Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/56200925c13c3.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/562009a94e789.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/562009da4b588.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/5620098ae4f93.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/5620097d0a240.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/56200998cd35c.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/56200953590eb.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/5620093cdacd6.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/y77uoNrBwtxy8mnvjeP9RfdLzqZwYJMB.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/HQIb6hLA0ZL8oHVfbTDpsYvtIQ-Rkk54.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
(+12) 662 48 62
rekrutacja@urk.edu.pl
rekrutacja.urk.edu.pl
6.75
-0.19%
520
głosów

Z natURy Najlepsi!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja to uczelnia mogąca poszczycić się długą i bogatą historią oraz unikatowym profilem edukacyjno-badawczym. Jej historia sięga XVIII wieku, kiedy to za sprawą ks. Hugona Kołłątaja utworzono Katedrę Rolnictwa. Ponad sto lat później w 1890 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim powstało pierwsze Studium Rolnicze.

Obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie tworzą 3 kampusy, 11 obiektów dydaktycznych, 29 stacji doświadczalnych, Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdrój – gwarantuje to dogodne warunki dydaktyczne dla studentów, jak i możliwość rozwoju naukowego dla pracowników. Uczelnia stale się rozwija, do najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat zalicza się powstanie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, utworzenie Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb na Wydziale Leśnym, powstanie nowoczesnej hali sportowej wybudowanej w technologii pasywnej. Planowane jest utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej.

Uniwersytet dzisiaj, to 30 kierunków i 73 specjalności, na których kształci się 8200 studentów. Oferta edukacyjna obejmuje także ponad 38 rodzajów studiów podyplomowych, a około 100 kursów prowadzonych jest w języku angielskim. Studenci oraz pracownicy naukowi mogą korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus Plus i CEEPUS.

Uniwersytet Rolniczy od wielu lat współpracuje z licznymi podmiotami gospodarczymi. W 2012 powołany został Konwent Uniwersytetu Rolniczego, skupiający przedstawicieli największych firm w regionie oraz władze dwóch ościennych województw. Na Uczelni działa Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich oraz Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, których celem jest koordynowanie i realizacja badań służących kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju terenów górskich i drobnych gospodarstw rolnych oraz obszarów wiejskich w krajach UE.

Na Uniwersytecie realizowanych jest rocznie ponad 100 projektów naukowo-badawczych finansowanych m. in. przez: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracownicy naukowi Uczelni ścisłe współpracują z licznymi instytucjami naukowymi, firmami i zakładami przemysłowymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi, Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, organizacjami samorządowymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej. Kontakty te umożliwiają między innymi upowszechnianie wyników prowadzonych badań. W ramach umów konsorcjum Uczelnia realizuje projekty rozwojowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Co roku organizowanych jest kilkadziesiąt konferencji naukowych w tym międzynarodowych, które stanowią forum do dyskusji i możliwość spotkania naukowców z kraju i zagranicy. Uczelnia współpracuje z 53 Uczelniami z ponad 20 krajów w ramach porozumień dwustronnych w dziedzinie badań naukowych i wymiany akademickiej. Nawiązywaniu kontaktów naukowych sprzyja liczne uczestnictwo kadry naukowej w sympozjach, konferencjach i seminariach na całym świecie. Corocznie na sympozja oraz staże naukowe wyjeżdża ponad 500 osób. Od wielu lat pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie aktywnie uczestniczą w realizacji projektów w ramach Programów UE (Horyzont 2020), projektach norweskich, Centre Europe i w akcjach COST.

Zainteresowania badawcze ogniskują się wokół szeroko pojętych nauk rolniczych, leśnych, biologicznych, technicznych, weterynaryjnych. Prowadzimy badania w bardzo wielu strategicznych i innowacyjnych dziedzinach, skupiających się wokół sektora Life Science. Zadaniem Uczelni jest kształcenie specjalistów do pracy m.in. w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, leśnej, kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz ekonomiki czy marketingu.

Przy Uniwersytecie Rolniczym działa Centrum Kultury Studenckiej. Centrum prowadzi działalność kulturalną artystyczną i oświatową na rzecz studentów i pracowników Uczelni, a w jej skład wchodzą: Chór Uniwersytetu Rolniczego, Studencki Zespół Góralski „Skalni”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich HAGARD, Klub Akademicki „Arka”, Klub „Buda”.

Uczelnia bardzo aktywnie włącza się w życie Krakowa organizując bądź współorganizując szereg imprez o charakterze popularno-naukowym takich jak: Małopolska Giełda Agroturystyczna, Festiwal Nauki w Krakowie, Małopolska Noc Naukowców, Ogólnopolskie Dni Owada, Święto Ogrodów, Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR”. Uczelnia wspiera Uniwersytet Dzieci oraz prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Obejrzyj film


Uniwersytet Rolniczy bierze udział w wielu innowacyjnych projektach m.in:

 • „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden)”
 • „Analiza wykorzystania małych zwierząt trawożernych do innowacyjnego, naturalnego utrzymania obwałowań przeciwpowodziowych we właściwym stanie” (Nagroda EKO.LIDER Małopolski 2014)
 • „Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych”
 • „Małopolska Chmura Edukacyjna”

Osiągnięcia naukowe naszych pracowników i studentów są doceniane w kraju i za granicą. W 2013 roku 2 patenty międzynarodowe, których współautorem jest jeden z naszych pracowników zdobyły 2 medale na 62 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA oraz Specjalny Certyfikat na Międzynarodowych Targach Wynalazczości CROATIA INOVA 2013 ZAGRZEB – CHORWACJA. Ponadto na wystawie BRUSSELS INNOVA przyznano srebrny medal za opracowanie koncepcji akumulatora ciepła o złożu kamiennym oraz sposób jego zastosowania w produkcyjnych tunelach foliowych.

W 2013 i 2014 roku nasi doktoranci byli laureatami w konkursie Małopolski Inkubator Pomysłowości.

W 2014 roku zespół naukowców otrzymał Nagrodę MNiSW za zespołowe osiągnięcia dydaktyczne w tym podręcznik akademicki „Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy”. Doceniono wkład naszego pracownika Wydziału Leśnego w badania dla zrównoważonego użytkowania gruntów. Został wyróżniony nagrodą CULTURA-Prize Georg-August-Universität Göttingen. W 2015 roku 3 pracowników Uniwersytetu zakwalifikowało się na staże w renomowanych światowych Uczelniach w ramach programu MNiSW - TOP 500 Innowators. Aktualnie 5 wynalazków powstałych na Uniwersytecie Rolniczym walczy w konkursie Eureka! DGP. Zgłoszone wynalazki związane są z branżami: biotechnologiczną, geologiczną, sadownictwem i kosmetyczną.

Lokalizacja

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Piotrkowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Śląska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie