Jakiego kierunku studiów szukasz?

Winogrodnictwo i enologia

Studia na kierunku Winogrodnictwo i Enologia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym magisterskim.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera. Profil kształcenia opiera się dyscyplinach: rolnictwo, ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia.

Winogrodnictwo to dział ogrodnictwa zajmujący się uprawą winorośli i produkcją winogron. Zadaniem winogrodnika jest właściwy dobór odmiany winorośli do siedliska, założenie i pielęgnacja winnicy - ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie i nawadnianie krzewów, ich cięcie i formowanie, monitorowanie rozwoju owoców i wyznaczenie optymalnego terminu zbioru.

Z kolei enologia zajmuje się przetwórstwem winogron, sztuką wytwarzania win gronowych, opisem ich właściwości, kontrolą jakości i marketingiem.

Student oprócz wiedzy teoretycznej zdobywa także umiejętności w czasie praktyk realizowanych w naszej uniwersyteckiej winnicy i winiarni. Poznaje wszelkie etapy produkcji od „pola do stołu”. Uzupełnieniem są wyjazdy studyjne do winnic produkcyjnych w Polsce i za granicą, gdzie studenci zapoznają się z problemami winiarstwa w różnych rejonach produkcyjnych.

Dzięki tak wszechstronnemu przygotowaniu, absolwenci są przygotowani do rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, do podjęcia pracy jako osoby zarządzające, względnie doradcy w winnicach i winiarniach. Mogą także pracować w laboratoriach analitycznych zajmujących się oceną win/żywności oraz firmach dystrybucyjnych, zajmujących się sprzedażą i marketingiem wina. Ze względu na swoje kompetencje będą poszukiwani jako doradcy - sommelierzy w hotelarstwie i gastronomii.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na zaprojektowanie, założenie i prowadzenie nowoczesnej winnicy oraz winiarni.

Będzie potrafił wybrać i wykorzystać nowoczesne metody analityczne do oceny jakości winogron, moszczy oraz gotowych win. Pozna przepisy prawne i podatkowe regulujące produkcję winiarską w Polsce. Zyska wiedzę o substancjach biologicznie czynnych zawartych w winogronach, pozna ich korzystne oddziaływanie w diecie na organizm człowieka i zwierząt. Jednocześnie będze świadomy możliwego oddziaływania toksycznego, czy też interakcji z lekami.

Absolwent kierunku Winogrodnictwo i Enologia zna mikrobiologię przemysłową, jest w stanie samodzielnie przeprowadzić proces winifikacji, stabilizację win, unikając błędów prowadzących do chorób i wad wina. Potrafi zarządzać jakością uzyskanych win.

Dzięki rozszerzonej wiedzy na temat neuroenologii, analizy sensorycznej oraz food-pairingu będzie mógł doradzać jako sommelier przy wyborze win w sektorze HoReCa, enoturystyce i firmach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją win.

Posiadając rozległe kompetencje miękkie (z zakresu komunikacji w branży winiarskiej) oraz wysokospecjalistyczne (technologia uprawy winorośli i enologia) może z powodzeniem wykorzystać je we własnej działalności gospodarczej, jak również w działalności doradczej przy zakładaniu oraz prowadzeniu winnic i winiarni.

Dla kogo studia na kierunku winogrodnictwo i enologia

To propozycja dla tych kandydatów, którzy widzą swoją przyszłość zawodową w branży spożywczej, produkcyjnej, żywnościowej, z naciskiem na sektor winiarski.

Program kształcenia na kierunku winogrodnictwo i enologia

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich podzielone są na następujące grupy:

przedmioty kształcenia ogólnego: komunikacja w branży winiarskiej, podstawy biznesu, doradztwo i rzeczoznawstwo, język obcy, statystyka i doświadczalnictwo, sztuka pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych;

przedmioty kierunkowe: winogrodnictwo, choroby i szkodniki winorośli, mikrobiologia winiarska, winifikacja, analityka laboratoryjna w enologii, chemia wina, substancje aktywne w produktach naturalnych, zdrowotne aspekty wina, interakcje leków z etanolem, neuroenologia, praktikum I (technologia uprawy winorośli - winnica), praktikum II (enologiczne - winiarnia), wyjazd studyjny, seminarium dyplomowe;

przedmioty do wyboru: seminarium (winogrodnicze/enologiczne), praktyka dyplomowa, praca magisterska, wirusologia, fizjologia stresu, diagnostyka potrzeb żywieniowych roślin, herbologia, polimery w ogrodnictwie, ekologiczne metody ochrony roślin, przechowalnictwo owoców, rośliny użytkowe w agroturystyce, pestycydy i techniki ochrony roślin, żywność funkcjonalna i suplementy diety, analiza sensoryczna wina, regionalizm dziedzictwa kulturowego Polski i Europy, kultura studencka

seminaria dyplomowe: seminarium winogrodnicze, seminarium enologiczne, i praca magisterska;

praktyka dyplomowa.

Studia II stopnia obejmują łącznie 918 godzin dydaktycznych.

Przedmioty kształcenia ogólnego obejmują 168 godzin. Obowiązkowe przedmioty realizowane są w wymiarze 750 godzin. Przedmioty do wyboru realizowane są w czasie 300 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy magisterskiej obejmuje 60 godzin. Praktyka dyplomowa obejmuje 160 godzin.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku winogrodnictwo i enologia

Uczelnie o profilu rolniczym, biologicznym, przyrodniczym najwyżej cenią wyniki egzaminu maturalnego z rozszerzonej biologii oraz chemii.

Szczegółowe wymagania dotyczące naboru sprawdzajcie zawsze na stronach www Uczelni w zakładkach; Rekrutacja, Kandydat.

Perspektywy pracy po kierunku winogrodnictwo i enologia

Potencjalne miejsca pracy to:

 • laboratoria analityczne
 • firmy dystrybuujące wino
 • działy marketingu i sprzedaży związane z branżą wina
 • zakłady produkujące wino, winnice, winiarnie
 • sommelierzy w hotelarstwie i gastronomii
 • własna działalność gospodarcza oparta na produkcji, dystrybucji, sprzedaży win


Opinie o kierunku winogrodnictwo i enologia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku winogrodnictwo i enologia

Jakie uczelnie oferują kierunek winogrodnictwo i enologia

W których miastach można studiować kierunek winogrodnictwo i enologia

Komentarze (2)

Tia, napewno
Zależy, jak Twoja gra aktorska, bądź talent w śpiewaniu. Reszta w przypadku wymienionych osób, to tylko kwestia pieniędzy, nie wiedzy.
08.02.2021
16.12.2019
coś dla mnie
czyli w przyszłości mogę być drugim Markiem Kondratem? albo Stingiem z winnicą w Toskanii?
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi