Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria hydrotechniczna

Studia na kierunku Inżynieria hydrotechniczna przybliżają zagadnienia z zakresu geoinformacji i geotechnologii, budownictwa ogólnego, geotechniki, budownictwa hydrotechnicznego, modelowania hydrodynamicznego przepływów wód powierzchniowych i podziemnych, wodnego transportu śródlądowego, logistyki transportu wodnego.

Studenci uczą się wykorzystać narzędzia geotechnologiczne (min. drony, skanery) w: działaniach inwestycyjnych i wykonawstwie związanym z budownictwem hydrotechnicznym i transportem wodnym; inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych oraz modelowaniu sieci rzecznej; wieloaspektowym wspomaganiu procesu projektowego; podczas prac związanych z budową i modernizacją obiektów hydrotechnicznych.

Kierunek realizowany jest na poziomie pierwszego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria hydrotechniczna

To studia odpowiednie dla osób zainteresowanych zagadnieniami zmian klimatycznych i świadomego korzystania z zasobów przyrodniczych. Dobrze sprawdzą się kandydaci o predyspozycjach technicznych.

Program kształcenia na kierunku inżynieria hydrotechniczna

Wśród przedmiotów kształcenia znajdą się przykładowo:

 • geomatyka
 • skaning laserowy
 • automatyczne systemy pomiarowe
 • materiały budowlane
 • geologia z hydrogeologią
 • ochrona środowiska
 • ochrona wód
 • hydraulika z elementami hydromechaniki
 • zastosowanie dronów w pozyskiwaniu danych przestrzennych
 • hydrologia inżynierska
 • hydroenergetyka
 • małe elektrownie wodne
 • geotechnologie
 • inżynieria i renaturyzacja koryt rzecznych
 • podstawy geotechniki
 • drogi wodne
 • budownictwo hydrotechniczne

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria hydrotechniczna

Podczas rekrutacji punktowany jest język polski, język obcy oraz do wyboru: chemia, fizyka z astronomią, informatyka, geografia, matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria hydrotechniczna

Miejsca pracy przewidziane dla absolwentów kierunku:

 • jednostki zajmujące się projektowaniem, utrzymaniem i rozbudową urządzeń hydrotechnicznych związanych z transportem wodnym
 • firmy zajmujące się logistyką transportu wodnego
 • administracja państwowa i samorządowa, rejonowe i lokalne zarządy gospodarki wodnej, ośrodki badawcze i urzędy
 • Przedsiębiorstwa projektowe i wykonawcze w zakresie geotechnologii i budownictwa wodnego
 • firmy konsultingowe i doradcze w dziedzinie geotechnologii, hydrotechniki, transportu wodnego
 • ośrodki europejskie i światowe zajmujące się geotechnologiami i ich pochodnymi.

Opinie o kierunku inżynieria hydrotechniczna

Studia umożliwiają zdobycie uprawnień budowlanych w specjalnościach: inżynieryjna hydrotechniczna i konstrukcyjno-budowlana.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria hydrotechniczna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria hydrotechniczna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria hydrotechniczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy