Jakiego kierunku studiów szukasz?

Winogrodnictwo i enologia

Studia na kierunku Winogrodnictwo i Enologia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym magisterskim.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera. Profil kształcenia opiera się dyscyplinach: rolnictwo, ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia.

Winogrodnictwo to dział ogrodnictwa zajmujący się uprawą winorośli i produkcją winogron. Zadaniem winogrodnika jest właściwy dobór odmiany winorośli do siedliska, założenie i pielęgnacja winnicy - ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie i nawadnianie krzewów, ich cięcie i formowanie, monitorowanie rozwoju owoców i wyznaczenie optymalnego terminu zbioru.

Z kolei enologia zajmuje się przetwórstwem winogron, sztuką wytwarzania win gronowych, opisem ich właściwości, kontrolą jakości i marketingiem.

Student oprócz wiedzy teoretycznej zdobywa także umiejętności w czasie praktyk realizowanych w naszej uniwersyteckiej winnicy i winiarni. Poznaje wszelkie etapy produkcji od „pola do stołu”. Uzupełnieniem są wyjazdy studyjne do winnic produkcyjnych w Polsce i za granicą, gdzie studenci zapoznają się z problemami winiarstwa w różnych rejonach produkcyjnych.

Dzięki tak wszechstronnemu przygotowaniu, absolwenci są przygotowani do rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, do podjęcia pracy jako osoby zarządzające, względnie doradcy w winnicach i winiarniach. Mogą także pracować w laboratoriach analitycznych zajmujących się oceną win/żywności oraz firmach dystrybucyjnych, zajmujących się sprzedażą i marketingiem wina. Ze względu na swoje kompetencje będą poszukiwani jako doradcy - sommelierzy w hotelarstwie i gastronomii.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na zaprojektowanie, założenie i prowadzenie nowoczesnej winnicy oraz winiarni.

Będzie potrafił wybrać i wykorzystać nowoczesne metody analityczne do oceny jakości winogron, moszczy oraz gotowych win. Pozna przepisy prawne i podatkowe regulujące produkcję winiarską w Polsce. Zyska wiedzę o substancjach biologicznie czynnych zawartych w winogronach, pozna ich korzystne oddziaływanie w diecie na organizm człowieka i zwierząt. Jednocześnie będze świadomy możliwego oddziaływania toksycznego, czy też interakcji z lekami.

Absolwent kierunku Winogrodnictwo i Enologia zna mikrobiologię przemysłową, jest w stanie samodzielnie przeprowadzić proces winifikacji, stabilizację win, unikając błędów prowadzących do chorób i wad wina. Potrafi zarządzać jakością uzyskanych win.

Dzięki rozszerzonej wiedzy na temat neuroenologii, analizy sensorycznej oraz food-pairingu będzie mógł doradzać jako sommelier przy wyborze win w sektorze HoReCa, enoturystyce i firmach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją win.

Posiadając rozległe kompetencje miękkie (z zakresu komunikacji w branży winiarskiej) oraz wysokospecjalistyczne (technologia uprawy winorośli i enologia) może z powodzeniem wykorzystać je we własnej działalności gospodarczej, jak również w działalności doradczej przy zakładaniu oraz prowadzeniu winnic i winiarni.

Dla kogo studia na kierunku winogrodnictwo i enologia

To propozycja dla tych kandydatów, którzy widzą swoją przyszłość zawodową w branży spożywczej, produkcyjnej, żywnościowej, z naciskiem na sektor winiarski.

Program kształcenia na kierunku winogrodnictwo i enologia

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich podzielone są na następujące grupy:

przedmioty kształcenia ogólnego: komunikacja w branży winiarskiej, podstawy biznesu, doradztwo i rzeczoznawstwo, język obcy, statystyka i doświadczalnictwo, sztuka pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych;

przedmioty kierunkowe: winogrodnictwo, choroby i szkodniki winorośli, mikrobiologia winiarska, winifikacja, analityka laboratoryjna w enologii, chemia wina, substancje aktywne w produktach naturalnych, zdrowotne aspekty wina, interakcje leków z etanolem, neuroenologia, praktikum I (technologia uprawy winorośli - winnica), praktikum II (enologiczne - winiarnia), wyjazd studyjny, seminarium dyplomowe;

przedmioty do wyboru: seminarium (winogrodnicze/enologiczne), praktyka dyplomowa, praca magisterska, wirusologia, fizjologia stresu, diagnostyka potrzeb żywieniowych roślin, herbologia, polimery w ogrodnictwie, ekologiczne metody ochrony roślin, przechowalnictwo owoców, rośliny użytkowe w agroturystyce, pestycydy i techniki ochrony roślin, żywność funkcjonalna i suplementy diety, analiza sensoryczna wina, regionalizm dziedzictwa kulturowego Polski i Europy, kultura studencka

seminaria dyplomowe: seminarium winogrodnicze, seminarium enologiczne, i praca magisterska;

praktyka dyplomowa.

Studia II stopnia obejmują łącznie 918 godzin dydaktycznych.

Przedmioty kształcenia ogólnego obejmują 168 godzin. Obowiązkowe przedmioty realizowane są w wymiarze 750 godzin. Przedmioty do wyboru realizowane są w czasie 300 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy magisterskiej obejmuje 60 godzin. Praktyka dyplomowa obejmuje 160 godzin.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku winogrodnictwo i enologia

Uczelnie o profilu rolniczym, biologicznym, przyrodniczym najwyżej cenią wyniki egzaminu maturalnego z rozszerzonej biologii oraz chemii.

Szczegółowe wymagania dotyczące naboru sprawdzajcie zawsze na stronach www Uczelni w zakładkach; Rekrutacja, Kandydat.

Perspektywy pracy po kierunku winogrodnictwo i enologia

Potencjalne miejsca pracy to:

  • laboratoria analityczne
  • firmy dystrybuujące wino
  • działy marketingu i sprzedaży związane z branżą wina
  • zakłady produkujące wino, winnice, winiarnie
  • sommelierzy w hotelarstwie i gastronomii
  • własna działalność gospodarcza oparta na produkcji, dystrybucji, sprzedaży win


Opinie o kierunku winogrodnictwo i enologia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku winogrodnictwo i enologia

Jakie uczelnie oferują kierunek winogrodnictwo i enologia

W których miastach można studiować kierunek winogrodnictwo i enologia

Komentarze (2)

Tia, napewno
Zależy, jak Twoja gra aktorska, bądź talent w śpiewaniu. Reszta w przypadku wymienionych osób, to tylko kwestia pieniędzy, nie wiedzy.
08.02.2021
16.12.2019
coś dla mnie
czyli w przyszłości mogę być drugim Markiem Kondratem? albo Stingiem z winnicą w Toskanii?

Zobacz również

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu