Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gastronomia i catering dietetyczny

Studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim na kierunku Gastronomia i catering dietetyczny mają na celu wyposażyć studentów w wiedzę na temat problemów i wyzwań dotyczących nowoczesnego przetwórstwa żywności i racjonalnego żywienia człowieka, w tym związanych z produkcją potraw bezpiecznych dla konsumenta.

Dzięki studiom absolwent zrozumie, jaki wpływ na przydatność technologiczną surowców oraz wartość odżywczą gotowych potraw mają przemiany biochemiczne, chemiczne i fizyczne. Będzie wiedział, jak procesy technologiczne, metody utrwalania oraz warunki dystrybucji i przechowywania żywności wpływają na jej jakość, bezpieczeństwo, wartość odżywczą oraz zawartość składników nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych.

Nabyte kompetencje pozwolą na dobranie technik, metod, technologii, materiałów i narzędzi w celu rozwiązania określonego problemu związanego z produkcją i przechowywaniem potraw oraz ich jakością i bezpieczeństwem.

Po odbyciu programu kształcenia absolwent będzie potrafił posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w technologii gastronomii oraz przeprowadzić standardowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonać ocenę cech sensorycznych potrawy. Będzie wiedział, jak projektować receptury potraw, w tym także dla osób z różnymi potrzebami żywieniowymi, i wytwarzać, z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcyjnej, potrawy i dania o określonych cechach i właściwościach dietetycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do planowania funkcjonowania przedsiębiorstwa gastronomicznego oraz potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i budowaniem strategii rozwoju zakładu. Jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, firmach cateringowych czy garmażeryjnych. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego dokształcania się, potrafi obsługiwać różne programy komputerowe, zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku gastronomia i catering dietetyczny

Interesują Cię kulinaria? Bliska Ci jest gastronomia i wiedza o żywieniu?

Na tym kierunku studiów możesz poszerzyć swoje pasje i zostać specjalistą z zakresu dietetyki i gastronomii.

Program kształcenia na kierunku gastronomia i catering dietetyczny

Przykładowe przedmioty obowiązkowe:

Chemia, Savoir-vivre i elementy protokołu dyplomatycznego, Organizacja i zarządzanie w gastronomii, Gospodarowanie odpadami z elementami ochrony środowiska, Towaroznawstwo produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, Technologia informacyjna, Grafika inżynierska, ,Biochemia, Chemia żywności, Wyposażenie technologiczne w gastronomii, Podstawowe systemy produkcji i dystrybucji potraw, Język obcy, Wychowanie fizyczne, Grafika i carving w owocach i warzywach, Analiza żywności i ocena sensoryczna produktów spożywczych, Prawo żywnościowe, Wstęp do analizy danych, Podstawowe procesy w produkcji, utrwalaniu i przechowywaniu żywności, Żywienie człowieka i podstawy fizjologii, Podstawy dietetyki, Obsługa konsumenta, Mikrobiologia, Technologia produkcji potraw z warzyw, owoców i grzybów, Napoje alkoholowe w gastronomii, Systemy komputerowe w gastronomii, Technologia potraw mącznych, Technologia potraw mięsnych, Higiena produkcji potraw i żywienia, Inżynieria procesowa w gastronomii, Catering dietetyczny, Technologia potraw z ryb i owoców morza, Technologia ciast i deserów, Projektowanie technologiczne w gastronomii, Proseminarium, Sztuka dekorowania stołów i potraw, Gastronomia molekularna, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, Ochrona własności intelektualnej, Egzamin dyplomowy inżynierski

Przedmioty do wyboru:

Historia gastronomii, Elektyw humanistyczny (Filozofia, Historia browarnictwa, Gastronomia w ujęciu kulturowym i religijnym, Efektywne metody uczenia się i rozwój osobisty), Kuchnie świata, Dziedzictwo kulinarne i kulturowe różnych narodów, Kultura biesiadowania, Gastronomia w sztuce, Dziedzictwo kulturowe i kulinarne Polski, Polskie potrawy tradycyjne i regionalne Zioła i przyprawy z całego świata, Dieta mieszkańców Himalajów jako przykład wykorzystania lokalnych zasobów, Regionalne i tradycyjne produkty mleczne, Rola żywności w historii - żywność na przestrzeni wieków, Ekonomika w gastronomii, Marketing w gastronomii, Alergeny w żywności, Podstawy immunologii, Nietolerancje pokarmowe, Żywienie w agroturystyce, Turystyka kulinarna, Projektowanie nowych produktów spożywczych, Projektowanie nowych potraw bezglutenowych, Związki bioaktywne w ziarnie kakao i czekoladzie w aspekcie ich zmian podczas obróbki termicznej, Pieczywo okolicznościowe w Polsce i na świecie, Ocena barwy produktów spożywczych, Tłuszcze w gastronomii, Organizacja przyjęć , Neurogastronomia, Podstawy sommelierstwa i ocena degustacyjna napojów alkoholowych, Techniki i sztuka barmańska, Produkcja przekąsek z surowców roślinnych i grzybowych, Zbożowe wyroby przekąskowe w gastronomii, Grzyby - znaczenie kulinarne i prozdrowotne, Baristyka, Napoje bezalkoholowe zimne, Napoje bezalkoholowe gorące, Kuchnia pierwotna. Wykorzystanie roślin dzikich, aromatów i przypraw, Ajurweda i kuchnia pięciu przemian w produkcji potraw, Slow food, Azjatyckie produkty fermentowane jako żywność funkcjonalna, Wyrób serów i zagospodarowanie serwatki, Produkcja lodów, Tradycyjny wyrób wędlin, Rzemieślniczy wyrób pieczywa, Rzemieślniczy wyrób przetworów z owoców, warzyw i grzybów, Żywność funkcjonalna, Bioaktywne składniki żywności, Enkapsulacja składników bioaktywnych jako metoda kreowania żywności „celowanej ” dla specjalnej grupy konsumentów, Oleje pochodzenia roślinnego, Oleje jadalne, Rola hydrokoloidów w gastronomii; Znaczenie składników mineralnych i soli kuchennej w gastronomii; Substancje dodatkowe w żywności, Wykorzystanie koncentratów spożywczych w gastronomii; Kwiaty jadalne w diecie człowieka, Komunikacja interpersonalna, Autoprezentacja i negocjacje, Tworzenie biznesplanów, Zarządzanie karierą, Edukacja żywieniowa, Promocja zdrowia, Bioaktywne składniki w surowcach i produktach zbożowych, Wartość prozdrowotna produktów przekąskowych z roślin bulwiastych w technologii gastronomicznej, Żywność liofilizowana, Promieniowanie widzialne w laboratorium kontrolno-pomiarowym, Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności, Znaczenie serów i ich wegańskich zamienników w diecie człowieka, Mleko fermentowane jako przykład żywności funkcjonalnej, Seminarium dyplomowe

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gastronomia i catering dietetyczny

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, informatyczna, matematyczna, statystyczna, wiedzy technicznej, wiedzy o żywieniu i żywności, wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych w blokach: technologia żywności, gastronomia.

Perspektywy pracy po kierunku gastronomia i catering dietetyczny

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego zarówno otwartego, jak i zamkniętego, w firmach cateringowych, jest także przygotowany do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Opinie o kierunku gastronomia i catering dietetyczny

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku gastronomia i catering dietetyczny

Jakie uczelnie oferują kierunek gastronomia i catering dietetyczny

W których miastach można studiować kierunek gastronomia i catering dietetyczny

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Zamojska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny