Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria i gospodarka wodna

W czasach, gdy coraz więcej mówi się o pustynnieniu Polski, a słowo "retencja" przedostaje się coraz szerzej do obiegu medialnego, tematyka inżynierii i gospodarki wodnej wydaje się znacznie zyskiwać na znaczeniu.

Na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna kształceni są specjaliści z zakresu zaopatrzenia w wodę na potrzeby komunalne, przemysłu i rolnictwa oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego i łagodzenia skutków suszy.

Absolwenci studiów przygotowani są do podejmowania działań i rozwiązywania problemów gospodarki wodnej zgodnie z wymogami ochrony środowiska i szeroko rozumianymi potrzebami społecznymi. W szczególności do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatacji obiektów inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Przykładowe specjalności realizowane na kierunku:

 • inżynieria i gospodarka wodna
 • śródlądowe drogi wodne

Dla kogo studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Kandydat na kierunek Inżynieria i gospodarka wodna powinien dysponować uzdolnieniami technicznymi oraz predyspozycjami do przedmiotów ścisłych.

To dobre studia dla osób, które swoją pracę wolałyby prowadzić raczej poza wielkimi miastami.

Program kształcenia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach studiów to:

 • hydrologia
 • chemia wody i gleby
 • hydraulika i hydrodynamika
 • mechanika gruntów
 • budownictwo wodne
 • inżynieria wodno-melioracyjna
 • ochrona przed powodzią
 • ekologia wód
 • wodociągi i kanalizacje
 • zintegrowana gospodarka wodna
 • analiza matematyczna
 • rysunek techniczny i geometria wykreślna
 • budownictwo ogólne
 • elektrownie wodne
 • oczyszczalnie ścieków
 • pompownie
 • retencja i ochrona przed suszą.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Najczęściej punktowanymi przedmiotami podczas rekrutacji na kierunek inżynieria i gospodarka wodna są biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka oraz informatyka. Studenci wybierają wybrane z nich.

Zawsze należy sprawdzać szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Absolwenci kierunku inżynieria i gospodarka wodna mogą być zatrudnieni między innymi w:

 • biurach projektowych
 • jednostkach administracji państwowej związanych z gospodarką wodną
 • przedsiębiorstwach budownictwa wodnego
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej
 • instytucjach i urzędach administracji terytorialnej
 • biurach projektów i doradztwa
 • obiektach energetyki wodnej
 • działach ochrony środowiska i przygotowania produkcji w dużych obiektach przemysłowych.

Opinie o kierunku inżynieria i gospodarka wodna


Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria i gospodarka wodna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria i gospodarka wodna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim