Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uczelnia publiczna, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21, (+12) 662 48 60, 662 48 62 , rekrutacja@urk.edu.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Poznaj Wydziały Uczelni

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny - https://wre.urk.edu.pl/

Wydział Leśny - https://wl.urk.edu.pl/

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt - https://whibz.urk.edu.pl/

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji - https://wisig.urk.edu.pl/

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa - https://wbio.urk.edu.pl/

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki - https://wipie.urk.edu.pl/

Wydział Technologii Żywności - https://wtz.urk.edu.pl/

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ - UR - https://ucmw.urk.edu.pl/

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa