aby rozpocząć kolejny etap edukacji na kierunkach studiów przygotowujących do zawodów przyszłości. Rusza właśnie druga rekr...
Teoria w praktyce – dydaktyka na UPP
Teoria w praktyce – dydaktyka na UPP
Co roku tysiące młodych ludzi kończących szkoły ponadpodstawowe zadaje sobie pytanie – co dalej? Podjąć studia czy iść do pracy, a może założyć własny...
MBA dla leśników - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
MBA dla leśników - Uniwersytet Przyrodniczy w Pozn...
MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego to studia dedykowane osobom, którym zależy na rozwoju kompetencji kierowniczych oraz rewizji swoich dotychczasowyc...
Warto pomyśleć o sporcie podczas studiów - UP Poznań
Warto pomyśleć o sporcie podczas studiów - UP Pozn...
Do korzyści wynikających z aktywności fizycznej nikogo nie trzeba przekonywać. Na studiach wiele czasu spędza się w statycznej pozycji siedzącej, częs...
Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznani...
Rolnictwo to studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznani...
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny na UP w Poznaniu
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny na ...
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny to studia pierwszego stopnia, realizowane na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej U...
Gospodarka i inżynieria wodna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gospodarka i inżynieria wodna - Uniwersytet Przyro...
Gospodarka i inżynieria wodna na UP w Poznaniu umożliwia zdobycie wiedzy o charakterze przyrodniczym, technicznym i ekologicznym z zakresu gospodarki ...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - zasady rekru...
Kandydaci na UP przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu kierunkowego - przypisanego do wybra...

Lokalizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie