Jakiego kierunku studiów szukasz?

Food engineering

Studia na kierunku Food Engineering dostarczają wiedzy z zakresu inżynierii żywności oraz technologii żywności i żywienia. Student poznaje zasady funkcjonowania rynku oraz marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją żywności. Zostaje również wyposażony w wiedzę dotyczącą podstaw prawnych regulujących działalność gospodarczą w branży spożywczej. Zdobywa także praktyczne umiejętności potrzebne do założenia własnej działalności gospodarczej.

Są to studia II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku food engineering

Kandydat ubiegający się o przyjęcia na ten kierunek musi legitymować się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Studia adresowane są do absolwentów z tytułem inżyniera uzyskanym na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka lub kierunku pokrewnym. Jest to propozycja dla osób wiążących przyszłość zawodową z nowoczesnym przemysłem spożywczym.

Program kształcenia na kierunku food engineering

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Fundamentals of food technology
 • Basics of programming
 • Physical chemistry
 • Foreign language
 • Modern technologies of animal products processing
 • Modern technologies of carbohydrate processing
 • Modern technologies of plant processing
 • Culture, art and tradition of the region
 • Statistics and experiment design
 • Nutrigenomics
 • Food engineering
 • Process control
 • Food Law
 • Fundamentals of entrepreneurship
 • Communication in management
 • Computational methods in food engineering.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku food engineering

Podstawą przyjęcia na studia jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, dodatkowo pod uwagę może być również brana średnia arytmetyczna z ocen wykazanych w suplemencie.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku food engineering

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego,
 • jednostkach przemysłowych zajmujących się projektowaniem i budową urządzeń dla zakładów przemysłu spożywczego,
 • zakładach zajmujących się przetwórstwem spożywczym,
 • firmach zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją żywności.

Opinie o kierunku food engineering

Kierunki pokrewne do kierunku food engineering

Jakie uczelnie oferują kierunek food engineering

W których miastach można studiować kierunek food engineering

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie