Jakiego kierunku studiów szukasz?

Produkcja i marketing żywności

Studia na kierunki Produkcja i marketing spożywczy łączą nauki rolnicze z ekonomią.

Studenci uczą się zasad produkcji i przetwarzania żywności, ich przechowywania i dystrybucji, poznają mechanizmy marketingu produktów rolno-spożywczych.

Na trzecim roku studenci realizują ścieżki specjalizacyjne, do wyboru:

 • przetwórstwo żywności
 • agrobiznes
 • logistyka w łańcuchu żywnościowym.

Dla kogo studia na kierunku produkcja i marketing żywności

To studia dla przyszłych menedżerów, osób dynamicznych, zaradnych, przedsiębiorczych. Duży udział w toku studiów przedmiotów rolniczych wymaga od kandydatów zainteresowania zagadnieniami biologii, ochrony środowiska, dietetyki.

Program kształcenia na kierunku produkcja i marketing żywności

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • ekologia i ochrona środowiska
 • biochemia ogólna żywności
 • mikrobiologia ogólna żywności
 • matematyka z elementami statystyki
 • technologia informacyjna
 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęta
 • towaroznawstwo żywności
 • biotechnologia żywności
 • analiza i ocena jakości żywności
 • żywienie człowieka i dietetyka
 • mikro- i makroekonomia
 • podstawy przedsiębiorczości w gospodarce żywnościowej
 • rynek żywności
 • marketing produktów rolno-spożywczych
 • marketing produktów regionalnych
 • logistyka i dystrybucja żywności.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku produkcja i marketing żywności

Podczas rekrutacji punktowane są trzy przedmioty:

 • matematyka lub informatyka
 • chemia lub biologia, lub język polski
 • język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku produkcja i marketing żywności

Absolwenci oprócz prowadzenia własnej działalności gospodarczej mogą być zatrudniani w:

 • gospodarstwach rolnych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
 • zakładach i instytucjach związanych z produkcją, przetwarzaniem oraz obrotem surowców i produktów żywnościowych
 • zakładach żywienia zbiorowego
 • laboratoriach związanych z oceną jakości żywności;
 • instytucjach otoczenia rolniczego, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracyjnych i gospodarczych związanych z branżą rolniczą i spożywczą.

Opinie o kierunku produkcja i marketing żywności

Ukończenie kierunku Produkcja i marketing żywności jest równoważne z uzyskaniem wykształcenia wyższego
rolniczego i uzyskaniem kwalifikacji rolniczych.

Kierunki pokrewne do kierunku produkcja i marketing żywności

Jakie uczelnie oferują kierunek produkcja i marketing żywności

W których miastach można studiować kierunek produkcja i marketing żywności

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu