Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/5435a8272c1e8.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/561bd1f903b7c.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/jMpNT5irJ9VFXf9SMx7TZuCvwj-6Qv1f.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/MI2FM_I1oKZYbtKCSmaDxrLRaFq0C1v6.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Bmkr3iWKo-UWmNRMtc-Q78BBPozW60zB.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/NUO_DcfEzKrBdOCDuQp4ubscsLtI5Hu9.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/knKlAhSM5uYUbulXmi34RHh3UzFjMmqt.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/sSjd5Vnr_qqG0yz5GFgezqpiHtuyO8P3.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/EkF6efkWwCEhAU4KxWqWvAJDZiN1pbEK.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/JQJlFX7orrM51V6y1UrYYp0fImpy0MvO.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
(+61) 848 72 12, 848 70 10, 848 70 09, 846 67 16
dsiss@up.poznan.pl
www.up.poznan.pl
6.94
-0.47%
215
głosów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to wiodąca uczelnia przyrodnicza w Polsce. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej. Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie prawie 8 000 studentów na 23 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 20 kierunkach studiów drugiego stopnia. Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Wyjątkiem jest weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu „lekarz weterynarii”. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Dużą popularnością od lat cieszą się: biotechnologia, dietetyka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, weterynaria, architektura krajobrazu. W odpowiedzi na potrzeby otoczenia gospodarczego uruchomiono nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia: geotechnologia, hydrotechnika, transport wodny oraz inżynieria ochrony klimatu. Na studiach drugiego stopnia: ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna.

W ofercie uniwersytetu znajdują się także studia trzeciego stopnia (doktoranckie), które prowadzone są na wszystkich wydziałach w ramach Szkoły Doktorskiej oraz szeroka gama studiów podyplomowych.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i dziesięcioma zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży tworzą uczelnię przyjazną studentom.

Nasze atuty:

 • Interesujące studia
 • Udział w projektach dedykowanych studentom
 • Możliwość zdobywania nowych umiejętności i kompetencji
 • Wyjazdy studyjne do czołowych firm krajowych i zagranicznych
 • Poznanie interesujących ludzi
 • Możliwość realizacji swoich pomysłów i pasji w kołach naukowych i organizacjach studenckich

Lokalizacja uczelni:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - znajduje się w obrębie Sołacza, będącego częścią miasta. Siedziba władz Uczelni (Rektorat i Dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.

Zobacz FOLDER dla kandydatów na studia

Zobacz INFORMATOR DLA KANDYDATA

Artykuły dotyczące uczelni

Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu trwa
Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ...
Jeszcze nie jest za późno, aby rozpocząć kolejny etap edukacji na kierunkach studiów przygotowujących do zawodów przyszłości. Rusza właśnie druga rekr...
Teoria w praktyce – dydaktyka na UPP
Teoria w praktyce – dydaktyka na UPP
Co roku tysiące młodych ludzi kończących szkoły ponadpodstawowe zadaje sobie pytanie – co dalej? Podjąć studia czy iść do pracy, a może założyć własny...
MBA dla leśników - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
MBA dla leśników - Uniwersytet Przyrodniczy w Pozn...
MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego to studia dedykowane osobom, którym zależy na rozwoju kompetencji kierowniczych oraz rewizji swoich dotychczasowyc...
Warto pomyśleć o sporcie podczas studiów - UP Poznań
Warto pomyśleć o sporcie podczas studiów - UP Pozn...
Do korzyści wynikających z aktywności fizycznej nikogo nie trzeba przekonywać. Na studiach wiele czasu spędza się w statycznej pozycji siedzącej, częs...
Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznani...
Rolnictwo to studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznani...
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny na UP w Poznaniu
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny na ...
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny to studia pierwszego stopnia, realizowane na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej U...
Gospodarka i inżynieria wodna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gospodarka i inżynieria wodna - Uniwersytet Przyro...
Gospodarka i inżynieria wodna na UP w Poznaniu umożliwia zdobycie wiedzy o charakterze przyrodniczym, technicznym i ekologicznym z zakresu gospodarki ...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - zasady rekrutacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - zasady rekru...
Kandydaci na UP przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu kierunkowego - przypisanego do wybra...

Lokalizacja

 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Białostocka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia WIT w Warszawie