Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uczelnia publiczna, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21, (+12) 662 48 62, rekrutacja@urk.edu.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Poznaj Wydziały Uczelni

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny - https://wre.urk.edu.pl/

Wydział Leśny - https://wl.urk.edu.pl/

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt - https://whibz.urk.edu.pl/

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji - https://wisig.urk.edu.pl/

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa - https://wbio.urk.edu.pl/

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki - https://wipie.urk.edu.pl/

Wydział Technologii Żywności - https://wtz.urk.edu.pl/

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ - UR - https://ucmw.urk.edu.pl/

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Częstochowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi