Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uczelnia publiczna, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21, (+12) 662 48 62, rekrutacja@urk.edu.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Poznaj Wydziały Uczelni

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny - https://wre.urk.edu.pl/

Wydział Leśny - https://wl.urk.edu.pl/

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt - https://whibz.urk.edu.pl/

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji - https://wisig.urk.edu.pl/

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa - https://wbio.urk.edu.pl/

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki - https://wipie.urk.edu.pl/

Wydział Technologii Żywności - https://wtz.urk.edu.pl/

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ - UR - https://ucmw.urk.edu.pl/

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Zamojska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Łódzka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Gdański
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku